Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

NCC

(inaczej Network Control Center) centralna lokalizacja w sieciowym środowisku contact center do monitorowania wzorców ruchu przychodzącego i dostosowywania personelu, grup umiejętności i alokacji zasobów technicznych w celu osiągnięcia wymaganego poziomu usług.

ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

Arteria zarobiła 7,6 mln zł w 2011 r.

Grupa Kapitałowa ARTERIA S.A. ma za sobą rekordowy rok. Poziom zysku netto przypadający jednostce dominującej w 2011 roku był wyższy o blisko 33% niż w roku poprzedzającym i wyniósł 7,6 mln zł. W tym okresie wzrosły też pozostałe parametry finansowe: przychody ze sprzedaży o 5%, zysk operacyjny o ponad 22%, a EBITDA o 16%.

 

 

W roku obrotowym 2011, Grupa Kapitałowa Arteria S.A osiągnęła przychody na poziomie 116,5 mln zł, a więc o blisko 5% wyższe niż w ciągu 12 miesięcy 2010 roku, z czego aż 35,2 mln zł przypadło na sprzedaż zrealizowaną w IV kwartale. Efektywność w wykorzystywaniu własnych zasobów, dbałość o poprawę rentowności oraz konsekwentne budowanie wartości firmy dla akcjonariuszy przełożyły się na poprawę pozostałych, kluczowych wskaźników finansowych zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie za 2011 rok. Grupa Kapitałowa Arteria S.A. wypracowała w tym okresie zysk operacyjny na poziomie 11,9 mln zł (z czego w IV kwartale 4,5 mln zł), wyższy o 22,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA wyniosła 17,8 mln zł, a więc o 2,3 mln zł więcej niż w całym 2010 roku. Natomiast zysk netto przypadający jednostce dominującej osiągnął w całym roku poziom 7,6 mln zł wobec 5,7 mln zł rok wcześniej (wzrost o blisko 33%). Tylko w IV kwartale 2011 roku zysk netto przypadający jednostce dominującej wzrósł zatem o 2,3 mln zł, co potwierdza, iż jest to tradycyjnie najlepszy sprzedażowo okres w roku.

 

Lider zintegrowanych rozwiązań na rynku BPO

 

W ciągu 2011 roku, Grupa Kapitałowa Arteria S.A. realizowała duże projekty, w oparciu o zintegrowaną ofertę usług flagowych, kierowaną do przedsiębiorstw wielu branż. Dodatkowo udało się jej pozyskać kilkunastu nowych klientów, dla których usługi były realizowane w oparciu o spójny system zarządzania prowadzonego w ramach trzech pionów biznesowych: call center[1], sprzedaż aktywna oraz wsparcie sprzedaży. Usługi te, wsparte paletą rozwiązań logistyczno-dystrybucyjnych, zostały poszerzone w 2011 roku o działalność w obszarze zarządzania dokumentacją i outsourcingu procesów w obszarze back-office. Dzięki temu, aktualna oferta Grupy Kapitałowej Arteria S.A. umożliwia realizację projektów w pełnym modelu: począwszy od identyfikacji klienta, poprzez zbudowanie procesu sprzedaży, wdrożenie projektu realizowanego za pośrednictwem różnych modeli dystrybucji i kanałów komunikacji, wykorzystujących posiadane zasoby w skali, która zapewnia efektywną sprzedaż, obsługę klienta i zarządzanie dokumentacją. W efekcie, posiadając kompletną ofertę usług oraz najbardziej zintegrowane zasoby w branży outsourcingu sprzedaży i obsługi klienta, Grupa Kapitałowa Arteria S.A. stała się w 2011 roku liderem rynku usług BPO.

 

Wejście na rynek zarządzania dokumentacją i kontrakt z Grupą Generali

 

Istotnym strategicznie wydarzeniem z perspektywy działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. i jej przyszłości było wejście na rynek z nowymi usługami zarządzania dokumentacją. Na przełomie II i III kwartału 2011 roku, zawiązana została spółka Arteria Document Solutions, do której zarządzania pozyskani zostali najlepsi eksperci w branży. Spółka specjalizuje się w zarządzaniu obiegiem dokumentów oraz w outsourcingu procesów typu back-office. Wśród kluczowych usług nowej spółki – dedykowanych dużym przedsiębiorstwom, przetwarzającym masowe ilości dokumentów – znajdują się w szczególności: obsługa kancelarii, elektroniczna archiwizacja dokumentów, rejestracja danych w systemach klienta, elektroniczny obieg dokumentów oraz zarządzanie dokumentami papierowymi. Arteria Document Solutions jeszcze w IV kwartale ubiegłego roku podpisała swój pierwszy kontrakt z Grupą Generali. Kolejne projekty powinny zostać uruchomione w pierwszym półroczu 2012 roku. Spółka jest obecnie na krótkiej liście w wielu kolejnych przetargach, stąd prawdopodobieństwo podpisania nowych umów jest bardzo realne.

 

Grupa Kapitałowa Arteria S.A. pracuje dla Grupy Tauron

 

Wśród najważniejszych przetargów wygranych w 2011 roku warto wymienić przetarg na telefoniczną obsługę klienta Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. Przedmiotem kontraktu jest obsługa klientów detalicznych Grupy Tauron w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Umowa została zawarta na okres 3 lat, począwszy od 1 stycznia 2012 roku. W ramach projektu konsorcjum spółek: Arteria i Gallup zapewnia odpowiednią ilość stanowisk obsługi klientów, gotowych do realizacji usług oraz zarządzanie całością infrastruktury Contact Center[2]. Kontakty są realizowane także za pomocą innych kanałów multimedialnych (m.in. Internet, e-mail, fax), wspierających tradycyjne Biura Obsługi Klienta Grupy Tauron.. W ramach projektu, powstaje nowa lokalizacja Contact Center (docelowo na 500 stanowisk) na terenie aglomeracji Górnośląskiej (Ruda Śląska). Ma stanowić bazę zarówno dla obsługi Grupy Tauron jak i zapewnić zaplecze, wykorzystujące efekt synergii Pionu Call Center spółek Arteria i Gallup oraz Arteria Document Solutions.

 

10 mln zł na inkubację nowych przedsiębiorstw

 

Kolejnym znaczącym wydarzeniem 2011 roku, które w dłuższym horyzoncie czasowym ma szansę znacząco umocnić pozycję Grypy Kapitałowej Arteria S.A. jest fakt pozyskania 10 mln dotacji na inkubację nowych firm. Beneficjentem bezzwrotnej dotacji jest Mazowiecki Inkubator Technologiczny, spółka z większościowym udziałem Arteria S.A. W ramach realizowanego projektu, 6,8 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie w ciągu 30 miesięcy zainwestowanych w co najmniej 10 przedsiębiorstw, głównie z obszaru nowych technologii i rozwiązań IT.

 

Dobre perspektywy wzrostu Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na 2012 rok

 

Sytuacja na rynku w 2012 rok powinna sprzyjać dalszemu rozwojowi Grupy Kapitałowej Arteria S.A. Duże przedsiębiorstwa poszukują i będą to robić w coraz większym zakresie, możliwości współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług szeroko pojętego segmentu BPO, w tym także usług telemarketingowych Poszukują partnerów biznesowych, którzy są wstanie zaoferować im odpowiednio zintegrowany zakres usług, dostępny w najwyższej jakości i dobrej cenie, uzależnionej od efektów. Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w 2012 roku, opierają się zarówno o możliwość rozszerzenia współpracy z obecnie obsługiwanymi klientami jak i z pozyskaniem nowych. Równolegle do opisanych projektów (Generali, Tauron), Grupa Kapitałowa Arteria S.A. uruchamia własną usługę abonamentową dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu księgowości i rachunkowości (Bussiness Care – www.business-care.pl), budując zespoły sprzedażowe, które realizują usługi pośrednictwa finansowego, sprzedaży energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. Systematycznie rośnie też zakres kompetencji pionu call center, który przygotowuje się do ekspansji rynkowej w sektorach: energetycznym, gazowniczym oraz usług komunalnych.

 

Źródło: Arteria / inwestycje.pl / es

Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
2. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Poczta Polska z aplikacją mobilną oraz panelem do zarządzania przesyłkami

Poczta Polska podpisała umowę na wdrożenie kompleksowego rozwiązania informatycznego, obejmującego aplikację mobilną na smartfony oraz, dla osób korzystających z komputerów, dostęp do dedykowanego Panelu Klienta. Dzięki nowemu, multifunkcjonalnemu oprogramowaniu, klienci zyskają możliwość wygodnego i szybkiego zarządzania usługami oferowanymi przez Spółkę.