Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Mean Time to Restore Service

(inaczej MTRS) to metryka wydajności, która odnosi się do średniego czasu, jaki zajmuje przywrócenie usługi lub systemu do pracy po wystąpieniu awarii. MTRS jest miarą czasu, jaki jest potrzebny na zidentyfikowanie przyczyny awarii, rozwiązanie problemu i przywrócenie usługi do pełnej funkcjonalności.

MTRS jest kluczowym wskaźnikiem wydajności dla usług i systemów, które są krytyczne dla biznesu lub dla klientów. Im krótszy czas przywracania usługi, tym mniejsze ryzyko utraty przychodów, a tym samym większa wydajność przedsiębiorstwa oraz zadowolenie klientów. Dlatego MTRS jest jednym z ważniejszych wskaźników wydajności, którego monitorowanie jest istotne dla przedsiębiorstw i organizacji, aby zapewnić jak najwyższą dostępność usług i systemów.

20 proc. wzrost rynku komunikacji zunifikowanej w Polsce

Na Polskim rynku nasila się trend polegający na migracji firm wykorzystujących tradycyjne rozwiązania komunikacyjne oparte na centralach telefonicznych TDM do zintegrowanych systemów Unified Communications[1], wykorzystujących protokół IP i umożliwiających obsługę klienta za pomocą wielu kanałów kontaktu. Trend ten przekłada się na dynamiczny rozwój rynku komunikacji zunifikowanej.

 

Według ostatnich badań IDC „Polish UC[4]&C and Call Center[2] Market Research Update, 2012” polski rynek UC&C w latach 2011 – 2016 będzie rósł w tempie dwudziestu procent rocznie, osiągając w 2016 roku wartość przekraczającą 140 mln dolarów. W tym czasie obroty generowane przez sektor rozwiązań Contact Center[3] wzrastać będą w średnim tempie 24,5% rocznie, a wraz z przychodami generowanymi przez IP PBX[5] i telefony IP (wdrażanymi jako część rozwiązań komunikacji zunifikowanej) osiągną ponad 50% wartości całego rynku.

 

„Obserwujemy nasilające się w polskich firmach zjawisko migracji z rozwiązań telekomunikacyjnych starego typu, opartych o tradycyjne centralki telefoniczne TDM, do nowoczesnych systemów IP, udostępniających cały szereg korzyści związanych z komunikacją zunifikowaną” – powiedział Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej w Interactive Intelligence. – „Firmy kładą coraz większy nacisk na obsługę klienta za pomocą nowych kanałów kontaktu, przede wszystkim emaila. Wychodzą w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, ale również znacząco zmniejszają koszty obsługi.”

 

Integracja wszystkich procesów komunikacyjnych w jednym systemie, multimedialna obsługa klientów oraz standaryzacja platform sprzętowych to trendy obecne już na polskim rynku. Według Interactive Intelligence w najbliższej przyszłości powinniśmy się spodziewać natomiast znaczącego nacisku firm na aplikacje kolaboracji, umożliwiające np. dwóm uczestnikom wspólną edycję jednego dokumentu. Rozwijać będą się również mobilne aplikacje komunikacyjne oraz narzędzia automatyzacji procesów biznesowych.

 

„IDC wymienia aplikacje wideokonferencji i telepresence, a także narzędzia kolaboracji i automatyzacji procesów biznesowych jako aplikacje o największym potencjale rozwoju” – mówi Marcin Grygielski. – „Nie sposób polemizować z tymi analizami. Nasza firma jako jeden z pierwszych dostawców rozwiązań komunikacji zunifikowanej, już w 2009 roku wprowadziła na rynek produkt do automatyzacji procesów biznesowych na bazie technologii komunikacyjnych. Ostatnio zauważamy rosnące zainteresowanie klientów tym narzędziem.”

Słownik
1. Unified Communications. (inaczej UC) to zestaw narzędzi i technologii umożliwiających integrację różnych form komunikacji, takich jak połączenia głosowe, wideokonferencje, wiadomości…
2. Call Center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
3. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
4. UC. (inaczej Unified Communications) to zestaw narzędzi i technologii umożliwiających integrację różnych form komunikacji, takich jak połączenia głosowe, wideokonferencje,…
5. PBX. z angielskiego Private Branch Exchange, centrala abonencka – to centrala telefoniczna będąca własnością i zarządzana przez użytkownika, zwykle…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy