Mołdawia i Rumunia otwierają wspólne rządowe call center

Wkrótce rząd Republiki Mołdawii oraz Rumunii podpisze rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania wspólnego call center[1]. Otwarcie call center w Galati ma rozwinąć oraz umocnić stosunki obu Państw w zwalczaniu nielegalnej migracji, przestępczości międzynarodowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego w strefie przygranicznej.

 

Call center w Galati będzie także promować program transgranicznego przepływu towarów, usług, kapitału intelektualnego oraz technologii.

 

Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *