Zarządzanie kryzysowe według Avaya

Avaya zapowiedziała nowe rozwiązanie do współpracy w zarządzaniu kryzysowym w czasie rzeczywistym, które pomaga organizacjom i firmom ograniczyć negatywny wpływ nieplanowanych zdarzeń, zapewniając szybką, skoordynowaną komunikację i współpracę między dowolnymi punktami końcowymi. Rozwiązanie Avaya do zarządzania kryzysowego opracowano z myślą o środowiskach BYOD, mobilnych i zdalnych zespołach wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji, dużym rozproszeniu geograficznym oraz izolowanych jednostkach w jednej lokalizacji.

 

Kluczowym elementem rozwiązania jest najnowsza wersja Avaya Notification Solution (ANS), która zapewnia zintegrowane i zautomatyzowane powiadomienia, odpowiedzi oraz współpracę, umożliwiając przekazywanie krytycznych informacji i instrukcji w wielu różnych formatach. Łącząc ANS z rozwiązaniami konferencyjnymi Avaya – Avaya Aura Conferencing 7.0, Radvision Scopia Videoconferencing[1] lub Avaya Meeting Exchange – organizacje i firmy mogą koordynować pracę rozproszonych zespołów, aby zachować ciągłość biznesową i bezpieczeństwo publiczne.

 

Jako organizacja humanitarna o światowym zasięgu musimy troszczyć się o ludzi dotkniętych nieszczęściami, a jednocześnie zagwarantować bezpieczeństwo naszych pracowników i utrzymywać z nimi stały kontakt. Sytuacje wyjątkowe spowodowane zjawiskami meteorologicznymi często wymagają koordynacji i mobilizacji zespołów na dużych i oddalonych od siebie obszarach. Avaya Notification Solution to doskonałe narzędzie do komunikacji i współpracy w zarządzaniu kryzysowym, za pomocą którego możemy powiadamiać kilkuset pracowników i wolontariuszy, a także kilka osób z grona kluczowego personelu.

Jeff Chandler, starszy dyrektor ds. telefonii, Samaritan’s Purse

 

Skalowalne i elastyczne rozwiązanie Avaya Notification Solution obsługuje zarówno małe, wyspecjalizowane zespoły, jak i duże grupy oraz spełnia wymagania niemal każdej firmy i środowiska komunikacyjnego. Za pomocą ANS organizacje mogą:

  • przygotować się zawczasu na wiele różnych scenariuszy, tworząc odpowiednie wiadomości, listy, instrukcje oraz łańcuchy przewidywanych zdarzeń.
  • Wysyłać wiadomości do praktycznie dowolnego punktu końcowego: alarmy dźwiękowe przez telefon lub zintegrowany system nadawczy, a tekstowe przez SMS, pocztę elektroniczną, komunikatory internetowe lub znaki cyfrowe.
  • Wysyłać automatycznie wiadomości przez serwis WWW, połączenie telefoniczne, pocztę elektroniczną albo system firmy trzeciej.
  • Aktualizować serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter oraz witryny internetowe i intranetowe.
  • „Nakazać” telefonom IP Avaya, aby działały jako głośniki, i w razie potrzeby przerywać bieżące konserwacje w celu przekazania wiadomości.
  • Prosić odbiorców o odpowiedź, na przykład określenie ich stanu lub dostępności.
  • Kierować specjalne wiadomości do większych grup i korzystać z możliwości natychmiastowej komunikacji.

 

Natychmiastowa współpraca może odbywać się za pośrednictwem „wbudowanych” mechanizmów konferencji i współpracy Meet-me albo poprzez integrację z Avaya Aura Conferencing 7.0, Avaya Meeting Exchange i (lub) Radvision Scopia. Avaya Aura Conferencing 7.0 oferuje użytkownikom stacjonarnych komputerów Mac lub PC, tabletów i smartfonów zabezpieczone sesje współpracy internetowej zintegrowanej z dźwiękiem. Avaya Meeting Exchange łączy tradycyjne systemy komunikacyjne ze środowiskami SIP, zapewniając współpracę internetową i konferencje dźwiękowe na użytek średnich i dużych przedsiębiorstw oraz dostawców usług. Radvision Scopia oferuje standardowe wideokonferencje i udostępnianie pulpitu z wykorzystaniem szerokiej gamy urządzeń obsługujących wideo, takich jak: smartfony, tablety, komputery PC i Mac, dedykowane urządzenia wideo i systemy teleobecności.

 

Podczas pożarów lasu w Kolorado wcześniej w tym roku martwiliśmy się o bezpieczeństwo naszych pracowników w tym regionie, a jednocześnie musieliśmy informować ich o dostępności naszych lokalnych obiektów. Użyliśmy rozwiązania Avaya Notification Solution, aby dotrzeć do ponad 1200 pracowników, zapytać, czy potrzebują pomocy i dostarczyć im informacji oraz instrukcji. Cały proces trwał około 90 minut, znacznie krócej, niż rok wcześniej, kiedy podobne zdarzenie zajęło niemal trzy dni.

Bill Parkin, dyrektor ds. bezpieczeństwa i ciągłości biznesowej, Avaya

 

Otwarte interfejsy API Web Services pozwalają na integrację z aplikacjami firm trzecich, które mogą automatycznie powiadamiać i dostarczać dodatkowe informacje. Na przykład firma GeoComm, członek programu Avaya DevConnect, dostarcza informacje geograficzne, które można osadzać w powiadomieniach ANS dla wybranych grup. Można też powiadamiać jednego lub wielu użytkowników o przekroczeniu pewnej granicy geograficznej. Przedsiębiorstwa mogą integrować ANS z systemami do zarządzania łańcuchem dostaw, kontroli zapasów lub bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko związane ze zdarzeniami, które mogą wpłynąć na działalność biznesową.

 

Słownik
1. Videoconferencing. technologia umożliwiająca prowadzenie spotkań online między osobami znajdującymi się w różnych lokalizacjach, dzięki wykorzystaniu wideo i dźwięku. Spotkania…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy