Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Mean Time to Restore Service

(inaczej MTRS) to metryka wydajności, która odnosi się do średniego czasu, jaki zajmuje przywrócenie usługi lub systemu do pracy po wystąpieniu awarii. MTRS jest miarą czasu, jaki jest potrzebny na zidentyfikowanie przyczyny awarii, rozwiązanie problemu i przywrócenie usługi do pełnej funkcjonalności.

MTRS jest kluczowym wskaźnikiem wydajności dla usług i systemów, które są krytyczne dla biznesu lub dla klientów. Im krótszy czas przywracania usługi, tym mniejsze ryzyko utraty przychodów, a tym samym większa wydajność przedsiębiorstwa oraz zadowolenie klientów. Dlatego MTRS jest jednym z ważniejszych wskaźników wydajności, którego monitorowanie jest istotne dla przedsiębiorstw i organizacji, aby zapewnić jak najwyższą dostępność usług i systemów.

Arteria zarobiła 7,6 mln zł w 2011 r.

Grupa Kapitałowa ARTERIA S.A. ma za sobą rekordowy rok. Poziom zysku netto przypadający jednostce dominującej w 2011 roku był wyższy o blisko 33% niż w roku poprzedzającym i wyniósł 7,6 mln zł. W tym okresie wzrosły też pozostałe parametry finansowe: przychody ze sprzedaży o 5%, zysk operacyjny o ponad 22%, a EBITDA o 16%.

 

 

W roku obrotowym 2011, Grupa Kapitałowa Arteria S.A osiągnęła przychody na poziomie 116,5 mln zł, a więc o blisko 5% wyższe niż w ciągu 12 miesięcy 2010 roku, z czego aż 35,2 mln zł przypadło na sprzedaż zrealizowaną w IV kwartale. Efektywność w wykorzystywaniu własnych zasobów, dbałość o poprawę rentowności oraz konsekwentne budowanie wartości firmy dla akcjonariuszy przełożyły się na poprawę pozostałych, kluczowych wskaźników finansowych zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie za 2011 rok. Grupa Kapitałowa Arteria S.A. wypracowała w tym okresie zysk operacyjny na poziomie 11,9 mln zł (z czego w IV kwartale 4,5 mln zł), wyższy o 22,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA wyniosła 17,8 mln zł, a więc o 2,3 mln zł więcej niż w całym 2010 roku. Natomiast zysk netto przypadający jednostce dominującej osiągnął w całym roku poziom 7,6 mln zł wobec 5,7 mln zł rok wcześniej (wzrost o blisko 33%). Tylko w IV kwartale 2011 roku zysk netto przypadający jednostce dominującej wzrósł zatem o 2,3 mln zł, co potwierdza, iż jest to tradycyjnie najlepszy sprzedażowo okres w roku.

 

Lider zintegrowanych rozwiązań na rynku BPO

 

W ciągu 2011 roku, Grupa Kapitałowa Arteria S.A. realizowała duże projekty, w oparciu o zintegrowaną ofertę usług flagowych, kierowaną do przedsiębiorstw wielu branż. Dodatkowo udało się jej pozyskać kilkunastu nowych klientów, dla których usługi były realizowane w oparciu o spójny system zarządzania prowadzonego w ramach trzech pionów biznesowych: call center[1], sprzedaż aktywna oraz wsparcie sprzedaży. Usługi te, wsparte paletą rozwiązań logistyczno-dystrybucyjnych, zostały poszerzone w 2011 roku o działalność w obszarze zarządzania dokumentacją i outsourcingu procesów w obszarze back-office. Dzięki temu, aktualna oferta Grupy Kapitałowej Arteria S.A. umożliwia realizację projektów w pełnym modelu: począwszy od identyfikacji klienta, poprzez zbudowanie procesu sprzedaży, wdrożenie projektu realizowanego za pośrednictwem różnych modeli dystrybucji i kanałów komunikacji, wykorzystujących posiadane zasoby w skali, która zapewnia efektywną sprzedaż, obsługę klienta i zarządzanie dokumentacją. W efekcie, posiadając kompletną ofertę usług oraz najbardziej zintegrowane zasoby w branży outsourcingu sprzedaży i obsługi klienta, Grupa Kapitałowa Arteria S.A. stała się w 2011 roku liderem rynku usług BPO.

 

Wejście na rynek zarządzania dokumentacją i kontrakt z Grupą Generali

 

Istotnym strategicznie wydarzeniem z perspektywy działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. i jej przyszłości było wejście na rynek z nowymi usługami zarządzania dokumentacją. Na przełomie II i III kwartału 2011 roku, zawiązana została spółka Arteria Document Solutions, do której zarządzania pozyskani zostali najlepsi eksperci w branży. Spółka specjalizuje się w zarządzaniu obiegiem dokumentów oraz w outsourcingu procesów typu back-office. Wśród kluczowych usług nowej spółki – dedykowanych dużym przedsiębiorstwom, przetwarzającym masowe ilości dokumentów – znajdują się w szczególności: obsługa kancelarii, elektroniczna archiwizacja dokumentów, rejestracja danych w systemach klienta, elektroniczny obieg dokumentów oraz zarządzanie dokumentami papierowymi. Arteria Document Solutions jeszcze w IV kwartale ubiegłego roku podpisała swój pierwszy kontrakt z Grupą Generali. Kolejne projekty powinny zostać uruchomione w pierwszym półroczu 2012 roku. Spółka jest obecnie na krótkiej liście w wielu kolejnych przetargach, stąd prawdopodobieństwo podpisania nowych umów jest bardzo realne.

 

Grupa Kapitałowa Arteria S.A. pracuje dla Grupy Tauron

 

Wśród najważniejszych przetargów wygranych w 2011 roku warto wymienić przetarg na telefoniczną obsługę klienta Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. Przedmiotem kontraktu jest obsługa klientów detalicznych Grupy Tauron w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Umowa została zawarta na okres 3 lat, począwszy od 1 stycznia 2012 roku. W ramach projektu konsorcjum spółek: Arteria i Gallup zapewnia odpowiednią ilość stanowisk obsługi klientów, gotowych do realizacji usług oraz zarządzanie całością infrastruktury Contact Center[2]. Kontakty są realizowane także za pomocą innych kanałów multimedialnych (m.in. Internet, e-mail, fax), wspierających tradycyjne Biura Obsługi Klienta Grupy Tauron.. W ramach projektu, powstaje nowa lokalizacja Contact Center (docelowo na 500 stanowisk) na terenie aglomeracji Górnośląskiej (Ruda Śląska). Ma stanowić bazę zarówno dla obsługi Grupy Tauron jak i zapewnić zaplecze, wykorzystujące efekt synergii Pionu Call Center spółek Arteria i Gallup oraz Arteria Document Solutions.

 

10 mln zł na inkubację nowych przedsiębiorstw

 

Kolejnym znaczącym wydarzeniem 2011 roku, które w dłuższym horyzoncie czasowym ma szansę znacząco umocnić pozycję Grypy Kapitałowej Arteria S.A. jest fakt pozyskania 10 mln dotacji na inkubację nowych firm. Beneficjentem bezzwrotnej dotacji jest Mazowiecki Inkubator Technologiczny, spółka z większościowym udziałem Arteria S.A. W ramach realizowanego projektu, 6,8 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie w ciągu 30 miesięcy zainwestowanych w co najmniej 10 przedsiębiorstw, głównie z obszaru nowych technologii i rozwiązań IT.

 

Dobre perspektywy wzrostu Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na 2012 rok

 

Sytuacja na rynku w 2012 rok powinna sprzyjać dalszemu rozwojowi Grupy Kapitałowej Arteria S.A. Duże przedsiębiorstwa poszukują i będą to robić w coraz większym zakresie, możliwości współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług szeroko pojętego segmentu BPO, w tym także usług telemarketingowych Poszukują partnerów biznesowych, którzy są wstanie zaoferować im odpowiednio zintegrowany zakres usług, dostępny w najwyższej jakości i dobrej cenie, uzależnionej od efektów. Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w 2012 roku, opierają się zarówno o możliwość rozszerzenia współpracy z obecnie obsługiwanymi klientami jak i z pozyskaniem nowych. Równolegle do opisanych projektów (Generali, Tauron), Grupa Kapitałowa Arteria S.A. uruchamia własną usługę abonamentową dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu księgowości i rachunkowości (Bussiness Care – www.business-care.pl), budując zespoły sprzedażowe, które realizują usługi pośrednictwa finansowego, sprzedaży energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. Systematycznie rośnie też zakres kompetencji pionu call center, który przygotowuje się do ekspansji rynkowej w sektorach: energetycznym, gazowniczym oraz usług komunalnych.

 

Źródło: Arteria / inwestycje.pl / es

Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
2. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy