Tylko 6% małych firm korzysta z systemu do zarządzania

Najnowszy raport GUS na temat informatyzacji obnaża słabe wykorzystanie systemów do zarządzania w polskich małych firmach. W krajach rozwiniętych z tego typu rozwiązań ko-rzysta prawie połowa przedsiębiorstw. Przyczynami słabej popularności tych systemów w Polsce mogą być wysokie koszty wdrożenia i utrzymania takiego systemu. Jednak firm za-interesowanie nimi może w szybkim tempie wzrosnąć w związku z pojawieniem się nowego modelu oferowania systemu do zarządzania firmą o nazwie SaaS[2] (Software as a Service[1]).

Software as a Service polega na oferow[mv]aniu rozwiązania informatycznego jako usługi, bez konieczności wdrażania systemu instalacji na serwerach, co znacznie poprawia dostępność i znacznie obniża koszty korzystania. Pierwszym w Polsce systemem ERP oferowanym w tym modelu, czyli w tzw. chmurze, jest system ERPico. Zastosowanie w nim technologii Microsoft Silverlight sprawia, że ERPico wygląda i zachowuje się jak tradycyjna aplikacja „okienkowa”. System nie wymaga kosztownego wdrożenia, a polskie małe i średnie firmy otrzymują nowoczesne i tanie narzędzie do zarządzania własną firmą.

– Naszą wizją było oferowanie małym i średnim firmom solidnego i taniego systemu do zarządzania, dostępnego Online. Cieszymy się, że nasze rozwiązanie jest wspierane przez firmę Microsoft, która jest ostatnio coraz bardziej aktywna na rynku rozwiązań dla małych i średnich firm. – mówi Zbigniew Gajewski, twórca systemu ERPico.

Głównym celem przyświecającym projektowi ERPico było przygotowanie aplikacji internetowej wspierającej zarządzanie nawet najmniejszym przedsiębiorstwem , która nie wymaga kosztownego wdrożenia, a codzienna praca jest komfortowa tak jak praca na zwykłej „nieprzeglądarkowej” aplikacji. Obecne technologie internetowe jak Silverlight i Windows Azure oraz wieloletnie doświadczenie twórców w dziedzinie systemów ERP umożliwiły osiągnięcie założonego celu.

ERPico jest dostępne aktualnie w 3 pakietach. ERPico START to program do fakturowania. Pakiety FIRMA i PRO ofero-wane są dla firm prowadzących szerszy zakres działalności. Zaawansowane moduły obejmują moduł magazynowy, sprzedaż, kasę, budżetowanie czy automatyczną księgę podatkową. W tym momencie z systemu korzysta ponad 100 polskich firm.

 

Źródło informacji:
Raport GUS Społeczeństwo Informacyjne w Polsce.
Wyniki badań statystycznych 2007 – 2010.[/mv]

 

 

Słownik
1. Software as a Service. w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana…
2. SaaS. Zobacz Software as a Service. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0 Share 0
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *