Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

WFO

(inaczej Workforce Optimisation) to podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w contact center, które ma na celu zoptymalizowanie wydajności pracowników i procesów obsługi klienta. W skład tego podejścia wchodzą różne narzędzia i technologie, które pozwalają na zwiększenie produktywności i efektywności pracy w call center.

Głównymi składnikami Workforce Optimisation są:

  1. Planowanie pracy - proces przydzielania zadań i planowania grafiku pracy dla pracowników contact center w oparciu o zapotrzebowanie na obsługę klienta.
  2. Zarządzanie wydajnością - narzędzia, które pozwalają na ocenę wydajności pracowników i wdrożenie działań naprawczych, aby zwiększyć ich produktywność.
  3. Zarządzanie szkoleniami - planowanie i wdrażanie szkoleń i szkoleń doskonalących dla pracowników contact center, które pozwalają na rozwijanie umiejętności i wiedzy.
  4. Optymalizacja jakości - narzędzia i procesy, które pozwalają na monitorowanie i ocenę jakości obsługi klienta, a także wprowadzenie działań naprawczych, aby poprawić jakość obsługi.
  5. Analiza danych - narzędzia analityczne pozwalające na zbieranie i analizowanie danych związanych z pracą pracowników contact center, aby uzyskać informacje na temat efektywności pracy i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Wdrożenie Workforce Optimisation w call center pozwala na zwiększenie wydajności pracy pracowników, poprawę jakości obsługi klienta, zmniejszenie kosztów i zwiększenie lojalności klientów. Narzędzia i technologie wykorzystywane w ramach Workforce Optimisation pozwalają na zoptymalizowanie procesów i wykorzystanie w pełni potencjału zasobów ludzkich, co wpływa na zwiększenie efektywności całego contact center.

Verint umacnia rozwiązania VoC

Firma Verint Systems poinformowała, że rozszerza swoją ofertę rozwiązań Voice of the Customer[1] (VoC[3]) Analytics, włączając obsługę wiadomości SMS do wszechstronnych funkcji obsługi wielu kanałów kontaktu, udostępnionych w ubiegłym miesiącu. Verint oferuje firmom funkcje analityczne pozwalające im uzyskać spójny przegląd interakcji z klientami i wciąż rozbudowuje możliwości swoich rozwiązań, aby pomóc przedsiębiorstwom nawiązywać lepsze relacje z klientami we wszystkich kanałach, lepiej poznać ich opinie i zwiększyć efektywność operacyjną.

Dotarcie do klienta w punkcie kontaktu
Firma Verint zadbała o obsługę SMS, aby uzupełnić swoją wszechstronną ofertę rozwiązań do gromadzenia opinii klientów i raportowania za pośrednictwem narzędzi mobilnych. Przedsiębiorstwo kładzie na ten obszar duży nacisk, co odzwierciedla szybkie zmiany w dziedzinie technologii mobilnej i wzrost liczby klientów, którzy wolą komunikować się za pomocą urządzeń przenośnych. Jak wynika z badania przeprowadzonego niedawno przez firmę Portio Research, trend ten się nasila. W raporcie pt. Mobile Factbook 2013 przygotowanym przez tę niezależną firmę badawczą „szacuje się, że liczba abonentów sieci komórkowych na całym świecie osiągnęła na koniec 2012 r. 6,5 mld (oznacza to globalną penetrację tego rynku na poziomie ok. 92%)”, a „na koniec 2016 r. sięgnie niemal 8,5 mld”1.

Dzięki rozwiązaniom Voice of the Customer Analytics firmy Verint przedsiębiorstwa mogą rejestrować opinie klientów w dowolnym miejscu i czasie za pomocą mobilnych ankiet realizowanych w trybie offline lub online w Internecie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego (IVR[4]), a teraz również wiadomości SMS. Dzięki temu firmy mogą uzyskiwać opinie klientów na bieżąco w chwili kontaktu lub przeprowadzania transakcji, np. podczas zgłoszenia serwisowego, zakupu w sklepie lub wizyty w banku.

„Platformy mobilne wybiera dzisiaj coraz więcej klientów, co oferuje przedsiębiorstwom nowe możliwości pozyskiwania natychmiastowych, cennych opinii w dogodny dla klienta sposób” – powiedział Richard Snow, wiceprezes i dyrektor ds. badań w firmie Ventana Research. „Firma Verint wciąż rozwija swoją strategię w dziedzinie mobilności, tworząc kompleksowe zestawienie danych dotyczących klienta, zdobytych za pośrednictwem wszystkich kanałów”.

Ujednolicona analiza opinii klientów
Firmy o zasięgu globalnym chcą nie tylko sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie mobilności, lecz także scentralizować dane dotyczące interakcji z klientami w jednym miejscu, aby wyeliminować odseparowane od siebie zasoby. Kluczem do tej strategii jest rozwiązanie, które obejmie całe przedsiębiorstwo, a przy tym pomoże zaspokoić potrzeby klientów na całym świecie. Udoskonalenia te pomagają z kolei ujednolicić i uprościć możliwości firm w zakresie wyciągania wniosków przez wprowadzenie łatwo dostępnych analiz opinii klienta. Interaktywne konsole, które zapewniają centralny dostęp do danych klientów, pozwalają osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji uzyskać natychmiastowy dostęp do analiz w czasie rzeczywistym i je udostępniać. Użytkownicy mogą dzięki temu zestawiać obok siebie dane i raporty, przechodzić do wyników szczegółowych i monitorować wskaźniki o znaczeniu krytycznym. Konsola nie tylko gromadzi informacje, lecz także łączy różne źródła usystematyzowanych i nieusystematyzowanych danych, pozwalając odkrywać nieznane dotąd aspekty.

„Przedsiębiorstwa zaczynają konsolidować technologie, aby usprawnić swoje operacje na dużych zbiorach danych. Dlatego firma Verint wciąż inwestuje w stworzenie zestawu rozwiązań udostępniającego zaawansowane narzędzia analityczne, które obejmują wszystkie kanały kontaktu z klientami i zapewniają intuicyjną obsługę, a jednocześnie pomagają przedsiębiorstwom ujednolicić swoje środowiska” – skomentował Oren Stern, wiceprezes ds. segmentu Voice of the Customer Analytics w firmie Verint.

Większy komfort obsługi
Najnowsze udoskonalenia rozwiązania Verint Enterprise Feedback[2] Management (EFM) dodatkowo upraszczają tworzenie ankiet, a jednocześnie udostępniają zaawansowany, elastyczny zestaw funkcji, co sprawia, że jest to rozwiązanie bardzo chętnie wybierane przez użytkowników. Dzięki nowemu modułowi do tworzenia ankiet stworzonemu w oparciu o zgłoszenia klientów firma Verint pomaga skrócić czas pracy nad ankietami i zwiększyć produktywność personelu. Oferuje przy tym prawdziwie nowatorski interfejs użytkownika. Klienci mogą bez trudu dodawać i edytować pytania lub opcje wyboru bezpośrednio z poziomu modułu do projektowania za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. Mają też do dyspozycji narzędzia logiczne i filtry, aby mieć pewność, że nie wyjdą poza logikę ankiety. Zintegrowany, sprawniejszy i spójny interfejs użytkownika zapewnia pełną przejrzystość informacji w jednym miejscu.

Słownik
1. Voice of the Customer. Inaczej (VOC) to proces zbierania i analizowania opinii klientów w celu określenia ich potrzeb, preferencji i oczekiwań dotyczących…
2. Feedback. przekazanie doradcy praktycznych wskazówek i propozycji do rozmowy przez trenera.
3. VoC. Voice of the Customer to proces zbierania i analizowania opinii klientów w celu określenia ich potrzeb, preferencji i…
4. IVR. system teleinformatyczny umożliwiający interaktywną obsługę połączeń przychodzących. Klient przechodzący przez drzewo IVR po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów dźwiękowych…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy