SAP sfinalizował przejęcie firmy Ariba

Firma SAP AG ogłosiła zakończenie procesu przejęcia firmy Ariba Inc. (NASDAQ: ARBA). Wszystkie wyemitowane akcje firmy Ariba (poza będącymi w posiadaniu akcjonariuszy, który skorzystali z prawa do wyceny zgodnie z prawem stanu Delaware) zostały przekształcone w prawa do pobrania gotówki w wysokości 45,00 USD za akcję, przed oprocentowaniem i należnym podatkiem u źródła. Ariba powiadomiła giełdę NASDAQ o sfinalizowaniu operacji przejęcia i oczekuje, że obrót jej akcjami zwykłymi zostanie zawieszony do czasu ich wycofania z obrotu giełdowego.

 

Rozwój nowych modeli współpracy B2B[1]

 

W wyniku przejęcia SAP staje się dostawcą wiodących na rynku, kompleksowych rozwiązań w dziedzinie zaopatrzenia i liderem szybko rosnącego segmentu sieci biznesowych, opartych na modelu przetwarzania w chmurze. Ponad 195 tys. klientów SAP będzie mogło w łatwy sposób łączyć się z siecią Ariba za pośrednictwem wbudowanych punktów integracji, niezależnie od wielkości firmy, branży, czy sposobu, w jaki korzystają z rozwiązań SAP – na serwerach czy w modelu na żądanie. Ponadto SAP planuje, że dostęp do sieci biznesowej będzie otwarty, co oznacza, że z usług współpracy będą mogły korzystać wszystkie organizacje, niezależnie od tego, jakiego systemu od którego dostawcy używają.

 

„Połączenie sił SAP i Ariba otwiera przed naszymi klientami możliwości efektywniejszej współpracy w ramach globalnej sieci, obejmującej ich klientów i partnerów” — powiedzieli Bill McDermott i Jim Hagemann Snabe, dyrektorzy generalni SAP. „Wspólną pasją obu firm jest koncentracja na potrzebach klientów i wprowadzanie innowacji, które przynoszą im korzyści. Wspólnie stworzymy sieć biznesową, która połączy systemy i firmy z systemami ich partnerów handlowych, co pozwoli działać według nowych procesów, możliwych tylko w środowisku cyfrowym”.

 

Przedsiębiorstwo sieciowe staje się możliwe

 

Sieci biznesowe są znacznie silniejsze niż pojedyncze podmioty. Połączenie rozwiązań sieciowych i aplikacji firm Ariba i SAP umożliwi przedsiębiorstwom pełny wgląd w wydatki zakupowe. Dzięki kombinacji wiedzy SAP w dziedzinie procesów biznesowych z siecią biznesową Ariba możliwe będzie urzeczywistnienie koncepcji „przedsiębiorstwa sieciowego”, które:

 

  • jest połączone ze swymi klientami, dostawcami i partnerami, co ułatwia współpracę handlową w zakresie sprzedaży, zaopatrzenia i rozliczeń.
  • osiąga wysoką wydajność dzięki wykorzystaniu aplikacji działających w chmurze, które ułatwiają i automatyzują współdzielone procesy w zakresie dostaw, fakturowanie i płatności.
  • jest lepiej poinformowane dzięki grupowej inteligencji, wspólnej, pogłębionej wiedzy o rynku, benchmarkingowi i najlepszym praktykom, które prowadzą ku wyższej wydajności i lepszym decyzjom.

 

 

„Menedżerowie są spostrzegawczy i rozumieją, że tworzenie wartości polega na tworzeniu sieci, które łączą ludzi i koordynują działania” — powiedział Bob Calderoni, dyrektor generalny firmy Ariba. „Połączenie innowacji i aplikacji SAP z siecią Ariba pozwala na stworzenie nowych metod współpracy pomiędzy firmami w modelu chmury, dzięki czemu szybciej osiąga się wyniki biznesowe”.

 

SAP skonsoliduje wszystkie swoje zasoby związane z systemami dostaw w modelu chmury w firmie Ariba, która będzie działać jako oddzielny podmiot pod nazwą „Ariba, spółka z grupy SAP”. Calderoni zostanie członkiem globalnego zarządu SAP po uzyskaniu zgody rady nadzorczej SAP.

 

Słownik
1. B2B. Wymiana produktów, usług i/lub informacji między firmami. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0 Share…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *