Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

occupancy

Wartość wyrażona w jednostkach czasu lub procentach oznaczający zajętość czasu pracy agenta. Na occupancy składa się głownie czas poświęcony na rozmowę oraz czas na obsługę skryptu lub innych systemów wspomagających

Udostępnianie danych telekomunikacyjnych w 2012 roku

Na podstawie art. 10 Dyrektywy 2006/24/WE oraz art. 180g ust.2 ustawy Prawo telekomunikacyjne Prezes UKE przygotował zbiorcze zestawienie dotyczące żądań udostępnienia danych kierowanych od uprawnionych podmiotów, sądów i prokuratorów do przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zgodnie z zapisami Dyrektywy niniejsze sprawozdanie jest corocznie przekazywane do Komisji Europejskiej.

W związku z występującymi w poprzednich latach rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz uchylaniem się przed składaniem raportów przez znaczną część przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wprowadził dodatkowe mechanizmy kontrolne i weryfikacyjne, a materiał zbiorczy opatrzył szerokim komentarzem.

Przede wszystkim należy stwierdzić, iż w roku 2012 zmalała liczba zapytań kierowanych przez uprawnione podmioty, sądy i prokuratury. W 2012 roku przedsiębiorcy telekomunikacyjni otrzymali ok. 1,8 mln żądań o udostępnienie danych od uprawnionych podmiotów, sądów i prokuratorów.

W stosunku do 2011 roku mimo wzrostu o 44% liczby raportujących przedsiębiorców odnotowano spadek ilości żądań udostępnienia danych o 111 487 przypadków (tj. około 6 % ogółu zapytań w 2012 roku). Jednocześnie ok. 70 % podmiotów składających informacje za 2012 rok wykazało, że nie były do nich kierowane żądania udostępniania danych retencyjnych.

Z uwagi na znaczne zróżnicowanie liczby raportujących przedsiębiorców w kolejnych latach (np. w roku 2011 – 1074 podmiotów, a roku 2012 – 1948 podmiotów) warto jako bazowy poziom (wskaźnik) odniesienia przytoczyć dane dotyczące 5 największych operatorów (Telekomunikacja Polska S.A., PTK Centertel, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa i P4), do których łącznie skierowano 78% wszystkich ujętych w statystyce zapytań. Ich liczba w stosunku do roku 2011 zmalała o 20%.

Kolejną istotną informacją jest kwestia rozkładu zapytań w czasie. Najczęściej podmioty uprawnione, sądy i prokuratury sięgają do danych zgromadzonych stosunkowo niedawno, tj. z kilku ostatnich miesięcy. W odniesieniu do okresu przechowywania ok. 55 % udostępnionych danych mieściło się w okresie pierwszych 2 miesięcy przechowywania, natomiast ok. 72 % udostępnionych danych w okresie pierwszych 4 miesięcy.

 

W przypadku danych telekomunikacyjnych o dłuższym okresie przechowywania zainteresowanie tego rodzaju informacjami maleje wraz ze wzrostem czasu ich przechowywania. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przedziale od 6 do 23 miesiąca przechowywania, kiedy to przypadki udostępniania danych maleją odpowiednio z 3,53 % do 0,35 % ogólnej liczby udostępnianych danych.

Ponadto w 2012 roku odmówiono udzielenia odpowiedzi na 44 505 żądań uprawnionych podmiotów, sądów i prokuratur, co stanowi 2,59 % ogólnej liczby żądań i jest to najwyższy wskaźnik od czasu rozpoczęcia sporządzania przedmiotowych informacji.

Analizy i obserwacje UKE, iż wskazują, że faktyczna liczba właściwych zapytań może być niższa. Wynika to z faktu iż w ostatnich latach została wprowadzona usługa przenoszalności numerów (na podstawie numeru telefonu nie można w prosty sposób rozpoznać operatora telekomunikacyjnego). Spowodowało to sytuację, w której podmioty uprawnione, sądy, prokuratury w sytuacjach niecierpiących zwłoki nie dokonują wstępnego ustalenia, jaki przedsiębiorca obsługuje numer, a kierują zapytania równolegle do kilku. W takim wypadku faktycznie udostępnienie informacji ma miejsce jedynie ze strony jednego przedsiębiorcy, jednak może być zliczane także przez tych, którzy udzielają odpowiedzi o braku danych. Aktualnie wypracowywane jest rozwiązanie, które ma na celu wyeliminowanie tego czynnika, który w znacznym stopniu zawyża statystyki.

Podmiotami uprawnionymi do kierowania żądań udostępnienia danych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych są: Policja; Straż Graniczna; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Służba Kontrwywiadu Wojskowego; Żandarmeria Wojskowa; Centralne Biuro Antykorupcyjne; wywiad skarbowy; Służba Celna; sądy i prokuratorzy.

Źródło: UKE

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły na pokrewne tematy
więcej

20 mln zł kary za misseling

Open Life TU Życie stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż (misselling) ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Został przez UOKiK ukarany 20 mln zł.
więcej

Branża fitness nie ma lekko. 32 mln zł kary od UOKiK

Postępowanie antymonopolowe w sprawie niedozwolonych praktyk na rynku fitness zostało wszczęte w 2018 r. Postępowanie prowadzone było przeciwko 16 spółkom oraz 6 menadżerom, podejrzewanym o bezpośrednią odpowiedzialność za niedozwolone ustalenia. Łącznie wymierzono 32 mln zł kary.