Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

WFO

(inaczej Workforce Optimisation) to podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w contact center, które ma na celu zoptymalizowanie wydajności pracowników i procesów obsługi klienta. W skład tego podejścia wchodzą różne narzędzia i technologie, które pozwalają na zwiększenie produktywności i efektywności pracy w call center.

Głównymi składnikami Workforce Optimisation są:

  1. Planowanie pracy - proces przydzielania zadań i planowania grafiku pracy dla pracowników contact center w oparciu o zapotrzebowanie na obsługę klienta.
  2. Zarządzanie wydajnością - narzędzia, które pozwalają na ocenę wydajności pracowników i wdrożenie działań naprawczych, aby zwiększyć ich produktywność.
  3. Zarządzanie szkoleniami - planowanie i wdrażanie szkoleń i szkoleń doskonalących dla pracowników contact center, które pozwalają na rozwijanie umiejętności i wiedzy.
  4. Optymalizacja jakości - narzędzia i procesy, które pozwalają na monitorowanie i ocenę jakości obsługi klienta, a także wprowadzenie działań naprawczych, aby poprawić jakość obsługi.
  5. Analiza danych - narzędzia analityczne pozwalające na zbieranie i analizowanie danych związanych z pracą pracowników contact center, aby uzyskać informacje na temat efektywności pracy i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Wdrożenie Workforce Optimisation w call center pozwala na zwiększenie wydajności pracy pracowników, poprawę jakości obsługi klienta, zmniejszenie kosztów i zwiększenie lojalności klientów. Narzędzia i technologie wykorzystywane w ramach Workforce Optimisation pozwalają na zoptymalizowanie procesów i wykorzystanie w pełni potencjału zasobów ludzkich, co wpływa na zwiększenie efektywności całego contact center.

Comarch Video Contact Center

Comarch wzbogaca platformę Contact Center[2] o kolejny kanał komunikacji z klientem. Kanał video jest autorskim rozwiązaniem programistycznym Comarch, obsługiwanym podobnie jak pozostałe poprzez Contact Center. Każdy kontakt z klientem wraz z nagraniem jest odnotowywany w historii komunikacji. W ramach proponowanego rozwiązania dostępny jest komponent komunikacyjny, który może zostać osadzony na portalu banku lub może być dostępny tylko dla klientów zalogowanych, np. bankowości internetowej.

[mv]Użytkownik ma możliwość wyboru trzech kanałów komunikacji w zależności od preferencji lub jakości posiadanego łącza: audio-video, audio, czat tekstowy. Komunikacja prowadzona tymi kanałami jest kolejkowana i trafia do doradców zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej schematami routingu.

Użytkownik ma możliwość zarządzania wyglądem samego komponentu, jak również parametrami jakości obrazu. Aplikacja automatycznie wykrywa rodzaj łącza użytkownika i dostosowuje się do niego. Wraz z kanałem obsługi wideo dostępny jest również panel konfiguracyjny. System pozwala definiować routing połączeń[1] przychodzących tak, aby trafiały one bezpośrednio do wybranych doradców. Dla klientów oczekujących w kolejce na połączenie wyświetlane są treści promocyjne np. filmy reklamowe. Klientom rozpoznanym i zalogowanym system może prezentować treści spersonalizowane, adresowane do odpowiedniej grupy docelowej.

Komunikacja instytucji finansowych z klientami przybiera coraz bogatsze formy i pozwala na spełnienie oczekiwań klientów zdalnie, bez konieczności wizyty w banku. Wykorzystanie kanałów komunikacji takich jak email czy telefon to standard w większości banków – nie ogranicza się on tylko do udzielania informacji i działań promocyjno-sprzedażowych. Wiele banków oferuje pełen dostęp do swoich usług oraz operacji przez call center[3]. Jak powszechnie wiadomo kanały zdalne są najtańszą formą obsługi lub samoobsługi klientów banku. Ich sukces uzależniony jest często od zaufania klienta do „ekranu komputera”. Brak „żywego” partnera do rozmowy wciąż jeszcze odstrasza pewną grupę klientów, która bardziej ufa doradcy w okienku niż formatce formularza. Propozycja Comarch w zakresie kanału komunikacji video może wypełnić tę lukę. Z dużą pewnością można przyjąć, że okienko komunikatora, w którym widoczny będzie doradca, pozytywnie wpłynie na zakup produktu przez Internet. Jest to również doskonała forma wsparcia w charakterze help desku dla klientów, którzy korzystają z bankowości internetowej.

Komunikator może być dostępny tylko dla zalogowanych klientów, np. na platformie bankowości elektronicznej (praca z klientem zidentyfikowanym) lub też bezpośrednio na portalu instytucji finansowej. Kolejna możliwość to umieszczenie komunikatora video – czat na Communication Portal, który oferuje szereg dodatkowych możliwości, takich jak współpraca przy wypełnianiu dokumentów online, czy też szkolenia interaktywne.

Naturalnym środowiskiem obsługi video komunikacji wydaję się być contact center. W rozwiązaniu Comarch kanał video jest kolejnym kanałem wspieranym przez platformę Comarch Contact Center. Sprawdzone mechanizmy obsługi rozmów przychodzących oraz ich rejestracji doskonale sprawdzają się również w przypadku kanału video. System rejestruje kontakt z klientem oraz łączy tę informację z nagraniem samej rozmowy, co znacząco ułatwia realizację działań kontrolnych przez kadrę zarządzającą. Rozmowy kolejkowane są zgodnie z regułami routingu, zdefiniowanymi w narzędziu administratora. Konfigurator pozwala również na obsługę oraz wykorzystanie oczekiwania klienta w kolejce. Jeżeli klient nawiązuje połączenie z zalogowanego portalu i jest rozpoznany, system może prezentować spersonalizowaną reklamę video zgodnie z przeprowadzoną wcześniej segmentacją. Routing połączeń gwarantuje również, że połączenie od klienta bankowości korporacyjnej trafi do osobistego doradcy danego klienta. Klientowi oczekującemu prezentowana jest informacja o ilości osób oczekujących na połączenie. Jeżeli czas oczekiwania jest szacowany na zbyt długi klient może wybrać opcję call back, czyli żądanie kontaktu ze strony doradcy. Wsparciem dla rozmowy głosowej jest również czat, który w każdej chwili może być wykorzystany jako uzupełnienie komunikacji lub też jako kanał podstawowy.

Istotna zaletą kanału video na platformie Comarch Contact Center jest fakt, iż nie wymaga instalowania dodatkowych narzędzi na stacji roboczej, gdyż działa za pomocą przeglądarki internetowej. Jednak najważniejsza korzyść dla instytucji finansowej, wynikająca po wdrożeniu rozwiązania Comarch Video Contact Center wraz z Communication Portal, to zyskanie kompleksowego oddziału wirtualnego.[/mv]

Słownik
1. routing połączeń. Wyznaczanie trasy i wysłanie nią połączeń telefonicznych. Koordynacją trasy połączeń zarządza urządzenie węzłowe, w którym kształtowany jest ruch…
2. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
3. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Efekt „RODO”: wysyp nowych usług

Wprowadzenie nowych regulacji o ochronie danych osobowych okazało się w wielu przypadkach nie tylko trudniejsze, ale też i bardziej kosztowne niż zakładano. Nic więc dziwnego, że nowe regulacje pociągnęły za sobą wysyp rozwiązań pomagających spełnić wymagania regulatora.
Czytaj więcej

Inteligentny robot zamiast człowieka?

Klientów dzwoniących na dowolną infolinię najbardziej irytują dwie rzeczy – długi czas oczekiwania na połączenie z konsultantem oraz konieczność wysłuchiwania zapowiedzi głosowych w tak zwanym „drzewie” IVR. Z tego właśnie powodu infolinie tracą na popularności. Dziś chcemy, by informacje były dostępne tu i teraz, bez zbędnego czekania.