Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

WFO

(inaczej Workforce Optimisation) to podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w contact center, które ma na celu zoptymalizowanie wydajności pracowników i procesów obsługi klienta. W skład tego podejścia wchodzą różne narzędzia i technologie, które pozwalają na zwiększenie produktywności i efektywności pracy w call center.

Głównymi składnikami Workforce Optimisation są:

  1. Planowanie pracy - proces przydzielania zadań i planowania grafiku pracy dla pracowników contact center w oparciu o zapotrzebowanie na obsługę klienta.
  2. Zarządzanie wydajnością - narzędzia, które pozwalają na ocenę wydajności pracowników i wdrożenie działań naprawczych, aby zwiększyć ich produktywność.
  3. Zarządzanie szkoleniami - planowanie i wdrażanie szkoleń i szkoleń doskonalących dla pracowników contact center, które pozwalają na rozwijanie umiejętności i wiedzy.
  4. Optymalizacja jakości - narzędzia i procesy, które pozwalają na monitorowanie i ocenę jakości obsługi klienta, a także wprowadzenie działań naprawczych, aby poprawić jakość obsługi.
  5. Analiza danych - narzędzia analityczne pozwalające na zbieranie i analizowanie danych związanych z pracą pracowników contact center, aby uzyskać informacje na temat efektywności pracy i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Wdrożenie Workforce Optimisation w call center pozwala na zwiększenie wydajności pracy pracowników, poprawę jakości obsługi klienta, zmniejszenie kosztów i zwiększenie lojalności klientów. Narzędzia i technologie wykorzystywane w ramach Workforce Optimisation pozwalają na zoptymalizowanie procesów i wykorzystanie w pełni potencjału zasobów ludzkich, co wpływa na zwiększenie efektywności całego contact center.

Firmy zwiększają budżety na analizę potrzeb klientów

W 2011 roku firma Call Center[2] Poland zanotowała wzrost liczby wywiadów i przychodów z projektów badawczych. Zrealizowano 162 380 ankiet metodą CATI. Liczba przeprowadzonych wywiadów w stosunku do 2010 roku zwiększyła się o ok. 10 %.

 

Usługa badań CATI świadczona jest przez dedykowany dział (Researcher by Call Center Poland), który realizuje je na rynku polskim i – wspólnie z działem usług wielojęzycznych call center – na rynkach światowych. Około 45% ankiet prowadzona jest w obcych językach, głownie w angielskim i niemieckim.

 

Wzrost liczby wywiadów komentuje Katarzyna Swatowska, dyrektor Marketingu i PR Call Center Poland: -„ Do niedawno panowało przekonanie, ze w sytuacji kryzysu gospodarczego należy ciąć budżety marketingowe. Jednak okres spowolnienia to najlepszy czas dla firm na skoncentrowanie się na badaniach potrzeb klientów i analizę tych potrzeb, właśnie poprzez najbardziej efektywne kosztowo badania CATI. Obecnie firmy – w obliczu bardziej rozważnych decyzji zakupowych klientów – zwiększają budżety na badania. Wiedza o klientach stanowi główny element przewagi konkurencyjnej”

 

W Polsce do głównych klientów Researchera należą branża bankowa, ubezpieczeniowa i media, na rynkach zagranicznych – branża motoryzacyjna i chemiczna.

 

Researcher by Call Center Poland jest także prekursorem badań jakościowych obsługi klientów przy użyciu Systemu IVR[3] (Interactive Voice Response[1]). Od 2005 roku przeprowadzono ponad 800.000 wywiadów telefonicznych.

 

Słownik
2. Call Center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
3. IVR. system teleinformatyczny umożliwiający interaktywną obsługę połączeń przychodzących. Klient przechodzący przez drzewo IVR po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów dźwiękowych…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy