Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Mean Time to Restore Service

(inaczej MTRS) to metryka wydajności, która odnosi się do średniego czasu, jaki zajmuje przywrócenie usługi lub systemu do pracy po wystąpieniu awarii. MTRS jest miarą czasu, jaki jest potrzebny na zidentyfikowanie przyczyny awarii, rozwiązanie problemu i przywrócenie usługi do pełnej funkcjonalności.

MTRS jest kluczowym wskaźnikiem wydajności dla usług i systemów, które są krytyczne dla biznesu lub dla klientów. Im krótszy czas przywracania usługi, tym mniejsze ryzyko utraty przychodów, a tym samym większa wydajność przedsiębiorstwa oraz zadowolenie klientów. Dlatego MTRS jest jednym z ważniejszych wskaźników wydajności, którego monitorowanie jest istotne dla przedsiębiorstw i organizacji, aby zapewnić jak najwyższą dostępność usług i systemów.

Integrated Solutions dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Integrated Solutions wyspecjalizowany integrator ICT należący do Orange Polska, podpisał umowę z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Wartość umowy wynosi 9,41 mln zł brutto. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury teleinformatycznej. IS realizuje projekt w ramach 2. części przetargu na dostawę i wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia, w konsorcjum z firmami Comp i TP S.A. Projekt jest częścią wieloletniego programu „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”, który ma na celu rozwój systemów dziedzinowych CRZL oraz narzędzi do komunikacji i publikacji informacji.

Umowa z IS dotyczy dostawy, instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej w publicznych służbach zatrudnienia (urządzeń brzegowych sieci WAN). Bezpośrednią grupę odbiorców zamówienia stanowią wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, w tym ich wszystkie fizyczne lokalizacje (siedziby główne, filie, punkty, odziały, itp.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i CRZL – łącznie 490 lokalizacji.

Zadaniem CRZL jest pośredniczenie w procesie realizacji części projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Podstawowym dokumentem dla działalności CRZL jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Działania CRZL mają się przełożyć pośrednio na m.in. wzrost zatrudnienia i spójności społecznej oraz uczynienie z Polski bardziej atrakcyjnego miejsca dla przyszłych inwestorów.

Realizacja zamówienia przyczyni się do zwiększenia jakości świadczenia usług przez Państwowe Służby Zatrudnienia na rzecz ich beneficjentów tj. osób bezrobotnych i poszukujących pracy, pracodawców, instytucji szkoleniowych oraz innych instytucji z otoczenia PSZ.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

INEA z nowym standardem obsługi klienta

INEA zmienia standard obsługi Klienta i wprowadza nowy wymiar swoich salonów. Zaczyna od jednej z poznańskich placówek, tworząc zaskakujące i komfortowe wnętrze, znacznie odbiegające od typowych przestrzeni obsługowych. Salon przy ul. Polnej 68/72a w Poznaniu to miejsce, w którym Klienci będą chcieli przebywać i do niego wracać.