Kodeks Etyki Pracowniczej w PCM

W firmie Polskie Centrum Marketingowe rozpoczęły się prace nad Kodeksem Etyki Pracowniczej w ramach realizacji strategii Spółki na lata 2011 – 2013. W wyniku przeprowadzanego na wszystkich poziomach organizacji cyklu konsultacji, zostanie wypracowany zbiór zasad, z którymi identyfikują się wszyscy pracownicy firmy, i które obowiązywać będą całą załogę.

[mv]Jest to kolejna społecznie odpowiedzialna inicjatywa PCM, adresowana – wbrew pozorom – nie tylko do klienta wewnętrznego – jako że celem inicjatywy jest sprowadzenie do wspólnego mianownika różnych perspektyw, stworzenie transparentnych zasad organizacyjnych i miejsca pracy, w którym pracownicy będą czuć się dobrze. Rezultatem zaś, będzie płynąca z tego dodatkowa wartość dla klientów. Jan Załęcki – prezes PCM – powiedział: „W firmie Polskie Centrum Marketingowe społeczną odpowiedzialność rozumiemy jako działania tworzące wartość dla wszystkich grup interesariuszy – Pracowników, Klientów i Partnerów jednocześnie, zaś firma stanowi wspólne dobro i interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych”.[/mv]
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *