Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Mean Time to Restore Service

(inaczej MTRS) to metryka wydajności, która odnosi się do średniego czasu, jaki zajmuje przywrócenie usługi lub systemu do pracy po wystąpieniu awarii. MTRS jest miarą czasu, jaki jest potrzebny na zidentyfikowanie przyczyny awarii, rozwiązanie problemu i przywrócenie usługi do pełnej funkcjonalności.

MTRS jest kluczowym wskaźnikiem wydajności dla usług i systemów, które są krytyczne dla biznesu lub dla klientów. Im krótszy czas przywracania usługi, tym mniejsze ryzyko utraty przychodów, a tym samym większa wydajność przedsiębiorstwa oraz zadowolenie klientów. Dlatego MTRS jest jednym z ważniejszych wskaźników wydajności, którego monitorowanie jest istotne dla przedsiębiorstw i organizacji, aby zapewnić jak najwyższą dostępność usług i systemów.

Outsourcing Experts umacnia pozycję w energetyce

ArchiDoc – spółka z Grupy Outsourcing Experts, lider w dziedzinie zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów back-office – podpisał umowę z jedną z największych firm energetycznych w Polsce na prowadzenie kancelarii dokumentów. Jednocześnie Voice Contact Center[1] – spółka świadcząca usługi z zakresu call i contact center – współpracuje projektowo z Amber Energia.

 

W 2012 roku po raz pierwszy koncern należący do wielkiej czwórki polskich firm energetycznych zdecydował się na obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej w modelu outsourcingowym. Dostawca energii podpisał dwuletni kontrakt z firmą ArchiDoc na prowadzenie kancelarii w siedzibie outsourcera. Taki sposób realizacji projektu umożliwił uporządkowanie i ujednolicenie procedur rejestracji dokumentów, lepszą kontrolę i optymalizację kosztów w oparciu o rzeczywisty nakład pracy. Przyjęty system pozwolił również na systemowe przypisanie wydatków – związanych z obsługą korespondencji – do określonych komórek organizacyjnych.

 

„Duże spółki energetyczne w Polsce otwierają się na outsourcing i testują go u siebie, przywiązując coraz większą uwagę do jakości obsługi klienta. Nie chodzi tylko o poziom rozmów call center[2], ale szybkość załatwienia sprawy czy przejrzystość faktur. Liczba firm energetycznych, które będą oddawały w outsourcing procesy obsługi klienta czy sprzedaży, będzie systematycznie rosnąć. Bardzo liczymy na to, że szczyt przeżyjemy jednak przed 2015 rokiem, gdy Urząd Regulacji Energetyki uwolni ceny energii dla gospodarstw domowych” – mówi Konrad Rochalski, prezes Grupy Outsourcing Experts i spółki ArchiDoc.

 

Dotychczas w sektorze energetycznym ArchiDoc zrealizował zlecenia na rzecz kluczowych firm z tego sektora: Tauron (skanowanie i opisywanie umów kluczowych znajdujących się w różnych lokalizacjach w ramach audytu prawnego przed debiutem giełdowym spółki), Vattenfall (stworzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt, przegląd archiwistyczny oraz obsługa dokumentacji po zlikwidowanych Rejonach Energetycznych), a także proces porządkowania i skanowania dokumentów dla spółki z Grupy RWE. Jednocześnie od roku Voice Contact Center – spółka świadcząca usługi z zakresu call i contact center – prowadzi projekt umawiania spotkań przedstawicieli handlowych Amber Energia z firmami rozważającymi zmianę dostawcy energii. Przedsiębiorcy to ciągle najważniejsza grupa dla producentów energii elektrycznej, co potwierdza najświeższy raport Urzędu Regulacji Energetyki . Przez pierwsze siedem miesięcy 2012 roku liczba firm w Polsce, które zmieniła dostawcę energii wzrosła o 135 proc. względem końca zeszłego roku.

 

W 2012 roku Grupa Outsourcing Experts dołączyła do Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Stowarzyszenie skupia ponad 50 czołowych przedstawicieli firm z sektora outsourcingu i offshoringu. Do ABSL mogą należeć wyłącznie firmy działające w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, spełniające ściśle określone kryteria i których członkowstwo poparte zostanie przez Założycieli i Zarząd. Misją organizacji jest umacnianie pozycji polskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych w kraju i podnoszenie atrakcyjności Polski jako wiodącej europejskiej lokalizacji dla projektów outsourcingowych i offshoringowych.

 

Słownik
1. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
2. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP – maj 2017

Nastroje polskich przedsiębiorców oraz ich ocena koniunktury gospodarczej w Polsce nadal idą w górę. Po niewielkim kwietniowym spadku rosną również nadzieje na poprawę klimatu biznesowego w następnym półroczu – wynika z Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców powstającego na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.