Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Mean Time to Restore Service

(inaczej MTRS) to metryka wydajności, która odnosi się do średniego czasu, jaki zajmuje przywrócenie usługi lub systemu do pracy po wystąpieniu awarii. MTRS jest miarą czasu, jaki jest potrzebny na zidentyfikowanie przyczyny awarii, rozwiązanie problemu i przywrócenie usługi do pełnej funkcjonalności.

MTRS jest kluczowym wskaźnikiem wydajności dla usług i systemów, które są krytyczne dla biznesu lub dla klientów. Im krótszy czas przywracania usługi, tym mniejsze ryzyko utraty przychodów, a tym samym większa wydajność przedsiębiorstwa oraz zadowolenie klientów. Dlatego MTRS jest jednym z ważniejszych wskaźników wydajności, którego monitorowanie jest istotne dla przedsiębiorstw i organizacji, aby zapewnić jak najwyższą dostępność usług i systemów.

Zmiany w Spółkach Grupy DataContact

5 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Universal Agent[1] SA (UA) – usługowego call center[2] z Grupy DataContact – dokonała zmian w Zarządzie Spółki.

Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego Prezesa Zarządu Marka Kozioła, powierzając tę funkcję – podobnie jak w innych Spółkach Grupy DataContact – Cezaremu Hermanowskiemu, który z GDC związany jest od maja 2012 roku.

Decyzją Rady Nadzorczej do Zarządu Universal Agent powołany został również Andrzej Rezler, którego głównym obszarem odpowiedzialności pozostaje koordynacja działań operacyjnych we wszystkich spółkach GDC.
 

– Integracja obu organizacji pozwala nam jeszcze lepiej podchodzić do oczekiwań naszych klientów. Obecne zasoby – ponad 600 stanowisk call center – pozwalają nam w profesjonalny sposób realizować nawet największe kampanie telemarketingowe. Obie organizacje posiadają unikalne doświadczenia i rozwiązania, co jest istotnym elementem w procesie wsparcia naszych Klientów – powiedział Andrzej Rezler – Członek Zarządu Grupy DataContact i Universal Agent.

– „Jestem bardzo zadowolony z postępu w konsolidacji Spółek. Zmiany w Zarządzie UA są jednym z elementów tego programu. Wyniki operacyjne za czwarty kwartał 2012 roku jak i za pierwsze miesiące 2013 potwierdzają słuszność naszej strategii i decyzji o akwizycji UA. Z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość’ – powiedział Cezary Hermanowski.

Słownik
1. Universal Agent. pojęcie związane z pracownikiem call center lub contact center, który posiada umiejętności i wiedzę potrzebną do obsługi różnych…
2. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Total
0
Shares
2 komentarzy
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

IDEAS NCBR: blockchain oraz inteligentne algorytmy

Uruchomione zostały pierwsze grupy robocze działające w ramach IDEAS NCBR Spółki z o.o., ośrodka badawczo-rozwojowego działającego w obszarze sztucznej inteligencji oraz ekonomii cyfrowej, który został powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.