Aastra MX-ONE – nowa wersja serwera komunikacyjnego

Aastra, jeden z liderów rynku najnowocześniejszych technologii komunikacyjnych dla firm, przedstawiła znaczące ulepszenia, jakie wprowadziła w nowej wersji 4.0 do serwera komunikacji głosowej MX-ONE™ dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Redukcja kosztów ponoszonych przez firmę przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności pracowników pozostaje ważnym priorytetem dla dyrektorów informatyki. Dlatego jednym z zadań stawianych przez system MX-ONE jest zmniejszenie całkowitych kosztów posiadania (TCO). Ponadto system ten jest wyposażony w kompletny zestaw rozwiązań z segmentu ujednoliconej komunikacji (UC[2]), które poprawiają efektywność i produktywność w miejscu pracy.

„Doroczne badanie ankietowe przeprowadzone w styczniu 2010 r. przez firmę Gartner wśród szefów informatyki pokazało, że w momencie przejścia z recesji do ożywienia gospodarczego, firmy oczekują od IT zwiększonej wydajności oraz utrzymania atrakcyjnego poziomu kosztów. Ujednolicona komunikacja jest niezbędnym elementem wspierającym realizację tych celów. Średnie i duże firmy powinny przeanalizować swoje rozwiązania komunikacyjne pod tym kątem, wspierając korzystne dla ich budżetów wprowadzenie ujednoliconej komunikacji. UC usprawnia współpracę wewnątrz firmy oraz komunikację z klientami” – skomentował Steve Blood, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner.

System MX-ONE może zostać dopasowany do konkretnych wymogów klienta i uzupełniony o szereg rozwiązań z bogatej oferty firmy Aastra, obejmującej m.in. multimedialne Contact Center[1], systemy ujednoliconej komunikacji, współpracy i konferencji. Rosnąca mobilność pracowników i nasilające się obawy o stan środowiska zwiększają popularność telepracy. System MX-ONE zapewnia płynną integrację mobilności z komunikacją korporacyjną. Z kolei konwergencja łączy stacjonarnych i mobilnych (FMC, fixed mobile convergence) sprawia, że pracownicy zdalni, posługując się Klientem Aastra Mobile, zyskują poprzez telefon komórkowy podobną funkcjonalność jak w przypadku posługiwania się telefonem biurkowym. Połączenie aplikacji Aastra z zakresu ujednoliconej komunikacji z rozwiązaniami zapewniającymi prawdziwą mobilność sprawia, że personel może pracować wydajniej i sprawniej reagować na oczekiwania klientów.

Ponadto system MX-ONE obsługuje standardowe protokoły, takie jak CSTA V3 i XML, dzięki czemu klienci mogą uzyskać lepszą integrację z już wykorzystywanymi przez siebie aplikacjami UC.

„Dzięki wewnętrznej synergii prac badawczo-rozwojowych Aastra zdołała znacząco podnieść swój potencjał innowacji w odniesieniu do takich produktów jak MX-ONE. Przyczyniło się to do powstania znaczących ulepszeń, z których skorzystają obecni i nowi klienci. Nowym użytkownikom zaoferujemy mocne mechanizmy UC i niezwykle konkurencyjne rozwiązania komunikacji korporacyjnej. Obecnym klientom zaproponujemy natomiast unikalną strategię migracji, zapewniającą ochronę inwestycji oraz prostsze i szybsze aktualizacje. Najnowsza wersja systemu MX-ONE jest rynkowym liderem pod względem skalowalności, całkowitych kosztów posiadania i oszczędności energii.” – powiedział Edin Hadzialic, dyrektor centrum kompetencyjnego skupiającego się na systemach MX-ONE i FMC.

Słownik
1. Contact Center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
2. UC. (inaczej Unified Communications) to zestaw narzędzi i technologii umożliwiających integrację różnych form komunikacji, takich jak połączenia głosowe, wideokonferencje,…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *