Polycom w irlandzkim ministerstwie

Polycom poinformował, że irlandzkie Ministerstwo Środowiska, Społeczności i Administracji Lokalnej wybrało rozwiązania wideo Polycom RealPresence do usprawnienia komunikacji i współpracy między swoimi urzędnikami a różnymi jednostkami. Rozwiązanie pomoże ograniczyć koszty związane z działalnością geograficznie rozproszonych biur w Dublinie, Ballinie, Tubbercurry i Wexfordzie. Zapewni też ważne wsparcie w przygotowaniach do rozpoczynającej się w styczniu 2013 r. prezydencji Irlandii w Unii Europejskiej.

 

Ministerstwo utrzymuje regularne kontakty z Komisją Europejską, jednak międzynarodowy wymiar jego działalności nabierze szczególnego znaczenia podczas sześciomiesięcznej irlandzkiej prezydencji w Radzie UE w pierwszej połowie 2013 r. Ministerstwo oczekuje znacznego wzrostu zapotrzebowania na współpracę wideo zarówno w okresie prezydencji, jak i podczas sześciomiesięcznych przygotowań do jej objęcia.

 

Ministerstwo potrzebowało łatwego w użyciu, bezpiecznego i stabilnego rozwiązania wideo, które łączyłoby personel z zewnętrznymi rozmówcami rozproszonymi w różnych lokalizacjach. Szukano narzędzia opartego na standardach otwartych, które obsługiwałoby wieloosobowe spotkania w wysokiej rozdzielczości, łącząc obraz, dźwięk i udostępnianie treści, a tym samym ułatwiając podejmowanie decyzji i zwiększając wydajność pracy. Ministerstwo postanowiło również nabyć zunifikowane rozwiązanie komunikacyjne, którym dałoby się zarządzać centralnie w ramach niedawno wdrożonego środowiska Microsoft Lync i było na tyle intuicyjne, by pozwalało nawiązywać połączenia wideo HD za naciśnięciem przycisku.

 

Obecnie niemal 900 urzędników korzysta z kamer internetowych i rozwiązań wideo HD, a Ministerstwo używa również rozwiązań RealPresence Room (HDX 7000 i HDX 4500) do komunikacji w czasie rzeczywistym między zdecentralizowanymi lokalizacjami i pracownikami. W sześciomiesięcznym okresie Ministerstwo przeprowadziło ponad 1850 spotkań, z czego ponad 95 proc. przy użyciu wideo. Rozwiązania wideo Polycom są napędzane przez platformę Polycom RealPresence . Jest ona najbardziej kompleksową i zgodną operacyjnie infrastrukturą do uniwersalnej współpracy wideo — zapewnia funkcje konfiguracyjne i administracyjne, skalowalność, niezawodność oraz bezpieczeństwo, jednocześnie minimalizując zużycie pasma sieciowego (do 50 proc. w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami). Gwarantuje to, że konferencje związane z działalnością Unii Europejskiej są traktowane priorytetowo i dysponują wystarczającą przepustowością za sprawą dynamicznej dystrybucji połączeń.

 

„Przed wdrożeniem rozwiązań Microsoft i Polycom po naszej sieci wędrowały różne wersje dokumentów. Usprawniona współpraca przyniosła ogromne korzyści, ponieważ teraz spotkania mogą odbywać się poprzez połączenie wideo” — powiedział Paul Mc Donald, główny dyrektor działów ICT i komunikacji. „Teraz możemy udostępniać dokumenty podczas spotkań wideo i wspólnie nad nimi pracować, uwzględniając uwagi wszystkich uczestników. W ciągu godziny lub dwóch możemy opracować dokument, który poprzednio tworzylibyśmy całymi tygodniami”.

 

Inicjatywa decentralizacji działalności Ministerstwa początkowo miała na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą o ochronie środowiska przy jednoczesnym zachowaniu możliwości współpracy w czasie rzeczywistym.

 

„Obsługa środowisk heterogenicznych przez rozwiązania Polycom sprawiła, że nie żałujemy decyzji o wdrożeniu Microsoft Lync. Platforma Polycom RealPresence pozwoliła powiązać nasze istniejące inwestycje w punkty końcowe ze środowiskiem Microsoft Lync” — dodał Paul Mc Donald. „Nasze rozwiązanie działa właśnie dlatego, że dzięki technologii Polycom użytkownicy mogą spotkać się w wirtualnym pokoju zebrań”.

 

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *