Jury Telemarketera Roku 2013 – rozpoczęło prace

W poniedziałek 11. lutego, w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Marketing SMB, odbyło się pierwsze robocze spotkanie tegorocznego JURY konkursu TELEMARKETER ROKU.

W pracach 5. edycji będzie brać udział jedenastu ekspertów branży call center[1] w składzie: Adam Pluciński Kierownik Działu Szkoleń i Jakości Holicon, Rafał Brożyna Właściciel BBP Edukacja, Barbara Chaber Koordynator ds Projektów Strategicznych Sygma Banque Societe Anonyme (SA) Oddział w Polsce, Daria Nawrat Koordynator Trener Wewnętrzny Liberty, Dariusz Sawiński Kierownik Wydziału Contact Center[2], Kamila Krawczyk – Strawińska Właściciel Firmy, Trener, Coach, Konsultant Hillway Trainng&Consulting, Katarzyna Jedynak Dyrektor Operacyjny 4Life Direct, Maciej Buś Prezes Zarządu Instytutu Zarządzania Contact Center, Magdalena Chojnacka Trener kluczowych projektów sprzedażowych Call Center Poland, Paulina Gucka Manager ds. Jakości i Szkoleń Arvato Polska, Monika Wilczewska Ekspert Branży Telekomunikacyjnej pod przewodnictwem Urszuli Zarańskiej Eksperta w Departamencie Rozwoju Organizacji Konfederacji Lewiatan, Customer Care & Sales Manager EFNI.

Jury zależy na daniu równych szans wszystkim zgłoszeniom, dlatego po przeanalizowaniu warunków regulaminu konkursu, jury podjęło decyzję, że firmy zgłaszające rozmowy do kategorii „Inne” proszone będą o wskazanie podkategorii rozmowy z kafeterii:

  • badania zadowolenia klientów,
  • akcje informacyjnych,
  • umawianie spotkań,
  • wywiady telefoniczne,
  • akcje lojalnościowe,
  • przeprowadzanie ankiet,
  • kampanie utrzymaniowe,
  • wsparcie sprzedaży,
  • inne – jakie?

Na tej podstawie zostanie dokonana analiza karty oceny i ewentualne dostosowanie jej do specyfiki danych rozmów z kategorii „Inne”.

Dodatkowo jury Telemarketera Roku zatwierdziło kalendarz konkursu, który przedstawia się następująco:

19.04.2013 ostateczny termin zgłoszeń do konkursu
27.05.2013 ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu
10 -14.06.2013 II etap konkursu
17.06.2013 ogłoszenie II etapu konkursu – nominowani

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres info@smb.pl lub pod numer telefonu 22/849 35 00, a wszystkie bieżące informacje oraz dokumenty konkursowe są dostępne po adresem www.telemarketerroku.pl
telemarketer_roku_partners

Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
2. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *