Nowy Zarząd w Call Center Poland

W skład Zarządu Call Center[1] Poland, jednej z wiodących spółek na rynku usług call center, powołani zostali Jarosław Szpryngwald oraz Michał Karzel.

 

Rada Nadzorcza Call Center Poland powołała nowy zarząd, w skład którego weszli Jarosław Szpryngwald jako Prezes Zarządu i Dyrektor Administracyjno-Finansowy oraz Michał Karzel jako Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny. Ponadto reprezentacja Spółek uzupełniona została o Prokurenta – Ewę Czarnecką – Dyrektora Sprzedaży i Obsługi Klienta. Michał Kończak, dotychczasowy Prezes Zarządu spółki zdecydował się rozwijać swoją karierę poza strukturami organizacji.

 

Przeprowadzone zmiany osobowe i organizacyjne dotyczą również bliźniaczej spółki z grupy kapitałowej – ContactPoint Sp zo.o..

 

Nowy zarząd, łączący znajomość spółki, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje, będzie kontynuował rozpoczętą restrukturyzację operacyjną mającą na celu zapewnienie wysokiej jakości i efektywności operacyjnej oraz politykę ukierunkowaną na stabilną, skuteczną i spełniającą najwyższe standardy rynkowe realizację usług.

 

Sylwetki nowo powołanych członków Zarządu:

 

Jarosław Szpryngwald od grudnia 2010r. pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych spółek Call Center Poland S.A. oraz ContactPoint Sp. z o.o., a w maju 2012 r. został powołany do Zarządu ww. spółek. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 w Banku Rozwoju Eksportu S.A. na stanowisku analityka ryzyka kredytowego. W latach 1997-2002 pracował jako kontroler finansowy w Apple IMC Poland. Brał udział w projektach restrukturyzacyjnych spółek giełdowych i grup kapitałowych takich jak: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel SA (aktualnie MNI S.A.), Rolmex SA (główny akcjonariusz Grupy Kapitałowej Indykpol SA), Zakłady Chemiczne Wizów SA, Grupa kapitałowa Makarony Polskie SA. Jarosław Szpryngwald specjalizuje się prowadzeniu procesów restrukturyzacji finansowej i operacyjnej. Na powierzonym stanowisku będzie nadzorował prace Pionów Technologii oraz Administracyjno-Finansowego.

 

Michał Karzel (Suasor Call Center Consulting) współpracuje z Call Center Poland od lutego 2011 r. świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe. Jako Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny będzie odpowiadał za Pion Realizacji Usług, w skład którego wchodzą m.in. Dział Operacyjny, Dział Szkoleń i Jakości oraz Dział Rekrutacji. Michał Karzel od 10 lat związany jest z branżą call center. Pracował m.in. na stanowisku dyrektora zarządzającego Contact Center[2] TPI, zarządzającego jednego z call centers arvato services i działu telesprzedaży w Microsoft. Doradzał zarządom kilku spółek z branży. Ma duże kompetencje w zarządzaniu zespołami oraz biznesami contact center, prowadzeniu projektów inwestycyjnych i budowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw.

 

Ewa Czarnecka – od 2005 roku w spółce. W strukturach organizacji przeszła wszystkie szczeble kariery zaczynając od stanowiska konsultanta telefonicznego. Następnie prowadziła projekty dla kluczowych klientów spółki. W latach 2009-2010 zarządzała dedykowanym Działem FinanceDirect specjalizującym się w realizacji projektów dla klientów z sektora finansowego. Od września 2010 roku pełni funkcję Dyrektora Obsługi Klienta, a od maja 2012 roku na stanowisku Dyrektora Obsługi Klienta i Sprzedaży jest odpowiedzialna za utrzymanie relacji i rozwijanie współpracy z klientami oraz wdrażanie nowych projektów dla spółek z grupy.

Słownik
1. Call Center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
2. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *