Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

NCC

(inaczej Network Control Center) centralna lokalizacja w sieciowym środowisku contact center do monitorowania wzorców ruchu przychodzącego i dostosowywania personelu, grup umiejętności i alokacji zasobów technicznych w celu osiągnięcia wymaganego poziomu usług.

ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

Arteria S.A.: wzrost przychodów i zysków, spadek zadłużenia

Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową Arteria S.A. w okresie 9 miesięcy 2012 roku są efektem długoterminowej strategii rozwoju Spółki. Zakłada ona systematyczny wzrost sprzedaży, podnoszenie poziomu zysku netto przypadającego jednostce dominującej, a jednocześnie obniżanie poziomu zobowiązań długoterminowych.

 

W III kwartale Grupa osiągnęła przychody na poziomie 87,9 mln zł, to jest o 6,6 mln zł wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oznacza to procentowy wzrost sprzedaży na poziomie skonsolidowanym o 8,1%. Zysk operacyjny wyniósł 7,4 mln zł (w porównywalnym okresie odpowiednio 7,3 mln zł). Wyraźny wzrost nastąpił na poziomie EBITDA, która zwiększyła się z 9,5 mln zł w 2011 roku do 10,6 mln zł w roku bieżącym (kwotowo o 1,1 mln zł) tj. o 11,5%.

 

Zysk netto przypadający jednostce dominującej w okresie 9 miesięcy 2012 roku osiągnął poziom 5,8 mln zł i był wyższy o 11,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (kwotowo o 0,6 mln zł). Godne odnotowania jest utrzymanie w raportowanym okresie pozytywnej tendencji obniżania poziomu zobowiązań długoterminowych, który na koniec kolejnego kwartału zmniejszył się o kolejne 3,8 mln zł ( suma zobowiązań spadła o ponad 2,2 mln zł tj. o ponad 4%).

 

Strategia Zarządu Arteria S.A. zakłada, iż w kolejnych kwartałach Grupa Kapitałowa będzie koncentrować swoje działania na rynku, na którym obecnie prowadzi działania operacyjne. Oferując korporacjom rozwiązania optymalizujące efektywność sprzedaży, Grupa Arteria S.A. uzupełnia je o wartości dodane takie jak technologie procesowe czy umiejętność odsprzedaży dodatkowych usług.

 

Istotnym kierunkiem strategicznego rozwoju Grupy Kapitałowej Arteria S.A. jest oferowanie przedsiębiorcom własnej usługi abonamentowej. Realizowana od początku 2012 roku usługa Business Care oferuje szereg wartościowych, komplementarnych usług (księgowe, prawne, kadrowe, marketingowe itp.).

 

W obecnym kwartale, Grupa Kapitałowa Arteria S.A. przygotowuje się do uruchomienia kolejnej usługi abonamentowej pod własnym brandem. Spółka planuje rozpoczęcie sprzedaży bezpośredniej wina z wykorzystaniem własnego call center[1]. Będzie ona prowadzona we współpracy z kompetentnymi partnerami w kwestii gatunków win oraz z zespołem konsultantów mających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

 

W listopadzie br. Arteria S.A. dokonała wypłaty dywidendy za 2011 roku, płacąc 23 gr na jedną akcję. Z roku na rok poziom wypłacanej dywidendy z zysku powinien rosnąć. Wypłata dywidendy miała miejsce w dniu 8 listopada 2012 roku.

 

Także w listopadzie, Zarząd Arteria S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Arteria S.A. Łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 4,9% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 210.000 akcji własnych. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji (do ceny maksymalnej 20 zł) będzie nie większa niż 2 mln złotych. Skup akcji własnych będzie trwał maksymalnie przez okres 18 miesięcy.

Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Total
0
Shares
2 komentarzy
  1. nie rozumiem, dlaczego spółka angażuje sie w kosztochlonne i nisko marżowe projekty call center jak np “Spółka planuje rozpoczęcie sprzedaży bezpośredniej wina z wykorzystaniem własnego call center” zamiast skupić sie na rozwoju współpracy z duzymi klientami?

    Przecież wyniki call center nie sa zle, przychody z 450? 800? stanowisk (stawiam znaki zapytania, bo firma sama nie wie ile ma stanowisk) po 3 kwartałach wg raportu okresowego wynoszą 37 246 tys. pln. Prognozy finansowe z obszaru call center wskazuja,ze firma moze znależć się w pierwszej piatce największych usługowych call center

  2. Odpowiedź jest prosta – Firm call center, które skupiają się na rozwoju wspolpracy z duzymi klientami jest więcej niż dużych klientów. Dlatego warto szukać alternatywnych źrodel przychodow.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy