Interactive Intelligence: komunikacja jako usługa

Firma Interactive Intelligence dodaje nowe funkcjonalności do swojej oferty Communication-as-a-Service, która umożliwia klientom korzystanie z nowoczesnego oprogramowania telefonii IP w formie usługi hostowanej z miesięczną opłatą abonamentową.

Oferta firmy w zakresie Communication-as-a-Service zostanie poszerzona o trzy nowe aplikacje:

– Nowy portal CaaS do administracji, konfiguracji oraz naliczania opłat, który centralizuje i usprawnia zarządzanie usługą;

– Hosting zarządzania personelem, który obejmuje prognozowanie i planowanie zatrudnienia oraz kontrolę realizacji planu w czasie rzeczywistym.

– W pełni zautomatyzowaną, nie wymagającą obsługi agentów aplikację do nawiązywania połączeń telefonicznych, umożliwiającą m.in. prowadzenie kampanii z nagranymi wcześniej komunikatami (przypomnienia o spotkaniach, aktualizacje usług, windykacja), obsługę baz danych z wykorzystaniem syntezy mowy oraz „inteligentne” kierowanie połączeń do agenta dopiero po zgłoszeniu się odbiorcy połączenia.

„Komunikacja podąża za trendem widocznym w całym świecie nowych technologii – dążeniem do udostępniania rozwiązań w modelu „chmury”, co oznacza dostarczanie klientowi oprogramowania w formie usługi, bez konieczności instalacji oprogramowania na jego własnym sprzęcie” – wyjaśnia dyrektor generalny Interactive Intelligence, dr Donald E. Brown. – „Popyt na tego typu ofertę odzwierciedlają nasze wyniki finansowe – w ciągu czterech ostatnich kwartałów nasz dochód ze sprzedaży usługi CaaS wzrósł o 55% w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. CaaS pozwala obniżać koszty działalności firmy, upraszcza proces wdrożenia i zapewnia o wiele bardziej elastyczny model korzystania z nowych technologii, który można podsumować słowami: pay as you go”.

W oferowanym przez Interactive Intelligence rozwiązaniu CaaS dostępne są funkcje automatycznej dystrybucji rozmów, monitoringu i rejestracji rozmów, menu dostępowego, IVR[1], zarządzania połączeniami i dostępnością agentów, a także konferencje, czaty internetowe, ankiety badania satysfakcji po zakończeniu rozmowy, aplikacje do zarządzania kampaniami wychodzącymi, zarządzanie wiedzą oraz system raportowania. Klienci korzystający z rozwiązania CaaS firmy Interactive Intelligence mogą w dowolnej chwili dokonać migracji do produktu w wersji klasycznej, zainstalowanej w siedzibie użytkownika.

„Około półtora roku temu zdecydowaliśmy się na przeprojektowanie rozwiązania CaaS tak, aby zwiększyć jego niezawodność, bezpieczeństwo oraz elastyczność” – powiedział dr Donald E. Brown. – „Nasz unikalny model wdrożenia CaaS zakłada pozostawienie lokalnej kontroli nad rozwiązaniem w sieci klienta. Umożliwia klientom zachowanie ich aktualnych linii telekomunikacyjnych, utrzymuje przesyłanie głosu w sieci lokalnej, a także zachowuje nagrania oraz dane w ich lokalizacji. W przypadku awarii sieci WAN do przyjmowania połączeń służy nasze SIP proxy. W celu poprawy bezpieczeństwa zwirtualizowaliśmy nasze centrum danych, zapewniając każdemu klientowi oddzielną instancję wirtualną”.

Rozwiązanie CaaS Interactive Intelligence jest przeznaczone dla centrów kontaktowych oraz przedsiębiorstw różnej wielkości, także dla firm zatrudniających pracowników zdalnych oraz mobilnych.

Nowe aplikacje CaaS będą dostępne na rynku pod koniec drugiego lub na początku trzeciego kwartału 2010.

Słownik
1. IVR. system teleinformatyczny umożliwiający interaktywną obsługę połączeń przychodzących. Klient przechodzący przez drzewo IVR po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów dźwiękowych…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *