Cezary Hermanowski prezesem czterech spółek Internet Group SA

W wyniku decyzji głównego wierzyciela Internet Group, BRE Banku SA w sprawie restrukturyzacji finansowej Grupy, nowym Prezesem spółek: Call Center[1] Poland S.A., ContactPoint Sp. z o.o., Webtel Sp. z o.o. oraz Grupa PINO Sp. z o.o (d. PRV Sp. z o.o.) został Cezary Hermanowski.

W konsekwencji wypowiedzenia umowy kredytowej przez BRE Bank SA na stanowisko prezesa zarządu każdej z tych spółek został powołany Cezary Hermanowski.

Moją intencją jest dalszy rozwój tych spółek, bo doceniam ich dotychczasowe osiągnięcia i głęboko wierzę w potencjał i know-how ich Zespołów. Aby zapewnić płynne działanie, chcę zaangażować dotychczasowych członków zarządów spółek do współpracy. Każda ze spółek będzie dalej działała na swoim polu pracując nad utrzymaniem wiodącej pozycji rynkowej i dostarczając najnowocześniejszych rozwiązań biznesowych. – mówi Cezary Hermanowski, Prezes Zarządu spółek: Call Center Poland, ContactPoint, Webtel i Grupa Pino.

Chciałbym, aby objęcie przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu tych spółek nie wpłynęło w żaden sposób na dotychczasowe, bardzo dobre relacje z kontrahentami i klientami.

Będziemy świadczyć usługi naszym Klientom według tych samych standardów, mając na celu dalszy wzrost wyników finansowych oraz pozycji na rynku. Są to bardzo wartościowe spółki, które realizują strategię zorientowaną na podwyższanie jakości usług oraz dalszą rozbudowę portfolio prestiżowych klientów.- dodaje Cezary Hermanowski.

Nowy Prezes Zarządu spółek Call Center Poland, ContactPoint, Webtel i Grupy Pino nie zamierza przeprowadzać zmian personalnych w spółkach.

Zmiany personalne w strukturze kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej Internet Group nie wpływają na dotychczasowy model biznesowy spółek. Zapewniam, że kontynuujemy w dalszym ciągu rozmowy z BRE Bankiem celem nawiązania porozumienia przy realizacji dalszych kroków wczorajszej decyzji – mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group SA.

Jednocześnie, Zarząd Internet Group SA informuje, iż stanowisko Prezesa Zarządu CR Media Consulting SA w Upadłości z Możliwością Zawarcia Układu pełni Zbigniew Winiarek, zastępując tym samym Michała Dzienisza.

Cezary Hermanowski jest menedżerem doskonale znającym rynek usług call center, nowych technologii oraz nowych mediów. Doświadczenie zdobywał w takich spółkach jak Netia, Energis Polska, Stolarka Wołomin oraz prowadząc własną firmę doradczą CVPolska.

Zbigniew Winiarek od szeregu lat współpracuje z Internet Group pełniąc stanowiska menedżerskie w takich projektach jak: Radio 94/Antyradio, Pino i inne.

Źródło: inwestycje.pl/kg

Słownik
1. Call Center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *