Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

WFO

(inaczej Workforce Optimisation) to podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w contact center, które ma na celu zoptymalizowanie wydajności pracowników i procesów obsługi klienta. W skład tego podejścia wchodzą różne narzędzia i technologie, które pozwalają na zwiększenie produktywności i efektywności pracy w call center.

Głównymi składnikami Workforce Optimisation są:

  1. Planowanie pracy - proces przydzielania zadań i planowania grafiku pracy dla pracowników contact center w oparciu o zapotrzebowanie na obsługę klienta.
  2. Zarządzanie wydajnością - narzędzia, które pozwalają na ocenę wydajności pracowników i wdrożenie działań naprawczych, aby zwiększyć ich produktywność.
  3. Zarządzanie szkoleniami - planowanie i wdrażanie szkoleń i szkoleń doskonalących dla pracowników contact center, które pozwalają na rozwijanie umiejętności i wiedzy.
  4. Optymalizacja jakości - narzędzia i procesy, które pozwalają na monitorowanie i ocenę jakości obsługi klienta, a także wprowadzenie działań naprawczych, aby poprawić jakość obsługi.
  5. Analiza danych - narzędzia analityczne pozwalające na zbieranie i analizowanie danych związanych z pracą pracowników contact center, aby uzyskać informacje na temat efektywności pracy i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Wdrożenie Workforce Optimisation w call center pozwala na zwiększenie wydajności pracy pracowników, poprawę jakości obsługi klienta, zmniejszenie kosztów i zwiększenie lojalności klientów. Narzędzia i technologie wykorzystywane w ramach Workforce Optimisation pozwalają na zoptymalizowanie procesów i wykorzystanie w pełni potencjału zasobów ludzkich, co wpływa na zwiększenie efektywności całego contact center.

Internet Group złożył wniosek o upadłość

Internet Group złożył 19 sierpnia do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, który według spółki daje możliwość pełnego zaspokojenia wierzytelności – podał Internet Group w komunikacie.

“W sytuacji, gdy Bank żąda natychmiastowej spłaty zadłużenia złożenie wniosku jest powinnością Zarządu. Mam jednak przekonanie, mocno umotywowane atmosferą, w jakiej w ostatnich dniach toczyły się nasze rozmowy z przedstawicielami Banku, że będziemy w stanie wspólnie wypracować taką formę układu, który zapewni rozwój Internet Group i jej spółek zależnych i umożliwi pełne zaspokojenie Banku. Wierzę, że zmiana nastawienia Banku oraz intensywność rozmów, które wreszcie nabrały oczekiwanego przez nas tempa, utrzyma się i wspólnie doprowadzimy do korzystnych rozstrzygnięć” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Jan Wojciechowski, prezes Internet Group.

Na początku sierpnia BRE Bank nie zaakceptował planu restrukturyzacji finansowej Internet Group i wypowiedział spółce umowę kredytową wzywając do zapłaty blisko 77 mln zł.

“Bank nie wyklucza zawarcia układu, który umożliwiłby spłatę całości zobowiązań Internet Group. Wspólnie z zarządem spółki uznaliśmy, że postępowanie układowe będzie odpowiednią formułą do realizacji tego celu – powiedział Michał Popiołek, dyrektor departamentu finansowania strukturalnego i mezzanine BRE Banku.

“Bazując na nowych propozycjach przedstawionych przez spółkę po wypowiedzeniu umów przez Bank oraz pewnych założeniach z wcześniejszych propozycji spółki można mieć nadzieję, że Zarządowi Internet Group uda się przedstawić taką propozycję układową, która będzie korzystna dla wszystkich stron. Ponieważ nasze rozmowy są bardzo intensywne, nie wykluczam, że możliwe byłoby także zawarcie porozumienia nawet przed ogłoszeniem wyroku przez sąd” – dodał

W lipcu MCI, Internet Group i Ryszard Wojciechowski podpisali umowę określającą warunki oraz główne postanowienia dotyczące pośredniego zaangażowania MCI w pięć spółek zależnych Internet Group: Call Center[1] Poland, Call Connect, Contact Point, Webtel i Communication One Consulting. Inwestycja miała się odbyć za pośrednictwem spółki celowej, która przejęłaby od Internet Group 100 proc. udziałów wszystkich wyżej wymienionych spółek zależnych oraz istotną część zobowiązań wobec BRE Banku.

Warunkiem realizacji transakcji było wyrażenie zgody przez BRE Bank na kompleksową restrukturyzację finansową Internet Group.

Źródło: PAP/epo/ ana/

Słownik
1. Call Center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy