Skuteczny mariaż aplikacji, czyli CCTools i Alfavox dla Telmon

Współpraca dostawców rozwiązań dla call i contact center[1] – firm Call Center[2] Tools SA (CCTools) oraz spółki Alfavox z Bielska-Białej przynosi coraz większe korzyści i generuje kolejne sukcesy. Spółki zdobyły ostatnio nowego klienta – centrum outsourcingowe Telmon z Łodzi, które jest jednym z nowocześniejszych i najszybciej rozwijających się call center w kraju. W Telmon wykorzystano pełną integrację rozwiązania ZIP dostarczanego przez CCTools z systemem Alfavox. Takie zintegrowane wdrożenie umożliwiło przekroczenie wcześniej zakładanych przez klienta parametrów efektywności dla wykorzystywanych baz danych, oraz samego systemu call center.

 

Owocna współpraca CCTools i Alfavox oraz skuteczny mariaż obu systemów pokazuje, że droga do innowacyjności i sukcesu nie zawsze prowadzi przez ostrą, konkurencyjną walkę, ale także poprzez bliską współpracę.

 

– Na początku sceptycznie podchodziliśmy do filozofii CCTools i samego rozwiązania ZIP. Jednakże po weryfikacji know-how spółki i testowym wykorzystaniu rozwiązania ZIP nie mieliśmy już wątpliwości, iż wspólnie integrując nasze rozwiązania, możemy zaoferować na rynku zupełnie nową jakość – powiedział Janusz Tomiczek, prezes zarządu Alfavox.

 

Anna Czajka, przedstawiciel CCTools podkreśla: – Dobre zrozumienie architektury popularnej na rynku aplikacji Alfavox umożliwia wysoką optymalizację całego rozwiązania, co z kolei bezpośrednio przekłada się zarówno na pozycję konkurencyjną obu firm, jak i szereg korzyści dla klientów, wśród których wyróżnić możemy m.in. duże oszczędności, zwiększoną nawet o 60-80% kontaktowalność oraz pełniejszą eksplorację baz, niż klienci mieli kiedykolwiek do tej pory.

 

Współpraca Alfavox i CCTools to znacząca korzyść dla obu partnerów. CCTools zyskało wsparcie doświadczonego rynkowego gracza, z kolei firma Alfavox uzupełniła swój system o innowacyjne funkcjonalności, utrzymując i wzmacniając renomę swojej oferty. Obie spółki będą wymieniać się telekomunikacyjnym know-how i wykorzystywać możliwości wciąż drzemiące w krajowym rynku call center.

 

Słownik
1. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
2. Call Center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *