Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Software as a Service

w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji. Model SaaS zakłada najczęściej cykliczne opłaty (abonament) za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika wydatkiem stałym, a nie jednorazowym w momencie zakupu. Z punktu widzenia dostawcy SaaS zapewnia lepszą ochronę jego własności intelektualnej, producent może we własnym zakresie udostępniać swoją aplikację, lub przekazać to zadanie wyspecjalizowanej firmie
ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

Wzrost przychodów Interactive Intelligence

Firma Interactive Intelligence ogłosiła wyniki finansowe pierwszego kwartału 2011 r. Przychody wyniosły 47,7 mln dolarów, co oznacza wzrost o 36 % w porównaniu do 35,0 mln dolarów w pierwszym kwartale 2010 r. Przychód z usług wzrósł o 88 % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. 

[mv]Wyniki operacyjne pierwszego kwartału przedstawiają się następująco:
  • – Zysk netto liczony zgodnie z zasadami GAAP wyniósł 3,1 mln dolarów w porównaniu do 1,9 mln dolarów w pierwszym kwartale 2010 r.
  • – Zysk operacyjny zgodny z metodologią GAAP sięgnął 4,9 mln dolarów co oznacza wzrost o 23 % w porównaniu do 4,0 mln dolarów w 2010 r.
  • – Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wzrosły do 6,7 mln dolarów w porównaniu do 5,3 mln dolarów w 2010 r.
  • – Saldo gotówki i inwestycji, w tym inwestycji długoterminowych, wg stanu na 31 marca 2011 r., zwiększyło się do 91,9 mln dolarów bez zadłużenia.

„Zanotowaliśmy silny wzrost zamówień na wszystkich rynkach geograficznych i we wszystkich grupach produktowych” – powiedział dr Donald E. Brown, założyciel i prezes Interactive Intelligence.- „Łączna liczba zamówień była wyższa o 55 % w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 r., przy czym liczba umów na rozwiązania w chmurze uległa niemal potrojeniu w stosunku do stanu sprzed roku.”

Podczas pierwszego kwartału 2011 r. spółka uzyskała wyróżnienie „Lider usług 2011” przyznane przez CRM[1] Magazine.

11 kwietnia 2011 r. spółka Interactive Intelligence ogłosiła, że podczas rocznego walnego zgromadzenia w 2011 r. przeprowadzi wśród akcjonariuszy głosowanie w sprawie propozycji reorganizacji przedsiębiorstwa jako spółki holdingowej z siedzibą w Indianie. Walne zgromadzenie jest zaplanowane na 10 czerwca 2011 r. Interactive Intelligence i jej spółka zależna Interactive Intelligence Group złożyły w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oświadczenie rejestracyjne, w tym wstępne oświadczenie pełnomonictwa/prospekt i inne, stosowne dokumenty, związane z proponowaną reorganizacją. [/mv]

Słownik
1. CRM. inaczej Customer Relationship Management – system informatyczny, którego zadaniem jest automatyzacja oraz wspomaganie procesów na styku klient-organizacja w zakresie pozyskania…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy