Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Software as a Service

w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji. Model SaaS zakłada najczęściej cykliczne opłaty (abonament) za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika wydatkiem stałym, a nie jednorazowym w momencie zakupu. Z punktu widzenia dostawcy SaaS zapewnia lepszą ochronę jego własności intelektualnej, producent może we własnym zakresie udostępniać swoją aplikację, lub przekazać to zadanie wyspecjalizowanej firmie
ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

Więcej kontroli pod kątem przetwarzania danych osobowych w 2013

Od stycznia 2013 roku, na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku pomiędzy GIODO a PIP, prawidłowość przetwarzania danych osobowych w firmach, oprócz GIODO, sprawdzać będą także inspektorzy PIP (to ponad 80.000 kontroli rocznie), należy zatem przypuszczać, iż znacznie zwiększy się liczba kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy.

Kto przetwarza dane osobowe?
Dane osobowe to nie tylko imię, nazwisko lub PESEL – ustawowa definicja danych osobowych jest na tyle szeroka, że w świetle decyzji wydawanych przez GIODO oraz orzeczeń sądów administracyjnych dane osobowe stanowią także adresy e-mail, a nawet numery telefonów.

Należy zauważyć, że niezastosowanie się do przepisów ustawy w wielu przypadkach może oznaczać popełnienie przestępstwa zagrożonego karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności (art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych). Odrębną kwestią pozostaje groźba wymierzenia grzywien przymuszających w wysokości do nawet 50.000 zł (w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) za niezastosowanie się do decyzji administracyjnej GIODO.

Wykrycie przez wyżej wymienione organy nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych, może skutkować nie tylko wydaniem decyzji nakazującej zaprzestanie przetwarzania danych osobowych – co w praktyce oznaczać może nie tylko brak możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności przez firmę, ale także koniecznością skierowania przez inspektorów GIODO zawiadomienia o popełnianiu przestępstwa polegającego na np. przetwarzaniu danych osobowych przez osobę nieuprawnioną, lub poza trybem przewidzianym w ustawie, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 (art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi prowadzić dokumentację zgodną z rozporządzeniem regulującym sposób jej prowadzenia

Jak sprawnie wdrożyć dokumentację?
W odpowiedzi na wymagania związane z zasadami przetwarzania danych osobowych, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia określającego szczegółowy sposób prowadzenia tej dokumentacji powstał projekt RBDO – Rejestracja Baz Danych Osobowych.

Naszym celem jest dostarczenie firmom kompletnej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, celem naszego systemu dokumentów jest maksymalne ułatwienie przedsiębiorcom wykonania obowiązków, jakie nakładają na nich przepisy o ochronie danych”.– mówi Łukasz Cieniak, Dyrektor Generalny RBDO. – Dokumentacja opracowania przez zespół prawników RBDO, jest przygotowana w taki sposób, aby po jej uzupełnieniu oraz zastosowaniu się do zawartych w niej zaleceń spełnić wszystkie ustawowe obowiązki. Dzięki uniwersalizacji dokumentacji, możemy zaoferować firmom produkt w bardzo korzystnej cenie, więcej szczegółów można znaleźć na www.rbdo.pl . Warto skorzystać z naszych rozwiązań i zabezpieczyć firmę, siebie oraz pracowników przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności karnej związanej z nieprzestrzeganiem ustawowego trybu przetwarzania danych osobowych – podkreśla Łukasz Cieniak.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Alfavox z nowym Zarządem i nową identyfikacją wizualną

Alfavox, lider branży ICT na rynku polskim w zakresie doradztwa i sprzedaży rozwiązań Customer Engagement i Employee Engagement (w tym Omnichannel Contact Center, Video Chat, Workforce Management i Biometrycznej Video Identyfikacji) ogłosił zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki. W skład Zarządu weszli: Michał Góra i Piotr Wójcik. Firma odświeżyła także brand, prezentując nowe logo oraz nową odsłonę strony internetowej.