Pierwsze urodziny Call One

Rok temu spółka ArchiDoc uruchomiła swoje call center[1] – CallOne. Lecz pomysł na stworzenie od zera nowego na polskim rynku call center narodził się w lutym 2010. W ciągu dwóch miesięcy powstała pierwsza sala operacyjna, wyposażona w 90 stanowisk call center. W tym czasie, podczas rekrutacji, pozyskano pierwszych 160 pracowników, którzy na początku maja zaczęli realizować świeżo podpisane przez spółkę kontrakty.

[mv]Przypomnijmy zatem słowa Konrada Rochalskiego, prezesa zarządu spółki Call One.

– Do 2013 roku chcemy znaleźć się w piątce najważniejszych graczy na rynku call i contact center[2] w Polsce z udziałem minimum 5%. Będziemy systematycznie poszerzać udział w rynku wykorzystując synergię grupy w zakresie sprzedaży i marketingu, finansów, HR oraz innych funkcji administracyjnych. W oparciu o kompetentnych i doświadczonych menedżerów planujemy też intensywny rozwój linii produktowych. Za nasz największy sukces uznajemy zbudowanie świetnie zorganizowanych struktur w ciągu kilku miesięcy. Udało się to dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu zespołu zarządzającego Call One. Nadrzędnym celem naszych działań jest zwiększanie potencjału całej grupy ArchiDoc.

W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy Call One:

  • uruchomiło 3 sale operacyjne z 200 stanowiskami call center
  • zarejestrowano około 4000 aplikacji kandydatów
  • wykonano 23 012 899 połączeń telefonicznych
  • zorganizowano ponad 80 szkoleń dla pracowników
[/mv]
Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
2. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *