Spis Powszechny przez telefon

8 kwietnia ankieterzy Głównego Urzędu Statystycznego rozpoczną przeprowadzanie ankiet telefonicznych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego call center[1] oraz samospisu internetowego GUS planuje obniżyć koszty projektu.

[mv]Wywiady telefoniczne realizowane przez ankieterów będących pracownikami urzędów statystycznych będą skierowane przede wszystkim do obywateli podlegających spisowi w badaniu pełnym. Formularz ten zawiera znacznie mniej pytań niż formularz do badania reprezentacyjnego. Badanie reprezentacyjne przeprowadza się u osób stale zamieszkałych i czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których mieszkania zostały wylosowane do badania, natomiast u osób, których mieszkania nie zostały wylosowane do badania, przeprowadza się badanie pełne. Ankieta badania pełnego zawiera kilkanaście krótkich pytań; osoby spisane przez telefon nie będą już musiały spotykać się z rachmistrzem. Jeśli ankieter zadzwoni w niedogodnym momencie, istnieje możliwość umówienia się na rozmowę w późniejszym terminie. Spis tą metodą zostanie przeprowadzany w dniach 8.04 – 30.06.

 

Ponadto począwszy od dnia 1 kwietnia br. od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 20 oraz w weekendy w godzinach 8 – 18 dla respondentów mających pytania dotyczące spisu dostępna będzie infolinia. Każdy obywatel może zadzwonić na bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych numer 800 800 800 lub numer 22 44 44 777 dostępny z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora i uzyskać pomoc konsultanta w przypadku trudności w wypełnianiu ankiety.

 

W razie wątpliwości dotyczących ankietera i rachmistrza, czy jest on osobą uprawnioną do przeprowadzania spisu będzie tam można potwierdzić jego tożsamość.

Call center Głównego Urzędu Statystycznego, obejmujące 16 jednostek wojewódzkich zarządzanych na szczeblu centralnym, podległych GUS, zostało zbudowane na potrzeby Spisów Powszechnych w 2010 roku. Projekt został oparty na multimedialnym oprogramowaniu komunikacyjnym CIC v. 3.0 firmy Interactive Intelligence, które umożliwia centralne zarządzanie rozproszonymi jednostkami a także, dzięki integracji z systemem bazodanowym Głównego Urzędu Statystycznego, pozwala ankieterom na pobieranie, edycję i zapisywanie pozyskanych informacji bezpośrednio w bazie danych GUS. Wdrożenie oraz integrację systemu CIC przeprowadziła firma WASKO S.A. Łącznie w całej Polce pracuje ok. 640 ankieterów oraz 32 kierowników nadzorujących i organizujących ich pracę w wojewódzkich call center. Po zakończeniu Spisów call center będzie wykorzystywane do innych badań prowadzonych przez statystykę publiczną.

 

Tegoroczny Spis Powszechny jest unikalny na skalę europejską pod względem zastosowania nowoczesnych technologii. Oprócz kanału telefonicznego, obywatele mają możliwość dokonania samospisu przez Internet. Rachmistrze zamiast tradycyjnych arkuszy papieru używają terminali mobilnych, dzięki czemu dane spisowe pozyskiwane są wyłącznie w formie elektronicznej. Dzięki temu możliwe było dziesięciokrotne zmniejszenie liczby rachmistrzów. Urząd planuje osiągnięcie oszczędności rzędu około 200 mln złotych w porównaniu do Spisów z 2002 roku.[/mv]

Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *