Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Software as a Service

w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji. Model SaaS zakłada najczęściej cykliczne opłaty (abonament) za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika wydatkiem stałym, a nie jednorazowym w momencie zakupu. Z punktu widzenia dostawcy SaaS zapewnia lepszą ochronę jego własności intelektualnej, producent może we własnym zakresie udostępniać swoją aplikację, lub przekazać to zadanie wyspecjalizowanej firmie
ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

Interactive Intelligence: 40% wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2013 r.

Interactive Intelligence Group Inc. ogłosił wyniki finansowe pierwszego kwartału 2013 roku. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku całkowite przychody firmy wzrosły o 39%, do 73,2 mln dolarów. Liczba zamówień chmurowych wzrosła o 42%, osiągając poziom 31% całkowitej liczby zamówień.

„Wzrost przychodów podkreśla słuszność strategii stałej współpracy z największymi globalnymi firmami, które wdrażają naszą technologię tradycyjnie lub w modelu usługowym” – powiedział dr Donald Brown, założyciel i dyrektor generalny Interactive Intelligence. – „Wzrost liczby zamówień chmurowych oraz związane z nimi rozłożenie przychodów w czasie jest dodatkowym czynnikiem wzmacniającym stabilność finansową firmy. Zamierzamy kontynuować inwestycje powiększające nasz udział rynkowy, szczególnie w zakresie technologii chmurowych, które zachowują wysoką dynamikę wzrostu.”

„Utrzymujemy naszą prognozę wzrostu całkowitej liczby zamówień w 2013 roku na poziomie 20%, z czego połowa będzie stanowiła zamówienia w chmurze” – dodał Brown.

Najważniejsze informacje finansowe z pierwszego kwartału 2013 roku:

  • Zamówienia: Całkowita liczba zamówień wzrosła o 31% w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2012. Liczba zamówień na usługi w chmurze wzrosła o 42% i stanowiła 31% ogólnej liczby zamówień.
  • Przychody: Całkowite przychody wyniosły 73,2 mln dolarów, co stanowi 39% wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Przychody z usług w chmurze wzrosły o 42% do 7,1 mln dolarów. Przychody z produktów wyniosły 28,0 mln dolarów, natomiast przychody z usług – 11,4 mln dolarów.
  • Zysk operacyjny: W pierwszym kwartale 2013 roku zysk operacyjny mierzony zgodnie z zasadami GAAP wyniósł 3,4 mln dolarów w porównaniu do 276 tys. dolarów za ten sam okres roku poprzedniego. Zysk operacyjny w ujęciu niepodlegającym zasadom GAAP wyniósł 6,2 mln dolarów, w porównaniu do 2,4 mln dolarów w pierwszym kwartale roku 2012.
  • Zysk netto: Zysk netto zgodnie z zasadami GAAP wyniósł 1,5 mln dolarów w porównaniu do 189 tys. dolarów za ten sam okres poprzedniego roku.  Zysk netto w ujęciu niepodlegającym zasadom GAAP wyniósł 3,6 mln dolarów w porównaniu do 1,9 mln dolarów za ten sam okres 2012 roku. 
  • Przepływy środków pieniężnych: W pierwszym kwartale 2013 roku firma wydała 1,0 mln dolarów z przepływów środków pieniężnych na działalność operacyjną oraz 3,6 mln dolarów na wydatki inwestycyjne, które obejmowały rozwój infrastruktury usług w chmurze, a także otrzymała 5,7 mln dolarów z realizacji opcji giełdowych.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Coraz bliżej do e-rejestru zadłużonych

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem rządu, od 1 lutego 2019 roku zacznie obowiązywać ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Będzie on zawierał informacje o firmach, które są w trakcie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także dane o upadłościach konsumenckich i osobach zalegających z alimentami.
Czytaj więcej

Klienci skarżą się do UOKiK na fuzję Play i UPC Polska

Kilka skarg wpłynęło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w związku z połączeniem operatora telekomunikacyjnego Play z siecią kablową UPC Polska. Abonenci wyrażają swoje obawy i niezadowolenie dotyczące spadku jakości usług oraz różnic w informacjach podawanych przez konsultantów obu firm.