Stop wyzyskowi – pikieta pracowników TP

“Stop dla wyzysku polskich pracowników” – pod takim hasłem w połowie lipca będą protestować pod francuską ambasadą związkowcy NSZZ “Solidarność”. Pracownicy Grupy TP sprzeciwiają się planowanym zmianom w spółce dotyczącym m.in. pracowników call center[1].

Jak już informowaliśmy, Grupa TP planuje powołanie wyspecjalizowanej spółki zależnej, która zajmie się kompleksową obsługą klientów TP i Orange. Przejdzie do niej ok. 5 tys. pracowników obu firm. Operator zapewnia, że wszyscy pracownicy przechodzący do nowego pracodawcy zachowają pracę i dotychczasowe wynagrodzenia. Dodatkowo przez 18 miesięcy od momentu przejścia będą objęci gwarancją zatrudnienia i wynagrodzenia zasadniczego.

Na planowane zmiany nie zgadzają się pracownicy. W tym tygodniu prowadzone były rozmowy w ramach sporu zbiorowego z TP i PTK Centertel. Podpisano porozumienie w sprawie przeprowadzenia przez niezależną instytucję badania warunków pracy na stanowiskach pracy w Contact Center[2]. Strony nie doszły do porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników rekompensującego inflację. Nie uzgodniono również warunków przechodzenia pracowników do firm zewnętrznych.

Dodatkowo w środę (14 lipca 2010 roku) w godzinach 13.00-15.00 SKPT NSZZ “Solidarność” organizuje pikietę w Warszawie przed Ambasadą Republiki Francuskiej w Warszawie. W pikiecie będą brali udział pracownicy oraz członkowie zakładowych organizacji związkowych działających w firmach z kapitałem francuskim m.in. w Telekomunikacji Polskiej, PTK Centertel oraz TP EmiTel. Pikieta jest wyrazem dezaprobaty dla działań zarządów tych spółek, która skutkuje stałą redukcją zatrudnienia i kolejnymi wydzieleniami. Odbywa się między innymi pod hasłem “Stop dla wyzysku polskich pracowników”.

Związkowcy twierdzą, że spółki wchodzące w skład Grupy FT prowadzą politykę zmierzającą do maksymalnych wydzieleń pracowników poza spółki TP i PTK. Pracownicy twierdzą, że wiąże się to z pogorszeniem warunków pracy i niekorzystnie wpłynie na poziom świadczonych usług. Podkreślają, że negatywne doświadczenia przyniosły wcześniejsze wydzielania, w tym program “Praca za Pracownika” dotyczący pracowników obsługi technicznej. Będą pikietować pod francuską ambasadą, bo państwo francuskie posiada decydujący wpływ na funkcjonowanie France Telecom (udziałowca Grup TP) poprzez swoje udziały w firmie.

Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
2. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *