17% wzrostu SAP

SAP osiągnął w 2012 roku rekordowe wyniki. Całkowite przychody (licząc przed zastosowaniem standardów MSSF) wzrosły o 14% rok do roku i przekroczyły 16 miliardów euro. Przychody z oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem (przed zastosowaniem MSSF) wzrosły o 17% do 13,2 miliarda euro. Przychód z oprogramowania i subskrypcji oprogramowania w chmurze (przed zastosowaniem MSSF) wzrósł o 21% rok do roku do 5 miliardów euro.

SAP wykazał się silnym całkowitym wzrostem w czwartym kwartale. Firma osiągnęła wysokie przychody z licencji oprogramowanie w regionie APJ. Region EMEA osiągnął znakomite wyniki, biorąc pod uwagę stale niepewne otoczenie gospodarcze. Region obu Ameryk wykazał się solidnym wykonaniem przychodów z oprogramowania w porównaniu z ubiegłym rokiem. SAP odnotował wyjątkowy wzrost sprzedaży w swoich kluczowych obszarach innowacyjności: SAP HANA, rozwiązania mobilne i rozwiązania dostarczane w chmurze. Sprzedaż SAP HANA osiągnęła świetny poziom blisko 200 mln euro w czwartym kwartale, zaś w całym roku: blisko 400 mln euro. Rozwiązania mobilne przyniosły ponad 220 mln euro przychodów z licencji oprogramowania, osiągając założony wcześniej cel roczny.

W czwartym kwartale nadal silnie rozwijała się sprzedaż oprogramowania w chmurze. Ekstrapolowany na cały rok przychód z tego segmentu wyniósł blisko 850 mln euro. Składały się na niego przychody z dwóch obszarów: aplikacji w chmurze (Cloud Applications) i Ariba. Biorąc pod uwagę ekstrapolację na 12 miesięcy, w zakresie samych aplikacji w chmurze przychody z nowych i wcześniejszych subskrypcji oprogramowania wzrosły dziewiętnastokrotnie w czwartym kwartale. Jeśli dołączyć do tego SuccessFactors za 2011 rok, to wzrost jest trzycyfrowy na poziomie1. Przychody z subskrypcji samych tylko rozwiązań SuccessFactors w perspektywie 12 miesięcy wzrosły o 95%.

„Rozwiązania udostępnione przez SAP w 2012 r. pomagają firmom zaspokajać potrzeby konsumentów w czasie rzeczywistym. Zainwestowaliśmy w naszą sztandarową innowację, platformę SAP HANA, i wzmocniliśmy naszą najlepszą w branży ofertę rozwiązań udostępnianych w chmurze. Udało nam się również wprowadzić na rynek rozwiązania branżowe, z których można korzystać w dowolnym miejscu za pośrednictwem urządzeń mobilnych” — powiedzieli współdyrektorzy generalni SAP: Bill McDermott i Jim Hagemann Snabe. „Dynamika wzrostu naszych przychodów jeszcze nigdy nie była silniejsza. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do osiągnięcia naszych celów na rok 2015”.

„W całym roku wygenerowaliśmy 5 mld EUR przychodów z subskrypcji na oprogramowanie i usługi udostępniane w chmurze (liczonych przed zastosowaniem MSSF), co oznacza wzrost o 21%. Bardzo duży udział w przychodach mają nasze kluczowe innowacje, takie jak platforma SAP HANA i rozwiązania do przetwarzania w chmurze. Jesteśmy przekonani, że również w 2013 roku utrzymamy dwucyfrową dynamikę wzrostu i jeszcze bardziej podniesiemy naszą rentowność” — powiedział Werner Brandt, dyrektor ds. finansowych SAP.

SAP podało również prognozy biznesowe na cały rok 2013:

  • Firma przewiduje, że wzrost przychodów z subskrypcji na oprogramowanie i rozwiązania udostępniane w chmurze w całym roku 2013, liczony przed zastosowaniem MSSF, wyniesie 14 – 20% przy stałych kursach walut (2012: 5,00 mld EUR). W tej kwocie przychody z subskrypcji i serwisu rozwiązań udostępnianych w chmurze, liczone przed zastosowaniem MSSF, mają wynieść ok. 750 mln EUR przy stałych kursach walut (2012: 342 mln EUR).
  • Firma szacuje, że wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem w całym roku 2013, liczony przed zastosowaniem MSSF, wyniesie 11 – 13% przy stałych kursach walut (2012: 13,25 mld EUR).
  • Firma prognozuje, że zysk operacyjny za cały rok 2013, liczony przed zastosowaniem MSSF, wyniesie 5,85 – 5,95 mld EUR przy stałych kursach walut (2012: 5,21 mld EUR).
  • Firma przewiduje, że realna stawka podatkowa w całym 2013 roku, liczona według standardów MSSF, wyniesie 25,5 – 26,5% (2012: 26,1%), natomiast liczona przed zastosowaniem MSSF ukształtuje się na poziomie 27,0 – 28,0% (2012: 27,4%).
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *