Trendy technologiczne na rynku komunikacji zunifikowanej w 2013 roku

Według raportu firmy analitycznej Frost & Sullivan „UCC Market Predictions for 2013 and Beyond” w najbliższych latach na rynku rozwiązań komunikacji zunifikowanej i kolaboracji można spodziewać się rozwoju przede wszystkim w zakresie technologii mobilnych, wideokonferencji oraz wykorzystania sieci społecznościowych w biznesie. Frost & Sullivan przewiduje również nasilenie się trendu polegającego na migracji firm do zintegrowanych rozwiązań komunikacyjnych od jednego dostawcy, a także rozwój wirtualizacji platform komunikacyjnych oraz dostarczania w modelu chmury.

„Technologie mobilne rozwijają się na świecie niezwykle gwałtownie, a polski rynek nie pozostaje wcale w tyle. Dla młodego pokolenia konsumentów i pracowników smartfon jest podstawowym narzędziem komunikacji ze światem” – powiedział Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej w Interactive Intelligence. – „Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie polityki BYOD (Bring Your Own Device), a rozmaitość urządzań wykorzystywanych przez pracowników do codziennych zadań wymaga rozwoju efektywnych i bezpiecznych aplikacji komunikacyjnych, przystosowanych do pracy na każdym urządzeniu.”

Badania, przeprowadzone przez Frost & Sullivan wśród ponad 700 firm amerykańskich wskazują, że aktualnie oferują one swoim pracownikom dostęp mobilny jedynie do nielicznych aplikacji komunikacji zunifikowanej i kolaboracji, przy czym do najbardziej popularnych należą (wdrożone przez 45 % respondentów) mobilne programy pocztowe oraz narzędzia PIM. Dostęp do telefonii korporacyjnej poprzez urządzenia mobilne jest stosunkowo mało powszechny – tylko 19% ankietowanych zadeklarowało wdrożenie tej technologii, ale kolejne 22% zadeklarowało chęć wdrożenia tego narzędzia w ciągu najbliższych 2 lat.

Social media i wideokonferencje to wciąż technologie niszowe i według analityków Frost & Sullivan w najbliższej przyszłości nie osiągną penetracji rynku porównywalnej z innymi aplikacjami komunikacji zunifikowanej. Jednak w dłuższej perspektywie posiadają one potencjał znaczącego rozwoju i adopcji na rynku jako narzędzia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
Około 30% ankietowanych zadeklarowało posiadanie polityki względem obecności firmy w mediach społecznościowych, podobna ilość respondentów wykorzystuje je do badania opinii klientów, zaś 25% – do celów marketingowych. Popularność wideokonferencji rośnie stopniowo, większość organizacji wykorzystuje jednak głównie tanie i elastyczne rozwiązania, takie jak wideo desktopowe i mobilne.

Głównymi trendami w zakresie infrastruktury komunikacji zunifikowanej i kolaboracji w najbliższych latach będzie migracja do zintegrowanych rozwiązań od jednego dostawcy oraz wirtualizacja[1] platform sprzętowych. Aktualnie około 50% ankietowanych przez Frost & Sullivan firm wykorzystuje w komunikacji wiele słabo zintegrowanych aplikacji od różnych dostawców. W 2014 roku odsetek ten zmaleje do 24%.

„Większość dużych centrów obsługi klienta w Polsce wciąż opiera swoją działalność na systemach pochodzących od różnych dostawców. Jednak system zbudowany z wielu aplikacji rzadko okazuje się wydajny. Brak centralnego zarządzania, kosztowne i czasochłonne integracje i aktualizacje oraz ryzyko „wysypania” się funkcjonalności w czasie każdej modyfikacji to problemy, które dobrze znają administratorzy takich „składaków” – powiedział Marcin Grygielski. – „Dlatego zaawansowane technologicznie centra obsługi klienta coraz częściej decydują się migrację do zintegrowanego systemu od jednego dostawcy, doceniając wydajność operacyjną tego typu rozwiązań.”

Najbliższe lata przyniosą również stały rozwój technologii wirtualizacji i cloud computingu na rynku UC[2]&C. Choć jedynie 6% ankietowanych przez Frost & Sullivan firm zadeklarowało posiadanie zwirtualizowanego rozwiązania komunikacyjnego, niemal 40% dużych firm planuje wprowadzenie wirtualizacji w ciągu najbliższego roku. Równocześnie mniej niż jedna trzecia ankietowanych firm wdrożyła jakiekolwiek rozwiązanie ICT w modelu chmury. Najczęściej wysuwanymi argumentami przeciwko chmurze pozostają bezpieczeństwo i kontrola. Można się spodziewać, że w pierwszej kolejności firmy będą przenosić do chmury proste aplikacje, takie jak programy pocztowe, a dopiero później zaawansowane, krytyczne dla funkcjonowania firmy rozwiązania takie jak platformy telefonii korporacyjnej.

Słownik
1. wirtualizacja. (w j.angielskim virtualization) to technologia, która umożliwia uruchomienie wielu systemów operacyjnych (OS) i aplikacji na jednym fizycznym komputerze…
2. UC. (inaczej Unified Communications) to zestaw narzędzi i technologii umożliwiających integrację różnych form komunikacji, takich jak połączenia głosowe, wideokonferencje,…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *