Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Mean Time to Restore Service

(inaczej MTRS) to metryka wydajności, która odnosi się do średniego czasu, jaki zajmuje przywrócenie usługi lub systemu do pracy po wystąpieniu awarii. MTRS jest miarą czasu, jaki jest potrzebny na zidentyfikowanie przyczyny awarii, rozwiązanie problemu i przywrócenie usługi do pełnej funkcjonalności.

MTRS jest kluczowym wskaźnikiem wydajności dla usług i systemów, które są krytyczne dla biznesu lub dla klientów. Im krótszy czas przywracania usługi, tym mniejsze ryzyko utraty przychodów, a tym samym większa wydajność przedsiębiorstwa oraz zadowolenie klientów. Dlatego MTRS jest jednym z ważniejszych wskaźników wydajności, którego monitorowanie jest istotne dla przedsiębiorstw i organizacji, aby zapewnić jak najwyższą dostępność usług i systemów.

Więcej kontroli pod kątem przetwarzania danych osobowych w 2013

Od stycznia 2013 roku, na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku pomiędzy GIODO a PIP, prawidłowość przetwarzania danych osobowych w firmach, oprócz GIODO, sprawdzać będą także inspektorzy PIP (to ponad 80.000 kontroli rocznie), należy zatem przypuszczać, iż znacznie zwiększy się liczba kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy.

Kto przetwarza dane osobowe?
Dane osobowe to nie tylko imię, nazwisko lub PESEL – ustawowa definicja danych osobowych jest na tyle szeroka, że w świetle decyzji wydawanych przez GIODO oraz orzeczeń sądów administracyjnych dane osobowe stanowią także adresy e-mail, a nawet numery telefonów.

Należy zauważyć, że niezastosowanie się do przepisów ustawy w wielu przypadkach może oznaczać popełnienie przestępstwa zagrożonego karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności (art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych). Odrębną kwestią pozostaje groźba wymierzenia grzywien przymuszających w wysokości do nawet 50.000 zł (w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) za niezastosowanie się do decyzji administracyjnej GIODO.

Wykrycie przez wyżej wymienione organy nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych, może skutkować nie tylko wydaniem decyzji nakazującej zaprzestanie przetwarzania danych osobowych – co w praktyce oznaczać może nie tylko brak możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności przez firmę, ale także koniecznością skierowania przez inspektorów GIODO zawiadomienia o popełnianiu przestępstwa polegającego na np. przetwarzaniu danych osobowych przez osobę nieuprawnioną, lub poza trybem przewidzianym w ustawie, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 (art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi prowadzić dokumentację zgodną z rozporządzeniem regulującym sposób jej prowadzenia

Jak sprawnie wdrożyć dokumentację?
W odpowiedzi na wymagania związane z zasadami przetwarzania danych osobowych, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia określającego szczegółowy sposób prowadzenia tej dokumentacji powstał projekt RBDO – Rejestracja Baz Danych Osobowych.

Naszym celem jest dostarczenie firmom kompletnej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, celem naszego systemu dokumentów jest maksymalne ułatwienie przedsiębiorcom wykonania obowiązków, jakie nakładają na nich przepisy o ochronie danych”.– mówi Łukasz Cieniak, Dyrektor Generalny RBDO. – Dokumentacja opracowania przez zespół prawników RBDO, jest przygotowana w taki sposób, aby po jej uzupełnieniu oraz zastosowaniu się do zawartych w niej zaleceń spełnić wszystkie ustawowe obowiązki. Dzięki uniwersalizacji dokumentacji, możemy zaoferować firmom produkt w bardzo korzystnej cenie, więcej szczegółów można znaleźć na www.rbdo.pl . Warto skorzystać z naszych rozwiązań i zabezpieczyć firmę, siebie oraz pracowników przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności karnej związanej z nieprzestrzeganiem ustawowego trybu przetwarzania danych osobowych – podkreśla Łukasz Cieniak.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Mary McDowell szefową Polycom

Polycom oraz Siris Capital Group poinformowały, że Mary McDowell zastąpi Petera Leava na stanowisku dyrektora generalnego (CEO) Polycom po fuzji Polycom ze spółką zależną Siris Capital. Transakcja ma zostać sfinalizowana we wrześniu lub październiku 2016 roku, pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych oraz spełnienia innych zwyczajowych warunków końcowych.