Zamiast dyrektywy – rozporządzenie

Unijną dyrektywę o ochronie danych osobowych zastąpi rozporządzenie. Zasady ochrony danych osobowych w sektorze policji i wymiaru sprawiedliwości określi dyrektywa. Oficjalnej prezentacji zmian, jakie mają nastąpić w unijnych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dokonała Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Obywatelstwa na konferencji prasowej zorganizowanej 25 stycznia 2012 r. w Brukseli.

 

Poinformowała, że Dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych zastąpić ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, którego projekt został tego dnia przedstawiony.

 

Rozporządzenie to akt, który obowiązuje bezpośrednio w krajach członkowskich, bez potrzeby wydawania aktów prawnych wdrażających je do porządku krajowego. Dzięki jego wprowadzeniu nastąpi pełna harmonizacja prawa materialnego w ramach UE.

 

Komisarz Viviane Reding poinformowała też, że zasady ochrony danych osobowych w policji i wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych uregulowane zostaną w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych i swobodnego przepływu tych danych. Jej projetk również oficjalnie zaprezentowano 25 stycznia 2012 r.

 

Można zatem powiedzieć, że w unijnym systemie ochrony danych osobowych zapowiada się rewolucja.

 

W opinii dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), proponowane zmiany idą w dobrym kierunku. Dzięki ich wprowadzeniu powstanie wspólny rynku przepływu informacji, a jednocześnie zapewniona zostanie odpowiednia ochrona danych osobowych przed działaniami z zewnątrz UE i przy przekazywaniu danych do państw trzecich. Projektowane przepisy są odświeżone pod względem terminologii, która jest używana w świecie nowych technologii. Jednocześnie są one technologicznie neutralne, tzn. nie opisują konkretnych modeli biznesowych czy technologii, lecz wprowadzają rozwiązania prawne umożliwiające rozwiązanie problemów występujących w związku z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

 

GIODO z zadowoleniem przyjmuje przyjęte przez Komisję Europejską propozycje, które mają na celu wzmocnienie pozycji osób, których dane dotyczą, zwiększenie odpowiedzialności administratorów danych i umocnienie pozycji organów nadzorczych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Uważa, że proponowane przepisy mogą położyć kres istniejącej fragmentacji przepisów oraz, z zastrzeżeniem wprowadzenia pewnych poprawek, wzmocnienie ochrony danych osobowych w całej Europie. Wskazuje, że proponowane zmiany stanowią solidną podstawę dla europejskich ram regulacyjnych, aby skutecznie chronić nasze prawo do ochrony danych, ale podkreśla potrzebę kontynuacji prac nad ostatecznym ich kształtem.

 

Szczególną rolę w polskim systemie prawnym odegra natomiast proponowana dyrektywa dotycząca policji i wymiaru sprawiedliwości, jako że zasady zawarte w zaprezentowanym projekcie nie są obecne w istniejących dziś polskich przepisach prawa.

 

Wideorelacja z konferencji prasowej Viviane Reding jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod linkiem:

http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=194999

Źródło: GIODO

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *