Serwer faxowy XMediusFAX

Profesjonalne rozwiązanie serwera faksowego XMediusFAX Sagemcom służy centralizacji zarządzania dokumentami w firmie. Pozwala wysyłać faksy z poszczególnych komputerów przez centralny serwer faksowy oraz odbierać je na skrzynkę e-mailową bez potrzeby wstawania zza biurka.

[mv]Aplikacja zapewnia unikalną prostotę wysyłania i otrzymywania faksów z szerokiego spektrum interfejsów np. własnego faksu klienta, poczty elektronicznej klientów o dowolnym SMTP w tym MS Exchange, Lotus Notes i in., przez stronę WWW (WEB Access), z programów Windows np. Word, Exel, Powerpoint i każdego innego z funkcją „drukuj do…”, jak i zaawansowanych systemów Mainframe i Office (np. SAP) oraz wielofunkcyjnych urządzeń drukujących (MFP) A3/A4.

XmediusFAX oparty na technologii IP bazuje na protokole T.38 FoIP i jest certyfikowany do pracy z rozwiązaniami sieciowymi Microsoft Exchange Unified Messaging, Cisco, Avaya, Alcatel OmniPCX, Audiocodes, 3Com, innovaphone i wielu innych. Aplikacja, która jest kompatybilna z systemami VoIP[1] dzięki protokołom SIP i H.323, pozwala lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę IP, bez ponoszenia kosztów na dodatkowe karty faksowe.

Rozwiązanie uzupełnia funkcjonalność platformy Microsoft’s Exchange Server 2010 Unified Messaging, która w odróżnieniu od starszej Exchange 2007 Unified Messaging, nie zapewnia obsługi faksów przychodzących. Integracja XMediusFAX z Exchange 2010 pozwala dodatkowo na wysyłanie i archiwizowanie faksów, zautomatyzowanie procesu faksowania oraz zaawansowany ruting połączeń przychodzących.

Większe bezpieczeństwo

XMediusFAX pozwala chronić prywatność dokumentów w firmie zgodnie z regulacjami np. HIPAA i Sarbanes-Oxley Act. Pliki w formacie TIFF i PDF są rutowane do autoryzowanych odbiorców i bezpiecznych urządzeń wielofunkcyjnych MFD. Aplikacja pozwala na monitorowanie faksów wysłanych, otrzymanych, i będących w obróbce oraz statusu serwera. Konfiguracja redundantna systemu umożliwia odtworzenie dokumentacji po awarii, a skonfigurowanie systemu w sposób nadmiarowy gwarantuje zapewnienie pracy ciągłej serwerów faksowych.

Redukcja kosztów

Zastosowanie XMediusFAX znacznie zwiększa wydajność pracy w porównaniu z tradycyjnym manualnym faksowaniem. Przynosi oszczędność czasu, który pracownicy musieliby stracić pokonując drogę do maszyn faksujących i oczekując na wysłanie lub odbierając faksy. Rozwiązanie pozwala wyeliminować konieczność utrzymywania kosztownych linii analogowych i sprzętu do faksowania oraz związane z tym koszty.

 

Aplikacja umożliwia redukcję kosztów telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwie nawet o 90 proc. Szczególnie w organizacjach posiadających wiele oddziałów, które generują wysokie opłaty za połączenia międzynarodowe i międzymiastowe.

 

Najbardziej zaawansowana aktualnie na rynku aplikacja serwera faksowego dostępna jest w 4 wersjach:

Korzyści:

  • Redukcja kosztów drukowania generowanych przez faksy
  • Zwiększenie wydajności pracy i przepływu informacji w firmie
  • Centralne zarządzanie komunikacją faksową
  • Cyfrowa archiwizacja dokumentów
  • Standaryzacja oraz zabezpieczenie informacji przesyłanych drogą faksową
[/mv]
Słownik
1. VoIP. (inaczej Voice over Internet Protocol) to technologia umożliwiająca prowadzenie rozmów telefonicznych za pośrednictwem Internetu. W przeciwieństwie do tradycyjnych…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *