UOKiK: nagrywanie i odsłuchiwanie rozmów w CC

Możliwość ponownego odsłuchania całej rozmowy, wzory umów on-line i koniec drobnego maczka to postulaty jakie znalazły się w przygotowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowaniu poświęconym dobrym praktyką na rynku telekomunikacyjnym. Opracowanie to zbiór wskazówek dla przedsiębiorców, sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów, opinii środowiska operatorów telekomunikacyjnych oraz licznych skarg konsumentów.

 

Konsumenci wskazali urzędowi jako niepoprawne prowadzone przez telemarketerów rozmowy dotyczące nowych usług telekomunikacyjnych lub planów taryfowych. Klienci nie są w stanie zapamiętać przekazanych tą drogą informacji i ich przeanalizować. Tymczasem zgoda wyrażona przez nich w takich okolicznościach skutkuje zmianą umowy. Dlatego UOKiK[1] postuluje, by konsumenci mogli rozmowę odsłuchać ponownie, zanim podejmą jakąkolwiek decyzję.

 

UOKiK ma też poważne zastrzeżenia co do sposobu nagrywania rozmów przez firmy telemarketingowe. Zdarza się bardzo często, że rozmowy nie są nagrywane w całości, a tylko w części – np. w części dot. zgody konsumenta na zmianę np. planu taryfowego lub zakup produktu. Nienagrywany jest natomiast fragment w którym telemarketer zachęca klienta do podjęcia decyzji. W ten sposób utrwalony dialog nie może być podstawą reklamacji. Dlatego UOKiK postuluje, by rozmowy były rejestrowane w całości.

Słownik
1. UOKiK. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy