ArchiDoc rozszerza kontrakt z Bankiem Millennium

ArchiDoc SA poszerzył zakres kontraktu z Bankiem Millennium o nowe usługi. Aktualnie oprócz obsługi kancelarii umowa obejmuje także sortowanie i dystrybucję korespondencji wewnątrz banku oraz zarządzanie materiałami marketingowymi.

[mv]Współpraca firmy ArchiDoc i Banku Millennium trwa od grudnia 2009 roku. Do tej pory umowa obejmowała obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej w Centralnej Kancelarii w Gdańsku i Warszawie, w tym działania takie, jak: przyjmowanie i wydawanie korespondencji od Poczty Polskiej i kurierów zewnętrznych, odbieranie i wysyłka korespondencji wychodzącej oraz obsługa przesyłek wielkogabarytowych. Wszystkie wspomniane procesy wykonywane były w oparciu o autorski system kancelaryjny INDO – SNOK.

Bank Millennium – w miarę trwania współpracy – stopniowo przekazywał kolejne procesy firmie ArchiDoc. W ciągu pół roku obsługa kancelaryjna Banku została rozszerzona o następujące usługi:

  • dystrybucja korespondencji wewnętrznej w ramach centralnej kancelarii banku i sortowni zlokalizowanej w Centrum Operacyjnym ArchiDoc w Młochowie;
  • przechowywanie i wysyłka materiałów marketingowych;
  • odbiór korespondencji z Poczty Polskiej;
  • Data Entry – wpisywanie danych o zwrotach i zwrotnych potwierdzeniach odbioru do systemu banku;
  • przejęcie pełnej obsługi kurierskiej.

Rozszerzenie umowy o wspomniane usługi wymagało wprowadzenia dodatkowego modułu do istniejącej już aplikacji INDO. Obecnie autorski system INDO-SNOK – oprócz automatycznego wysyłania e-maila z informacją o oczekującej korespondencji – pozwala także na stałe monitorowanie obiegu korespondencji wewnętrznej banku.

„Bardzo cieszy nas zaufanie, jakim obdarzył nas Bank Millennium decydując się na rozbudowanie kontraktu dotyczącego prowadzenia kancelarii. Sektor finansowy jest dla nas jednym z kluczowych, dlatego staramy się, by nasza oferta była jak najbardziej elastyczna i dopasowana do specyfiki działania klientów z tej branży. Oferujemy szeroki wachlarz usług – od skanowania i rejestracji danych w systemach informatycznych po kompleksową obsługę procesów back-office – a modułowo skonstruowana oferta pozwala na zaplanowanie efektywnego modelu zarządzania dokumentami firmy w perspektywie długofalowej” – powiedział Maciej Łomako, Business Development Manager ArchiDoc.

Kontrakt spółki ArchiDoc z Bankiem Millennium jest doskonałym przykładem zwiększania wartości umowy przez sprzedaż usług dodatkowych. Współpraca bazująca na formule „step-by-step” pozwala każdemu przedsiębiorstwu na stopniowe rozszerzanie zakresu umowy w miarę zmieniających się potrzeb. Firma może wybrać i połączyć dowolne elementy każdej z oferowanych usług i w ten sposób stworzyć optymalne rozwiązanie outsourcingowe dla siebie. Poza tym, wszystkie czynności związane z obiegiem dokumentów są rejestrowane za pomocą jednej platformy informatycznej, zintegrowanej z aplikacjami wykorzystywanymi przez firmę zlecającą usługę.[/mv]

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *