Podział Internet Group?

Aż czterech potencjalnych inwestorów prowadzi rozmowy z IGroup w sprawie spółek branży CC i Ad.Net i Pino. W wywiadze z Gazetą Parkiet prezes Jan Wojciechowski nie zdradził szczegółów. Poinfomował jednak, ze chodzi o firmy z Polskim kapitałem. 

[mv]Całe zamieszanie powstało po poniedziałkowej decyzji sądu w sprawie upadłości spółki IGroup będącej właścicielem m.in. Call Center[1] Poland, ContactPoint, Call Connect, Webtel i Communication One Consulting.

Na pytanie jakie są obecnie koncepcje spłaty długu wobec BRE Banku i pozostałych wierzycieli IGroup prezes Wojciechowski poinformował, że “Jeśli nie liczyć długu bankowego, to Internet Group ma nadwyżkę należności nad zobowiązaniami, zatem zaspokojenie mniejszych wierzycieli nie jest problemem. Dlatego zarząd koncentrował się nad planem dla banku. Ten plan rozpadł się jak domek z kart, bo nie zadowolił sądu.”

Przypomnijmy, ze plan zakładał konwersję części długi na kapitał oraz spłatę ponad 19 mln z emisji nowych akcji. Planowano taże wprowadzenie inwestorów do spółek powstałych w skutek wydzielenia aktywów.

Wojciechowski poinformował także, że “W celu ochrony interesu akcjonariuszy i z myślą o niewyprzedawaniu aktywów nasza koncepcja zakładała podział spółki poprzez wydzielenie aktywów”. W wyniku podziału powstałyby dwie nowe firmy – jedna IG z projektami internetowymi, druga BPO ze spółkami prowadzącymi działalność CC. “W efekcie, po podziale grupy dysponowalibyśmy strukturami przygotowanymi na fuzje i przejęcia.” – dodał Wojciechowski.[/mv]

Słownik
1. Call Center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *