Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Mean Time to Restore Service

(inaczej MTRS) to metryka wydajności, która odnosi się do średniego czasu, jaki zajmuje przywrócenie usługi lub systemu do pracy po wystąpieniu awarii. MTRS jest miarą czasu, jaki jest potrzebny na zidentyfikowanie przyczyny awarii, rozwiązanie problemu i przywrócenie usługi do pełnej funkcjonalności.

MTRS jest kluczowym wskaźnikiem wydajności dla usług i systemów, które są krytyczne dla biznesu lub dla klientów. Im krótszy czas przywracania usługi, tym mniejsze ryzyko utraty przychodów, a tym samym większa wydajność przedsiębiorstwa oraz zadowolenie klientów. Dlatego MTRS jest jednym z ważniejszych wskaźników wydajności, którego monitorowanie jest istotne dla przedsiębiorstw i organizacji, aby zapewnić jak najwyższą dostępność usług i systemów.

Interactive Intelligence: 40% wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2013 r.

Interactive Intelligence Group Inc. ogłosił wyniki finansowe pierwszego kwartału 2013 roku. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku całkowite przychody firmy wzrosły o 39%, do 73,2 mln dolarów. Liczba zamówień chmurowych wzrosła o 42%, osiągając poziom 31% całkowitej liczby zamówień.

„Wzrost przychodów podkreśla słuszność strategii stałej współpracy z największymi globalnymi firmami, które wdrażają naszą technologię tradycyjnie lub w modelu usługowym” – powiedział dr Donald Brown, założyciel i dyrektor generalny Interactive Intelligence. – „Wzrost liczby zamówień chmurowych oraz związane z nimi rozłożenie przychodów w czasie jest dodatkowym czynnikiem wzmacniającym stabilność finansową firmy. Zamierzamy kontynuować inwestycje powiększające nasz udział rynkowy, szczególnie w zakresie technologii chmurowych, które zachowują wysoką dynamikę wzrostu.”

„Utrzymujemy naszą prognozę wzrostu całkowitej liczby zamówień w 2013 roku na poziomie 20%, z czego połowa będzie stanowiła zamówienia w chmurze” – dodał Brown.

Najważniejsze informacje finansowe z pierwszego kwartału 2013 roku:

  • Zamówienia: Całkowita liczba zamówień wzrosła o 31% w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2012. Liczba zamówień na usługi w chmurze wzrosła o 42% i stanowiła 31% ogólnej liczby zamówień.
  • Przychody: Całkowite przychody wyniosły 73,2 mln dolarów, co stanowi 39% wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Przychody z usług w chmurze wzrosły o 42% do 7,1 mln dolarów. Przychody z produktów wyniosły 28,0 mln dolarów, natomiast przychody z usług – 11,4 mln dolarów.
  • Zysk operacyjny: W pierwszym kwartale 2013 roku zysk operacyjny mierzony zgodnie z zasadami GAAP wyniósł 3,4 mln dolarów w porównaniu do 276 tys. dolarów za ten sam okres roku poprzedniego. Zysk operacyjny w ujęciu niepodlegającym zasadom GAAP wyniósł 6,2 mln dolarów, w porównaniu do 2,4 mln dolarów w pierwszym kwartale roku 2012.
  • Zysk netto: Zysk netto zgodnie z zasadami GAAP wyniósł 1,5 mln dolarów w porównaniu do 189 tys. dolarów za ten sam okres poprzedniego roku.  Zysk netto w ujęciu niepodlegającym zasadom GAAP wyniósł 3,6 mln dolarów w porównaniu do 1,9 mln dolarów za ten sam okres 2012 roku. 
  • Przepływy środków pieniężnych: W pierwszym kwartale 2013 roku firma wydała 1,0 mln dolarów z przepływów środków pieniężnych na działalność operacyjną oraz 3,6 mln dolarów na wydatki inwestycyjne, które obejmowały rozwój infrastruktury usług w chmurze, a także otrzymała 5,7 mln dolarów z realizacji opcji giełdowych.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy