Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

WFO

(inaczej Workforce Optimisation) to podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w contact center, które ma na celu zoptymalizowanie wydajności pracowników i procesów obsługi klienta. W skład tego podejścia wchodzą różne narzędzia i technologie, które pozwalają na zwiększenie produktywności i efektywności pracy w call center.

Głównymi składnikami Workforce Optimisation są:

  1. Planowanie pracy - proces przydzielania zadań i planowania grafiku pracy dla pracowników contact center w oparciu o zapotrzebowanie na obsługę klienta.
  2. Zarządzanie wydajnością - narzędzia, które pozwalają na ocenę wydajności pracowników i wdrożenie działań naprawczych, aby zwiększyć ich produktywność.
  3. Zarządzanie szkoleniami - planowanie i wdrażanie szkoleń i szkoleń doskonalących dla pracowników contact center, które pozwalają na rozwijanie umiejętności i wiedzy.
  4. Optymalizacja jakości - narzędzia i procesy, które pozwalają na monitorowanie i ocenę jakości obsługi klienta, a także wprowadzenie działań naprawczych, aby poprawić jakość obsługi.
  5. Analiza danych - narzędzia analityczne pozwalające na zbieranie i analizowanie danych związanych z pracą pracowników contact center, aby uzyskać informacje na temat efektywności pracy i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Wdrożenie Workforce Optimisation w call center pozwala na zwiększenie wydajności pracy pracowników, poprawę jakości obsługi klienta, zmniejszenie kosztów i zwiększenie lojalności klientów. Narzędzia i technologie wykorzystywane w ramach Workforce Optimisation pozwalają na zoptymalizowanie procesów i wykorzystanie w pełni potencjału zasobów ludzkich, co wpływa na zwiększenie efektywności całego contact center.

Kodeks Etyki Pracowniczej w PCM

W firmie Polskie Centrum Marketingowe rozpoczęły się prace nad Kodeksem Etyki Pracowniczej w ramach realizacji strategii Spółki na lata 2011 – 2013. W wyniku przeprowadzanego na wszystkich poziomach organizacji cyklu konsultacji, zostanie wypracowany zbiór zasad, z którymi identyfikują się wszyscy pracownicy firmy, i które obowiązywać będą całą załogę.

[mv]Jest to kolejna społecznie odpowiedzialna inicjatywa PCM, adresowana – wbrew pozorom – nie tylko do klienta wewnętrznego – jako że celem inicjatywy jest sprowadzenie do wspólnego mianownika różnych perspektyw, stworzenie transparentnych zasad organizacyjnych i miejsca pracy, w którym pracownicy będą czuć się dobrze. Rezultatem zaś, będzie płynąca z tego dodatkowa wartość dla klientów. Jan Załęcki – prezes PCM – powiedział: „W firmie Polskie Centrum Marketingowe społeczną odpowiedzialność rozumiemy jako działania tworzące wartość dla wszystkich grup interesariuszy – Pracowników, Klientów i Partnerów jednocześnie, zaś firma stanowi wspólne dobro i interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych”.[/mv]
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy