Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Software as a Service

w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji. Model SaaS zakłada najczęściej cykliczne opłaty (abonament) za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika wydatkiem stałym, a nie jednorazowym w momencie zakupu. Z punktu widzenia dostawcy SaaS zapewnia lepszą ochronę jego własności intelektualnej, producent może we własnym zakresie udostępniać swoją aplikację, lub przekazać to zadanie wyspecjalizowanej firmie
ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

Nowa organizacja obsługi klienta w Grupie TAURON

Od nowego roku dotychczasowe spółki sprzedażowe Grupy TAURON zmieniły zakres swojej działalności. Enion Energia zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej do wszystkich klientów (pod marką TAURON Polska Energia), natomiast EnergiaPro Gigawat jako TAURON Obsługa Klienta świadczy usługi związane z obsługą klientów masowych i części biznesowych.[mv]- Integracja działalności związanych ze sprzedażą i obsługą klienta wynika z wdrażania w Grupie TAURON modelu biznesowego, będącego elementem planu restrukturyzacji i oszczędności, a ma na celu przede wszystkim usprawnienie działania spółek, co przyniesie efektywniejsze wprowadzanie nowych rozwiązań dedykowanych sprzedaży i obsłudze klienta – wyjaśnia Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Mamy nadzieję, że pozytywne efekty wprowadzanych zmian i przekształceń już niebawem odczują nasi klienci.

– Przede wszystkim poprawi się jakość świadczonych usług oraz zwiększy ilość oferowanych produktów. Nie bez znaczenia jest również wzrost efektywności spółek Grupy TAURON. Korzyści odczują zarówno klienci, jak i akcjonariusze – dodaje Krzysztof Zamasz wiceprezes ds. handlowych TAURON Polska Energia.

Zmiana struktury organizacyjnej ma usprawnić działanie spółek oraz wprowadzanie nowej oferty – W obszarze sprzedaży chcemy zagwarantować klientom m.in. większy niż dotychczas wachlarz produktów. Naszym celem jest proponowanie ofert dopasowanych do potrzeb i specyficznej charakterystyki poboru energii, co mamy nadzieję pozwoli nam zachęcić do skorzystania z naszej oferty również nowych klientów – mówi Krzysztof Zamasz.

Jednym z celów jest także usprawnienie obsługi klientów w oparciu o nowe technologie, które pozwolą podnieść jej jakość i zdecydowanie ułatwić załatwianie wszelkich formalności, w przyszłości również przez Internet.

Zmiany organizacyjne nie wymagają od klientów załatwiania żadnych formalności. Choć nazwa spółki sprzedażowej zmieniła się i jedynym sprzedawcą w Grupie jest teraz TAURON Sprzedaż, nie było konieczności podpisywania nowych umów – spółka przejęła bowiem prawa i obowiązki wynikające z już zawartych umów na podstawie tzw. sukcesji generalnej.

Źródło: InSilesia.pl[/mv]

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy