Systemy CRM i xRM dla branży finansowej

Podczas środowej konferencji przedstawiciele firmy Microsoft podzielili się swoją wiedzą na temat możliwości systemów CRM[2] i xRM dla instytucji sektora finansowego.

Spotkanie pod hasłem „Błyskawiczne efekty z zastosowania Microsoft Dynamics xRM w branży finansowej” odbyło się w warszawskim hotelu Hilton, gromadząc Dyrektorów Pionów Biznesowych, Dyrektorów Strategicznych ds. Rozwoju oraz ds. Inwestycji, Dyrektorów Operacyjnych, Managerów ds. CRM, Dyrektorów Marketingu, a także Dyrektorów ds. Zarządzania Siecią Sprzedaży, Dyrektorów Działów Utrzymania Klienta oraz osoby zajmujące się rozwojem poszczególnych grup klienckich. Prelekcji udzielili przedstawiciele firmy Microsoft, w tym Max Fatouretchi, CRM Lead[1] Architect, Financial Services Industry, Microsoft EMEA, oraz Paul Mare, CRM Architect, Microsoft EMEA, którzy omówili m.in. szerokie możliwości systemów CRM dedykowane sektorowi finansowemu oraz zaprezentowali wdrożenia rozwiązania w bankach oraz firmach ubezpieczeniowych i leasingowych, takich jak Allianz, ING czy Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG.

– Podczas spotkania staraliśmy się przekazać jego uczestnikom, jak ważne dla efektywnego funkcjonowania instytucji finansowej jest połączenie biznesu z informatyką. Stale rosnąca liczba złożonych procesów zachodzących w bankach i zakładach ubezpieczeniowych oraz duży stopień ich wzajemnego przenikania się wymaga wprowadzenia systemów, które zapewniają skalowalność, bezpieczeństwo, a przede wszystkim elastyczność, oraz umożliwiają obsługę wielu różnych procesów w ramach jednej platformy – skomentował Adam Komorowski, Dyrektor Działu Aplikacji Biznesowych Microsoft Dynamics w polskim oddziale firmy Microsoft. – Każda organizacja finansowa powinna posiadać w swoich zasobach informatycznych system klasy CRM, stanowiący spójną bazę wiedzy o klientach, niezbędną do ich efektywnej obsługi i podtrzymywania pozytywnych relacji. Instytucje te mogą również iść o krok dalej, wykorzystując go jako platformę xRM. Dzięki temu jedno rozwiązanie pozwoli nie tylko na stworzenie spójnego widoku na klienta i historii interakcji z nim, lecz także na zaadresowanie wielu różnych procesów w ramach jednego rozwiązania – dodał.

Prezentując największe wyzwania w zakresie projektów wdrożeniowych, prelegenci wskazywali na dwa kluczowe aspekty gwarantujące powodzenie projektu: akceptację i adaptację rozwiązania przez użytkowników/pracowników oraz jakość danych. W tym kontekście omówiono intuicyjność rozwiązania Microsoft Dynamics CRM wraz z wykorzystaniem naturalnego środowiska pracy, jakim dla wszystkich niemal organizacji jest pakiet narzędzi Microsoft Office. Ciekawym punktem programu była demonstracja tabletów z aplikacją Microsoft Dynamics CRM dla branży bankowej i ubezpieczeniowej.

– Sektor finansowy podlega dynamicznym zmianom, które wymuszają na bankach czy zakładach ubezpieczeń podążanie za nowymi trendami, aby dotrzymać kroku silnej konkurencji. Cloud computing, mobilność, social media oraz big data należą dziś do światowych trendów i instytucje finansowe powinny o tym pamiętać – powiedział Paweł Jakubik, Dyrektor Sektora Finansowego w polskim oddziale Microsoft. – Obecna sytuacja rynkowa skłania instytucje finansowe do zmiany podejścia do wielu procesów związanych z obsługą klientów oraz wewnętrznymi procedurami. Wykorzystanie platformy xRM pozwala na elastyczność w skutecznym zarządzaniu tymi procesami. Platforma może być również wykorzystana jako antidotum na nieprzewidywalne koszty utrzymania różnych aplikacji do obsługi wielu procesów – dodał.

Pod koniec spotkania odbył się panel dyskusyjny, podczas którego zostały poruszone zagadnienia dotyczące wdrożenia systemu CRM, będącego przykładem projektu „Agile”, a także kwestie związane z aktualnością tematu Time to Market oraz sposobu, w jaki system CRM może pomóc biznesowi w uzyskaniu quick wins.

Słownik
1. Lead. jednostka lub firma, która jest potencjalnie zainteresowana danym produktem bądź usługą. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0…
2. CRM. inaczej Customer Relationship Management – system informatyczny, którego zadaniem jest automatyzacja oraz wspomaganie procesów na styku klient-organizacja w zakresie pozyskania…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *