Zwiększone zainteresowanie usługami call center branży farmaceutycznej

W ostatnich miesiącach Call Center[1] Poland notuje zwiększone zainteresowanie firm farmaceutycznych usługami call center. Zauważamy pierwsze efekty działania ustawy refundacyjnej – powiedział Ernest Kargol, Dyrektor Sprzedaży Call Center Poland – Wprowadzenie ograniczeń dotyczących leków refundowanych sprawiło, ze firmy te zaczęły zwracać swoje zainteresowanie w kierunku rozwoju dystrybucji bezpośredniej, produktów OTC i suplementów diety.

 

– Otrzymujemy wiele zapytań dotyczących np. projektów budowania dystrybucji numerycznej za pomocą kontaktu telefonicznego z aptekami w regionach, gdzie nieopłacalne jest dotarcie przedstawiciela handlowego – dodaje Kargol.

 

Potwierdzają się tym samym przewidywania firmy badawczej PMR, która uważa, że po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej walka konkurencyjna między firmami przesunie się w stronę produktów OTC.

 

Starzenie się społeczeństwa oraz zwiększające się zainteresowanie zdrowym stylem życia powoduje także wzrost popytu na suplementy diety, które mogą być sprzedawane poza aptekami bez żadnych ograniczeń. W tym przypadku call center pomaga dotrzeć z suplementami diety do jak najszerszego grona klientów poza aptekami.

 

Przedstawiciele CCP przewidują, że nowa ustawa refundacyjna zwiększy udział branży farmaceutycznej w przychodach ze sprzedaży usług call center.

 

Call Center Poland prowadzi infolinie medyczne i farmaceutyczne, wspiera działania związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów, oferuje usługi help-desk dla reprezentantów handlowych i pacjentów. Prowadzone są również badania świadomości marki i skuteczności kampanii reklamowych i inne teleankiety do aptek, lekarzy i pacjentów.

Słownik
1. Call Center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *