Wzrost wdrożeń UC w ciągu najbliższych dwóch lat

Szybszy przepływ informacji, oszczędność czasu oraz bardziej nowoczesny biznes to jedynie część korzyści, jakie czekają na użytkowników technologii komunikacji zintegrowanej (Unified Communications[1], UC[3]). Chociaż popularność UC stale wzrasta, do inwestycji polscy przedsiębiorcy wciąż podchodzą ostrożnie. Kiedy i czy Polskę czeka „boom” komunikacyjny oraz jakie firmy mogą skorzystać na UC najwięcej – odpowiada Tomasz Miller, Menedżer ds. produktu w Jabra.

Czy Polski rynek dojrzał do rozwiązań Unified Communications?

 

Przede wszystkim rynek należy podzielić na korporacje i sektor MSP, a także poszczególne branże. Duże spółki zazwyczaj proces zapoznawania się z technologią mają już za sobą. Teraz są na etapie wdrażania lub podejmowania decyzji inwestycyjnych. W przypadku mniejszych podmiotów, świadomość korzyści wynikających z użytkowania technologii UC, wygląda nieco inaczej. Ich poziom zainteresowania określiłbym jako stały, z tendencją rosnącą. Podkreślając jednocześnie, że to, na ile UC rozpowszechni się w kręgach MSP, zależy od bardzo wielu czynników. Co do poszczególnych rynków, UC staje się coraz bardziej popularne w firmach i oddziałach Call Center[2], a w tym w sektorze medycznym, finansowym, a także przestrzeni publicznej, jako np. centra informacyjne dla mieszkańców. Są to także obszary, gdzie potencjał UC najszybciej może się rozwinąć.

 

Co jest zagrożeniem dla rozwoju technologii UC?

 

Z mojej perspektywy ograniczenie może tkwić w posługiwaniu się pojęciem Unified Communications. Dopóki dostawcy i producenci oprogramowania oraz sprzętów poruszają się wokół spójnej platformy, sytuacja jest oczywista. Jednak pewien fenomen UC niesie za sobą ryzyko wrzucania do jednego worka bardzo różnych rozwiązań. Taka praktyka może wpłynąć na rozmycie definicji komunikacji zintegrowanej i zniechęcenie potencjalnych klientów. Uzyskując dostęp do sprzecznych informacji, klienci nie będą chcieli inwestować w coś, czego nie rozumieją.

 

Co należy robić, aby temu zapobiec?

 

Jabra zdecydowała się na rozwijanie sieci partnerów, tym samym dostarczając firmom pełną wiedzę na temat rozwiązań UC. Wraz z partnerami tworzymy kompleksową ofertę, dzięki czemu klienci mogą liczyć na wartość dodaną i szybki zwrot z inwestycji. W połączeniu z zapleczem technologicznym każdej z firm, hasło integracja nabiera pełnego znaczenia.

 

Kiedy UC na dobre zadomowi się w polskich realiach biznesowych?

 

Moment pełnej integracji kanałów komunikacyjnych uzależniałbym od wykorzystania przez firmy nowoczesnych narzędzi pracy. UC największe korzyści przynosi tam, gdzie dostępne są nowe technologie. Wymiana i modernizacja infrastruktury w polskich firmach trwa. Szybciej ten proces postępuję w przypadku oddziałów międzynarodowych spółek, zaś rodzime firmy często zmiany wdrażają etapami. Nie mniej jednak doświadczenie pokazuje, że skuteczne wzorce szybko są powielane. Zatem śmiało możemy oczekiwać wzrostu wdrożeń w ciągu najbliższych dwóch lat.

 

A kiedy przyjdzie czas na użytkowników indywidualnych?

 

Mniejsze ryzyko kosztów związanych z nieudaną inwestycją, determinuje wzrost zainteresowania nowościami wśród konsumentów. Dodatkowo, zacieranie sztywnych granic pomiędzy pracą a rozrywką i życiem prywatnym wpływa na wykorzystanie nowych technologii. Biorąc pod uwagę rosnąca popularność użytkowania osobistych urządzeń IT w pracy, implementacja UC w środowisku użytkowników indywidualnych będzie procesem zupełnie naturalnym.

 

Słownik
1. Unified Communications. (inaczej UC) to zestaw narzędzi i technologii umożliwiających integrację różnych form komunikacji, takich jak połączenia głosowe, wideokonferencje, wiadomości…
2. Call Center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
3. UC. (inaczej Unified Communications) to zestaw narzędzi i technologii umożliwiających integrację różnych form komunikacji, takich jak połączenia głosowe, wideokonferencje,…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *