Interactive Intelligence: nagroda dla rozwiązania CaaS

Rozwiązanie komunikacyjne Interactive Intelligence udostępniane przez dostawcę w formie usługi (Communication-as-a-Service) otrzymało nagrodę Best of Show na targach ITEXPO West 2010 w kategorii najbardziej innowacyjna usługa.

[mv]

Organizatorem targów ITEXPO West, które odbyły się w Los Angeles, jest amerykańskie wydawnictwo Technology Marketing Corp. (TMC), wydawca magazynu Internet Telephony. Nagrody Best of Show zostały przyznane produktom lub usługom, które wyróżniają się spośród konkurencyjnych rozwiązań kreatywnością i osiągnięciami technologicznymi.

„Rozwiązanie Communication-as-a-Service (CaaS) firmy Interactive Intelligence najlepiej uwzględnia podstawowe potrzeby nabywców, takie jak kontrola przepływu komunikacji, bezpieczeństwo danych, niezawodność i elastyczność” – powiedział Rich Tehrani, dyrektor generalny i redaktor naczelny TMC. – „Firma zastosowała unikalny model hostingu, który utrzymuje ruch głosowy w wewnętrznej sieci odbiorcy usługi, co umożliwia klientom kontrolę komunikacji oraz monitoring bezpieczeństwa. Dostawca oferuje też izolowane, zwirtualizowane serwery oraz opcję migracji z rozwiązania hostowanego na zainstalowane lokalnie bez modyfikowania aplikacji”.

Rozwiązanie CaaS Contact Center[1] firmy Interactive Intelligence to zbiór usług udostępnianych na żądanie w modelu hostingu, który obejmuje następujące funkcjonalności: interaktywna odpowiedź głosowa (IVR[2]), wielokanałowy routing i rejestrowanie, zestawianie połączeń wychodzących i mieszanych, sterowanie połączeniami, monitoring jakości, zarządzanie personelem, a także funkcje faksu, komunikacji zunifikowanej i zarządzania obecnością. Rozwiązanie oferuje też pojedynczy portal internetowy do scentralizowanego zarządzania użytkownikami oraz monitorowania billingów.

Pełną listę zwycięzców targów ITEXPO West 2010 zamieszczono w witrynie TMC pod adresem www.tmcnet.com.

[/mv]
Słownik
1. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
2. IVR. system teleinformatyczny umożliwiający interaktywną obsługę połączeń przychodzących. Klient przechodzący przez drzewo IVR po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów dźwiękowych…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *