Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Mean Time to Restore Service

(inaczej MTRS) to metryka wydajności, która odnosi się do średniego czasu, jaki zajmuje przywrócenie usługi lub systemu do pracy po wystąpieniu awarii. MTRS jest miarą czasu, jaki jest potrzebny na zidentyfikowanie przyczyny awarii, rozwiązanie problemu i przywrócenie usługi do pełnej funkcjonalności.

MTRS jest kluczowym wskaźnikiem wydajności dla usług i systemów, które są krytyczne dla biznesu lub dla klientów. Im krótszy czas przywracania usługi, tym mniejsze ryzyko utraty przychodów, a tym samym większa wydajność przedsiębiorstwa oraz zadowolenie klientów. Dlatego MTRS jest jednym z ważniejszych wskaźników wydajności, którego monitorowanie jest istotne dla przedsiębiorstw i organizacji, aby zapewnić jak najwyższą dostępność usług i systemów.

Podsumowanie roku – prezes PCM dla callcenternews.pl

Rynek marketingu i reklamy, a zwłaszcza Call i Contact Center[1] w 2011 roku powiększył się i jednocześnie skurczył. Powstanie wielu dostawców usług marketingowych, w tym CC, przyczyniło się do zwiększenia podaży. Dziś bardzo łatwo jest wybrać dostawcę usług Contact Center.

Na skutek różnych możliwości, jakie oferuje rynek, zarówno w zakresie form komunikacji z Klientami jak również możliwości przekazów bezpośrednich do Odbiorców, Klienci mają dużą trudność w zaplanowaniu całego procesu komunikacji ze swoimi Klientami.

 

Należy pamiętać, że na każdym etapie życia Klienta wymagana jest zindywidualizowana komunikacja.

 

Z drugiej strony budżety reklamowe i marketingowe uległy ograniczeniom. Pojawił się trend niskich cen. Powstanie konkurencji jest z jednej strony „zdrowym objawem”, ale … wraz z tym trendem powstała trudność i jednocześnie duża pułapka dla wszystkich firm poszukujących Partnera oferującego CC. Właściwie jest to potrójna pułapka, w którą firmy wpadają nieświadomie:

 

 1. „Wiem wszystko najlepiej”
 2. „Sam zrobię najlepiej”
 3. „Najtańsza firma jest najlepsza”

 

Ad. 1. Na rynku CC powstały się już pierwsze firmy, które zasługują na miano doświadczonego Partnera w zakresie zaprojektowania zintegrowanej komunikacji z Klientami i zarządzania wszystkimi procesami w całym procesie życia Klienta tj. w okresie 3-5 lat i dłużej.

Klienci często rozpatrują wyłącznie fragmenty nie patrząc na cały proces komunikacji. W moim przekonaniu istnieje konieczność, aby ten trend się utrzymywał.

 

Ad. 2. W 2011 roku wyraźne były, zwłaszcza w na polskim rynku, niewłaściwe nawyki polegające na przekonaniu, że firma może sama obsługiwać swoich Klientów, że zrobi to najlepiej, nie ufa zewnętrznym firmom.

W praktyce jednak okazuje się, że te działania generują wysokie koszty i są mniej efektywne, w efekcie prowadzą do migracji swoich Klientów, skraca się czas życia Klienta, a pozostali zaczynają generować mniejsze przychody dla firmy.

 

Nowym trendem, który zaobserwowaliśmy w naszej Spółce, jest fakt, że firmy, które rozpoczęły z nami współpracę z większą otwartością, znacznie poprawiły swoje wyniki. Jeden z Prezesów – lider na rynku w swojej branży powiedział, że nie spodziewał się, że nie tylko zrealizujemy nasze ambitne plany, ale w efekcie jeszcze je przekroczymy.

 

Spodziewamy się, że ten trend będzie się nasilał, że będzie nasilała się praca na posiadanych własnych bazach Klientów. Efekty tych działań obserwuje się już w pierwszym kwartale pracy.

 

Ad.3. W marketingu decyduje nie cena (koszt) zakupu usługi a uzyskane efekty z jednej zainwestowanej złotówki. Powinny one być głównym wyznacznikiem wyboru Partnera. Zwłaszcza przy pracy na Klientach można dużo zyskać, ale równie dużo stracić. Wartości w przychodach i zyskach są dużo wyższe, czasami kilkaset razy, niż w koszty wydane na marketing.

 

Pozytywnym trendem jest fakt, iż pierwsze firmy (zarówno po stronie Klienta jak i Dostawców usług BPO) uzgadniają wspólnie realizację celów strategicznych. Dla każdej firmy ważny jest jej rozwój. Dlatego tak ważny jest nowy trend zintegrowanych usług marketingowych.

 

W 2011 rok PCM był drugą firmą na rynku w Polsce, która wprowadziła CRM[2]. Obecnie jest tych firm więcej. Jednak innowacyjne CC powinno być wyposażone w dużą ilość zintegrowanych ze sobą systemów teleinformatycznych, video rozmów, video e-mailingu, video konferencji, systemów płatności on line, hurtowni danych, telekomunikacyjnych, do zarządzania jakością i procesami, zasobami ludzkimi i wiele innych. Takich firm obecnie na rynku usług CC jest niewiele.

Poza tym trudno jest zaimplementować te systemy w swojej firmie, dla przykładu w PCM cała integracja i wdrożenie zajęło nam to trzy lata. Przy tym z naszej strony było zaangażowanych było 40 Pracowników i 6 Dostawców.

 

Ważnym trendem, który pojawił się na rynku jest badanie jakości i obsługi Klientów.

 

Coraz więcej Klientów chce współpracować z jednym, maksymalnie z trzema Partnerami usług CC. Takie rozwiązanie w reklamie stosuje np. Coca –Cola.

 

Na 2012 rok istotną rolę odegra nowa ustawa UE w zakresie ograniczenia możliwości wykorzystywania baz danych. Jest to zagrożenie dla rynku CC, ale i szansa dla najlepszych. Odniosą sukces te firmy, które będą pracowały ze strategicznym Partnerem w obszarze komunikacji ze swoimi Klientami, który z pewnością dostarczy optymalne rozwiązanie.

 

Słownik
1. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
2. CRM. inaczej Customer Relationship Management – system informatyczny, którego zadaniem jest automatyzacja oraz wspomaganie procesów na styku klient-organizacja w zakresie pozyskania…
Total
0
Shares
1 komentarz
 1. AD.1 nie zgadzam się. Polski rynek usług call center funkcjonuje od kilkunastu lat (pierwsze call center Jacka Barankiewicza powstało w 1994 roku). Firmy, które potrafią “Zaprojektować zintegrowaną komunikację z Klientami i zarządzanie wszystkimi procesami w całym procesie życia Klienta tj. w okresie 3-5 lat i dłużej.” istnieją u nas OD LAT. pamiętajmy, że zaczynaliśmy od współpracy z zagranicznymi koncernami, które przyniosły do Polski know-how. Także wewnętrzne cc powstały na bazie doświadczeń firm-matek z zagranicy. Przykładem jest o kompleksowa obsługa klientów firmy (badania, telesprzedaż, obsługa, programy utrzymania, windykacja) oferowana przez usługowe call centers co najmniej od 10 lat. Przykładem może być projekt dla canal+, którego początek miał miejsce chyba pod koniec lat 90 ..ubiegłego wieku:)

  ad. 2. nie zgadzam się – rynek outsourcingu call center jest już w Polce na tyle dojrzały, a klienci wyedukowani, że nie ma takich sytuacji w przypadku obsługi dużych firm. Klient – przed podjęciem decyzji o modelu biznesowym obsługi klienta – robi dokładną analizę opłacalności i jest w pełni świadomy zalet i wad outsourcingu w jego przypadku.
  Wyjątek stanowią małe i średnie firmy, które słyszały o możliwości outsourcingu, jednak nie mają wystarczającej wiedzy do pełnego ‘skonsumowania” korzyści, jakie outsourcing pewnych funkcji przedsiębiorstwa może im przynieść.

  ps chyba jakieś przekłamanie w zdaniu : W 2011 rok PCM był drugą firmą na rynku w Polsce, która wprowadziła CRM????
  dopiero w 2011 roku??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Staliśmy się bardziej uważnymi konsumentami

Galopujące ceny zmieniły podejście Polaków do zakupów i sposobu podejmowania decyzji konsumenckich. Częściej porównują oferty poszczególnych sklepów, patrzą na gramatury produktów, przerzucają się na tańsze marki czy zwracają produkty, które okazały się nietrafionym zakupem. Konsumenci przyznają, że wysoka inflacja skłoniła ich także do tego, by wybierać produkty pod kątem ich użyteczności i stosunku jakości do ceny, zamiast gonić za modą – wynika z badania ING Banku Śląskiego, Wydziału Psychologii UW i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!