CenterNet: to my wypowiedzieliśmy umowę fundacji

CenterNet: Fundacja Lux Veritatis nie wywiązała się z umowy “Fundacja Lux Veritatis nie wywiązała się z umowy z CenterNetem i dlatego zdecydowaliśmy się na jej wypowiedzenie” – poinformował w przesłanym PAP oświadczeniu wiceprezes firmy Grzegorz Tomczyk.

CenterNet uważa, że oświadczenie Fundacji o zakończeniu współpracy jest niezgodne z prawdą i świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd. Tomczyk zaznaczył, że komunikat Lux Veritatis nie zawiera informacji o jednoczesnym, dokonanym również w środę, wypowiedzeniu umowy przez CenterNet.

“Bezsprzecznie to Fundacja Lux Veritatis oraz podmioty przez Fundację wskazane są stroną, która nie wywiązała się z umowy, co zmusiło nas do zakończenia współpracy z Fundacją” – dodał.

Wyjaśnił, że CenterNet wielokrotnie zgłaszał Fundacji i spółkom zaangażowanym w przedsięwzięcie (Bonum, MCMG) niewywiązywanie się z zawartych umów. Jednocześnie – jak tłumaczył – CenterNet zapraszał do rozmów, w trosce o interes wszystkich użytkowników sieci “W Rodzinie” i powodzenie wspólnego przedsięwzięcia. “Nasze apele pozostawały bez odpowiedzi. 30 czerwca 2010 r. wręczyliśmy wypowiedzenia umów, na co niezrozumiałą reakcją było wydanie przez Fundację Lux Veritatis niezgodnego z prawdą oświadczenia. Wielokrotnie również zwracaliśmy uwagę na różnice w interpretacji zapisów w zawartych umowach. Niestety bezskutecznie” – napisał Tomczyk.

Zdaniem wiceprezesa CenterNet, w przypadku spółki Bonum z pierwotnie zakładanych 2 tys. punktów sprzedaży powstało niecałe 100. “Dla porównania w tym samym czasie staraniem CenterNet – nie odpowiadającego według umowy za taką działalność – doszło do utworzenia 6 tys. 150 punktów sprzedaży zlokalizowanych w sieci placówek pocztowych i organizacji handlowej «Żabka». Call center[1] prowadzone przez MCMG, na które przekazaliśmy kwotę 5 mln zł, wykorzystuje swoje możliwości jedynie w znikomej części. Duże wątpliwości budzą też sposoby rozliczania funkcjonowania systemu, którego działanie w obecnej formie jest nieopłacalne oraz nierynkowe i naszym zdaniem niezgodne z zawartą umową” – podkreślił.

“W obliczu tych faktów zdecydowaliśmy o wypowiedzeniu umów z FLV, Bonum i MCMG z dniem 30 czerwca br.” – dodał. Jednocześnie zapewnił, że klienci sieci “W Rodzinie” bez zakłóceń mogą wykonywać połączenia i doładowywać telefony.

Wiceprezes nie odniósł się do zarzutów Fundacji dotyczących m.in. dostępu do internetu, roamingu, poczty głosowej w ofercie sieci komórkowej “W Rodzinie”.

W czerwcu 2009 r. CenterNet zawarł z Fundacją i spółkami Bonum oraz MCMG umowy dot. uruchomienia “W Rodzinie”. Na ich mocy Lux Veritatis odpowiedzialny był za marketing, firma Bonum za budowę sieci dystrybucji, firma MCMG za budowę i utrzymanie call center. CenterNet był odpowiedzialny za finansowanie tych działań.

Źródło: http://biznes.interia.pl/news/siec-ojca-rydzyka-ma-problem-z-operatorem,1500564

Słownik
1. Call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
2 comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *