Integrated Solutions dla Gdyńskiego Centrum Innowacji

Integrated Solutions (IS) podpisał umowę z Gdyńskim Centrum Innowacji (GCI). Wartość umowy to PLN 2,8 mln brutto. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzęt sieciowy wraz z usługą instalacji, konfiguracji i serwisu gwarancyjnego. Umowa realizowana jest w ramach przetargu związanego z rozbudową Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (rozbudowa – etap III i IV). Dzięki dostarczonemu przez Integrated Solutions rozwiązaniu, GCI zyska wysokowydajną sieć informatyczną, która będzie wykorzystywana przez młode firmy technologiczne zlokalizowane w Pomorskim Parku Naukowo-Technicznym (PPNT).

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny wspiera rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem oraz stymulowanie innowacyjnej przedsiębiorczości w otwartym środowisku partnerskiej współpracy. PPNT skupia przedsiębiorstwa, które realizują innowacyjne projekty udostępniając im nowoczesną przestrzeń biurową i laboratoryjną, prototypownie, przestrzeń rekreacyjną oraz usługi Centrum Nauki EXPERYMENT i Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej. Parkiem zarządza Gdyńskie Centrum Innowacji – jednostka budżetowa Miasta Gdyni.

Sprzęt sieciowy zostanie dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i objęty serwisem w  nowo powstających budynkach PPNT: biurowo – laboratoryjnym oraz wystawienniczo – konferencyjnym. O wyborze rozwiązania od IS zadecydował pozytywny stosunek jakości do ceny oraz zaproponowane nowatorskie, wysokowydajne rozwiązania.

W ramach wdrożenia IS dostarczy przełączniki o łącznej ilości ponad 6000 portów. IS wdroży także m.in. wydajne i innowacyjne przełączniki rdzeniowe Extreme Networks serii BlackDiamond X oraz ponad 150 przełączników dostępowych serii Summit X440 i 460, wyposażonych w porty uplink 10 GbE.

„To rozwiązanie ma wiele zalet i jest w pełni zautomatyzowane. Silną stroną przełączników Extreme Networks, oprócz ich wydajności, jest zarządzający nimi system operacyjny EXOS (ExtremeXOS) gwarantujący ciągłość działania systemu. Awaria pojedynczego procesu na przełączniku nie wpływa na awarie całego systemu, który jest automatycznie przywracany do działania. Zastosowane rozwiązanie w znacznym stopniu ułatwia konfigurację urządzeń oraz zapobiega najczęściej popełnieniu błędu podczas konfiguracji polegającym na np. pominięciu pewnych ważnych elementów konfiguracyjnych. Automatyzacja pozwala w wielu momentach zastąpić pracę administratora, który w danej chwili może być nieobecny i zmniejsza jego nakład pracy w przypadku dużych instalacji sieciowych. Mamy nadzieję, że zastosowane nowatorskie rozwiązania przyniosą długofalowe korzyści jednemu z najważniejszych w Polsce ośrodków innowacji, jakim jest GCI”- mówi Mirosław Rutkowski, Dyrektor Rynku ICT w Integrated Solutions.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *