Target BPO podnosi prognozy o 40%

Jeden z wiodących dostawców usług outsourcingu sprzedaży będzie miał dużo lepsze wyniki w 2010 i 2011 roku. W przyszłym roku firma planuje uzyskać 50 mln zł przychodu, czyli 40% więcej od planowanego. To bardzo dobra wiadomość dla spółki, która zapowiedziała swój debiut giełdowy już w pierwszej połowie 2012 roku.

[mv]Zarząd Target BPO konsekwentnie realizuje plan debiutu i aktywnie działa na rzecz poprawy wyników spółki. Praca na rzecz większej rentowności pozwoliła na znacząca poprawę wyniku netto jeszcze w 2010 roku. Planowany zysk netto na koniec 2010r wyniesie więc 2,46 mln zł w stosunku do 2,01 mln zł zakładanego w dotychczasowych prognozach. Firma zapowiada również poprawę wyników w 2011 roku, co ma związek z pozyskaniem w czwartym kwartale tego roku nowych klientów. “Ostatnie dni przyniosły nam bardzo dobre informacje” – mówi Łukasz Gajewski, Prezes Zarządu Target BPO. “W związku z pozyskaniem nowego biznesu możemy liczyć na ponad 40% wzrost przychodu w 2011roku”. Firma zakłada uzyskanie 50,82 mln zł przychodu wobec uprzednio prognozowanych 38,96 mln i planuje zakończenie 2011r z zyskiem netto 3,21 mln zł (zamiast wcześniej prognozowanej kwoty 2,33 mln zł). Spółka rozważa również akwizycję podmiotu o podobnym profilu działalności. Transakcja miałaby na celu powiększenie zysku netto jeszcze przed debiutem giełdowym.

Target BPO, działając na szybko rosnącym i innowacyjnym rynku outsourcingu sprzedaży, stosuje dość konserwatywny model prowadzenia biznesu. Zgodnie ze strategią Spółki wszystkie kontrakty oparte są o zasadę pokrywania przez Klienta 100% kosztów stałych projektów plus premia za osiągnięte wyniki. W modelu Target BPO nie ma zatem ryzyka ponoszenia stałych kosztów zatrudnienia – a taki, nie konserwatywny model, stosują niektóre firmy działające w branży outsourcingowej.

Źródło: PrimeSpeakers[/mv]

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *