Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Software as a Service

w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji. Model SaaS zakłada najczęściej cykliczne opłaty (abonament) za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika wydatkiem stałym, a nie jednorazowym w momencie zakupu. Z punktu widzenia dostawcy SaaS zapewnia lepszą ochronę jego własności intelektualnej, producent może we własnym zakresie udostępniać swoją aplikację, lub przekazać to zadanie wyspecjalizowanej firmie
ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

Datera wykryje nadużycia dzięki UE

Datera SA otrzymała unijne dofinansowanie – ponad 3 miliony złotych – na opracowanie prototypu innowacyjnego oprogramowania do wykrywania nadużyć, tzw. fraudów. Wykorzystanie takiego oprogramowania pozwoli na znaczne ograniczenie wyłudzeń pieniędzy czy kradzieży usług głównie w takich branżach jak telekomunikacja, bankowość i energetyka.

Projekt, którego celem jest stworzenie innowacyjnego oprogramowania do wykrywania nadużyć, będzie prowadzony przez Daterę we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi. W Daterze w tym celu powołany został zespół badawczo-rozwojowy. Całkowity budżet projektu to 3,200 mln złotych, z czego 2,120 mln złotych będzie pochodziło z unijnego dofinansowania (Projekt jest realizowany przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych). Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2014 roku. Pierwsze wdrożenie przewiduje się na początek 2015 roku.

– W ramach projektu nasz zespół opracuje oprogramowanie, które – dzięki zastosowaniu bardzo zaawansowanych analizatorów danych – będzie w czasie rzeczywistym wykrywało anomalie, na przykład w działalności telekomunikacyjnej czy bankowo-finansowej. System pozwoli operatorowi na szybką reakcję, a więc nie tylko na natychmiastowe wykrycie fraudu, ale także na zapobieżenie kolejnym nadużyciom. Warto przy tym pamiętać, że negatywne skutki różnego rodzaju fraudów w konsekwencji odczuwają zarówno duże firmy, jak i ich klienci. Problematyka nadużyć dotyczy wielu branż, nie tylko telekomunikacji. Pojawiają się wszędzie tam, gdzie przetwarza się bardzo duże ilości relatywnie niewielkich i powtarzalnych informacji, na przykład w przywołanej bankowości czy energetyce – wyjaśnia Marek Matulewicz, prezes zarządu Datera SA.

Oprogramowanie wykrywające anomalia, będzie można zainstalować bezpośrednio u klienta i zintegrować z jego systemami informatycznymi. Będzie również mogło działać jako SaaS[2] (Software as a Service[1]) w modelu Cloud. Może ono także znaleźć zastosowanie do badania zachowań klientów końcowych. Wnioski z takich badań mogą służyć, na przykład, do formułowania ofert, precyzyjniej dostosowanych do potrzeb klientów.

Jest to drugi unijny projekt dotyczący rozwoju produktów, realizowany przez Daterę. Poprzedni umożliwił budowę systemu telekomunikacyjnego nowej generacji, który obecnie jest wykorzystywany przez pięciu krajowych i dwóch zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych.


Rys. System Wykrywania Anomalii
Dane pobierane są z zewnętrznych systemów, zewnętrznych źródeł (00,01) i są systematyzowane i przetwarzane na odpowiednią formę (02), następnie są porównywane, zgodnie z przyjętymi wzorcami (03). Wszelkie zdarzenia wykraczające poza te wzorce są komunikowane w czasie rzeczywistym (*). Informacje o przeanalizowanych pakietach danych (04) są cyklicznie prezentowane w wybranej formie. System po przetworzeniu danych ulepsza analizatory – uczy się.

Słownik
1. Software as a Service. w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana…
2. SaaS. Zobacz Software as a Service.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

SAP Hybris DAY 2018 – raport o polskim kliencie e-commerce

Branża e-commerce nie zwalnia tempa. W 2017 roku jej globalna wartość sięgnęła 2,3 biliona dolarów. Już 1 na 10 zakupów jest robionych w sieci. Wraz z rynkiem dojrzewają także oczekiwania konsumentów. Jak podają badania SAP Hybris, 86% Polaków nie toleruje używania ich danych bez zgody, 7 na 10 – wolnych reakcji w obsłudze. W rywalizacji o klienta wygrywają więc te marki, które zamiast romansować budują trwałe i zdrowe związki.