Internet Group złożył wniosek o upadłość

Internet Group złożył 19 sierpnia do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, który według spółki daje możliwość pełnego zaspokojenia wierzytelności – podał Internet Group w komunikacie.

“W sytuacji, gdy Bank żąda natychmiastowej spłaty zadłużenia złożenie wniosku jest powinnością Zarządu. Mam jednak przekonanie, mocno umotywowane atmosferą, w jakiej w ostatnich dniach toczyły się nasze rozmowy z przedstawicielami Banku, że będziemy w stanie wspólnie wypracować taką formę układu, który zapewni rozwój Internet Group i jej spółek zależnych i umożliwi pełne zaspokojenie Banku. Wierzę, że zmiana nastawienia Banku oraz intensywność rozmów, które wreszcie nabrały oczekiwanego przez nas tempa, utrzyma się i wspólnie doprowadzimy do korzystnych rozstrzygnięć” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Jan Wojciechowski, prezes Internet Group.

Na początku sierpnia BRE Bank nie zaakceptował planu restrukturyzacji finansowej Internet Group i wypowiedział spółce umowę kredytową wzywając do zapłaty blisko 77 mln zł.

“Bank nie wyklucza zawarcia układu, który umożliwiłby spłatę całości zobowiązań Internet Group. Wspólnie z zarządem spółki uznaliśmy, że postępowanie układowe będzie odpowiednią formułą do realizacji tego celu – powiedział Michał Popiołek, dyrektor departamentu finansowania strukturalnego i mezzanine BRE Banku.

“Bazując na nowych propozycjach przedstawionych przez spółkę po wypowiedzeniu umów przez Bank oraz pewnych założeniach z wcześniejszych propozycji spółki można mieć nadzieję, że Zarządowi Internet Group uda się przedstawić taką propozycję układową, która będzie korzystna dla wszystkich stron. Ponieważ nasze rozmowy są bardzo intensywne, nie wykluczam, że możliwe byłoby także zawarcie porozumienia nawet przed ogłoszeniem wyroku przez sąd” – dodał

W lipcu MCI, Internet Group i Ryszard Wojciechowski podpisali umowę określającą warunki oraz główne postanowienia dotyczące pośredniego zaangażowania MCI w pięć spółek zależnych Internet Group: Call Center[1] Poland, Call Connect, Contact Point, Webtel i Communication One Consulting. Inwestycja miała się odbyć za pośrednictwem spółki celowej, która przejęłaby od Internet Group 100 proc. udziałów wszystkich wyżej wymienionych spółek zależnych oraz istotną część zobowiązań wobec BRE Banku.

Warunkiem realizacji transakcji było wyrażenie zgody przez BRE Bank na kompleksową restrukturyzację finansową Internet Group.

Źródło: PAP/epo/ ana/

Słownik
1. Call Center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *