Zaczyna się walka o klienta poprzez jakość, a nie tylko cenę

Jakość usług oferowanych na rynku telekomunikacyjnym w Polsce ma być coraz wyższa. To główne założenie memorandum, pod którym podpisali się przedstawiciele firm telekomunikacyjnych, instytucje naukowe i branżowe izby gospodarcze. – Chcemy dostarczać konsumentowi usługę wyższej jakości i przejrzystą ofertę. Zaproponowałam przedsiębiorcom, abyśmy spróbowali podejść do tego tematu wspólnie – wyjaśnia Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która była inicjatorką akcji.

 

Dzięki wspólnym ustaleniom ma zyskać klient, który będzie miał łatwiejszy dostęp do pełnej informacji o usłudze i produkcie. Reklamując usługę będzie mógł odwoływać się do konkretnych standardów.

 

– Chcemy, żeby ten konsument miał jak najlepszą jakość, jak najbardziej przejrzyste warunki – zapewnia w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Magdalena Gaj. – To jest między innymi szybkość przyłączenia do sieci, czas oczekiwania na połączenie z konsultantem, szybkość transmisji danych.

 

Na liście proponowanych wskaźników znalazły się również m.in. czas usunięcia uszkodzenia lub awarii oraz wskaźnik reklamacji poprawności faktur. Pełną listę ma stworzyć zespół roboczy, w skład którego mają wejść przedstawiciele wszystkich sygnatariuszy.

 

– Jeżeli określimy je wspólnie, środowisko nauki, przedsiębiorcy i regulator, to później jest o wiele większa szansa na powodzenie tego procesu i skuteczność dla konsumenta – twierdzi szefowa UKE. – Nie chciałabym zaczynać od polityki nakazowej.

 

Podpisane w piątek memorandum ma pomóc w osiągnięciu celów wyznaczonych krajom członkowskim UE przez Komisję Europejską. Ta w interesie konsumentów walczy m.in. o tworzenie bardziej przejrzystych wzorów umów, publikowanie przez operatorów informacji o jakości świadczonych usług oraz wdrażanie Quality of Service, tzn. wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących jakości.

 

– Jest to zawsze bardzo delikatna kwestia dla operatorów, ponieważ to jest też polityka marketingowa i walka o klienta, która niekiedy zaciemnia sytuację – uważa Magdalena Gaj. – Operatorzy zawsze będą nastawieni na dużą walkę, jeżeli mówimy o precyzyjności, przejrzystości, jasnych warunkach gry i nie chciałabym im też tego narzucać w drodze decyzji administracyjnych.

 

Praca zespołu roboczego ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Szefowa UKE liczy, że na efekty nie będzie trzeba długo czekać.

 

– W terminie 14 dni każdy z sygnatariuszy ma wskazać przedstawicieli do tego zespołu, którzy będą pracowali nad określeniem wskaźników, nad zdefiniowaniem ich, nad określeniem metod pomiaru – mówi prezes Gaj. – Będziemy mogli, mam nadzieję, za kilka miesięcy zaprezentować te wskaźniki.

 

Memorandum podpisali wszyscy poważni gracze na rynku telekomunikacyjnym, dodatkowo chęć udziału w pracach zespołu roboczego zgłosiły środowiska akademickie.

 

– Takie połączenie nauki i biznesu na tym naszym obszarze jest bardzo istotne – twierdzi szefowa UKE. – To, jak wielu znaczących przedsiębiorców przystąpiło do tego memorandum, świadczy o ich dojrzałości, o chęci dostarczenia klientowi uczciwej oferty i o tym, że na rynku zaczyna się walka o klienta poprzez jakość, dostarczenie nowych, dobrych, skrojonych na miarę ofert, a nie tylko walka cenowa.

 

Źródło: Newseria

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *