Voice Contact Center w konkursie Telemarketer Roku

Firma Voice Contact Center[1] zgłosiła Agnieszkę Kafarę do II edycji konkursu Telemarketer Roku, organizowanego przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. Agnieszka Kafara pracuje przy projekcie sprzedaży w ruchu wychodzącym dla branży wydawniczej.
– Gdy przesłuchiwaliśmy rozmowy Konsultantów raz jeszcze pod względem wymagań konkursowych, okazało się, że świetnie spełniają kryteria ocena, ich poziom i jakość są bardzo wysokie i miałyby duże szanse na zwycięstwo. Wytypowaliśmy wiele potencjalnych kandydatów, lecz zgłosiliśmy tylko Agnieszkę Kafarę. Tym bardziej mam nadzieję, że to właśnie ona zdobędzie tytuł Telemarketera Roku – wyjaśnia Małgorzata Dłużewska, Dyrektor Realizacji Voice Contact Center.

Konsultanci biorący udział w konkursie muszą m.in. być związani ze zgłaszającą ich firmą przez minimum 6 miesięcy. Ten wymóg sprawia, że mogła wystartować tylko wąska grupa Konsultantów, którzy budowali Voice Contact Center od samego początku.

– Główny cel konkursu to poprawa wizerunku branży call / contact center. Praca telemarketera ciągle jest postrzegana jako mało wdzięczna, a przecież to wielka sztuka sprzedawać, używając tylko głosu i nie sięgając po takie środki jak mimika, mowa ciała, kontakt wzrokowy – mówi Piotr Pokrzywa, Dyrektor Generalny SMB. -Poprzednia edycja pokazała jednak, że pracownicy tego sektora – często są to przecież ludzie młodzi i dynamiczni – są przy tym doskonałymi fachowcami, ludźmi wszechstronnie wykształconymi i obdarzonymi znacznymi zasobami empatii.

Podczas pierwszego etapu konkursu Telemarekter Roku oceniana jest jakość już przeprowadzonych rozmów z Klientami, skuteczność działań podjętych przez Konsultanta w ich trakcie oraz jego styl i sposób wypowiedzi. Drugi etap to rozmowy symulacyjne i rozmowa indywidualna z wyłonionymi Konsultantami.

Słownik
1. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *