Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń wdraża system IP Interactive Intelligence

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń zakończyło pierwszy etap wdrożenia systemu komunikacji zunifikowanej CIC 3.0 firmy Interactive Intelligence. Celem kilkufazowego projektu jest ujednolicenie i centralizacja infrastruktury telekomunikacyjnej we wszystkich jednostkach biznesowych PTU. Wdrożenie prowadzą specjaliści z firmy Telefonix.

 

W pierwszym etapie projektu, zakończonym w połowie lutego, uruchomiono ok. 100 stanowisk telefonii IP dla pracowników warszawskiego oddziału PTU. Do końca maja planowane jest włączenie do systemu ok. 150 pracowników biurowych centrali firmy. Trzeci etap zakłada wdrożenie funkcjonalności contact center[1] systemu Interactive Intelligence dla konsultantów obsługi klienta oraz działu handlowego Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń. Docelowo system ma objąć wszystkie lokalizacje i jednostki biznesowe firmy.

 

„Wybraliśmy system CIC firmy Interactive Intelligence ze względu na wszechstronność funkcjonalności, zaspokajającą zarówno podstawowe potrzeby pracowników biurowych, jak i zaawansowane wymagania technologiczne konsultantów nowoczesnego Contact Center. Nowe rozwiązanie pozwoli na centralizację całej komunikacji w firmie na pojedynczej platformie software’owej” – powiedział Robert Matysiak, Dyrektor IT Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń. – „Ważnym czynnikiem była również bardzo konkurencyjna cena oraz partnerskie, otwarte podejście firmy Telefonix do specyfiki naszych potrzeb biznesowych. Dobra komunikacja z dostawcą i integratorem to podstawa sukcesu każdego projektu IT.”

 

System CIC w PTU z wybranym operatorem współpracuje poprzez łącze SIP Trunk[2], Łącza te zastępują dotychczas wykorzystywane linie ISDN. Na wypadek sytuacji awaryjnych zostało zapewnione środowisko redundantne, a mechanizm switch-over zapewnia w razie potrzeby szybkie przełączenie systemu na zapasowy serwer.

Słownik
1. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
2. SIP Trunk. to usługa, która umożliwia przesyłanie połączeń telefonicznych poprzez internetowy protokół komunikacyjny SIP (Session Initiation Protocol). SIP trunking jest…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *