Rośnie popularność architektury Avaya Vena

Firma Avaya na konferencji Interop Las Vegas 2012 omówiła wdrożenia u nowych klientów z całego świata, które pokazują korzyści Virtual Enterprise Network Architecture (VENA) oraz jej rosnącą popularność w przedsiębiorstwach. Tysiące klientów z całego świata wdrożyły kluczowe komponenty Avaya VENA w swoich sieciach.

 

Avaya VENA jest rozwiązaniem do wirtualizacji w przedsiębiorstwach, które upraszcza projektowanie i zarządzanie sieciami, a także ułatwia wdrożenie usług w chmurze i poprawia dostęp do pożądanych treści.

 

Współczesne sieci korporacyjne podlegają szybkiej ewolucji — nieustannie rosną i stają się coraz bardziej skomplikowane. Tradycyjne sieci nie zapewniają elastyczności, odporności i wydajności, których wymagają krytyczne aplikacje biznesowe, sieci chmurowe oraz nowe urządzenia intensywnie wykorzystujące pasmo sieciowe. Avaya VENA eliminuje te tradycyjne problemy sprawiając, że sieci stają się bardziej elastyczne, niezawodne i wytrzymałe.

 

Avaya VENA Enterprise Fabric

Rozwiązanie Avaya VENA Enterprise Fabric, oparte na standardzie IEEE 802.1ag Shortest Path Bridging, upraszcza wdrażanie usług i konfigurowanie sieci. Pozwala dodawać usługi nawet 25-krotnie szybciej przy ograniczonym ryzyku, ponieważ wymaga wprowadzania zmian tylko na brzegach sieci, a nie w każdym urządzeniu i łączu.

 

  • Dzięki Avaya Enterprise Fabric Sparebanken Vest, jeden z trzech największych norweskich banków, a zarazem jeden z najstarszych, może szybciej planować oraz wdrażać aktualizacje i zmiany w zaawansowanej chmurowej sieci, która obsługuje 68 placówek.
  • Rozwiązanie ułatwia wdrażanie inicjatyw edukacyjnych w Leeds Metropolitan University i przyczyniło się do 200-krotnego skrócenia czasu awaryjnego przełączania sieci, co gwarantuje, że planowane lub nieplanowane przejścia nie mają wpływu na studentów i kadrę.
  • Oslo University Hospital wykorzystał Enterprise Fabric do stworzenia współdzielonej, zwirtualizowanej sieci, która wspiera różne grupy użytkowników, projekty i aplikacje w trzech połączonych szpitalach, nieustannie zachowując wysoki stopień dostępności krytycznych usług opieki zdrowotnej.

 

Avaya VENA Switch Clustering

Technologia Avaya Switch Clustering wirtualizuje rdzeń sieci, aby zapobiegać awariom, a także zapewnić kompleksową niezawodność i aktywną ochronę w celu zagwarantowania ciągłego dostępu.

  • Dzięki technologii Switch Clustering amsterdamski port lotniczy Schiphol stworzył niezawodną sieć na użytek nowego systemu bagażowego, który obsługuje ponad 8000 walizek na godzinę i 70 milionów sztuk bagażu rocznie.
  • Concord Hospital wykorzystał tę technologię do konserwacji i aktualizowania oprogramowania w rdzeniu sieci przy najwyższym stopniu dostępności usług, co ma kluczowe znaczenie w środowisku szpitalnym, w którym nie używa się papieru.

 

W ten sposób firma Avaya potwierdza swoje zaangażowanie w realizację hasła „The Power of We™” w celu zapewnienia korzyści wszystkim klientom firmy, wspierając ich w zapewnieniu szybszej współpracy, podejmowaniu mądrzejszych decyzji oraz osiąganiu lepszych wyników biznesowych.

 

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *